Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 podstawowe informacje o egzaminach wykonał Zbigniew Szubert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 podstawowe informacje o egzaminach wykonał Zbigniew Szubert."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2010 podstawowe informacje o egzaminach wykonał Zbigniew Szubert

2 Część obowiązkowa – zdawana na poziomie podstawowym Część ustna – oceniana w szkole Język obcy nowożytny Język polski

3 Część pisemna – oceniana przez egzaminatorów OKE Język polski matematyka Język obcy nowożytny

4 Przedmioty dodatkowe Uczeń może wybrać maksymalnie 6 przedmiotów Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka 1 przedmiot 2 przedmiot 3 przedmiot 4 przedmiot 5 przedmiot 6 przedmiot Mogą to być: Język łaciński i kultura antyczna Język mniejszości etnicznej Język mniejszości narodowej Język obcy nowożytny Język polski Język regionalny – język kaszubski Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Poziom podstawowy lub rozszerzony

5 Przedmiot dodatkowy Język polski – poziom rozszerzony Matematyka – poziom rozszerzony Język obcy (ten sam co w części obowiązkowej) – poziom rozszerzony

6 Wybór języka obcego jako przedmiotu dodatkowego Język obcy ten sam co obowiązkowy Język obcy inny niż w części obowiązkowej Egzamin pisemny poziom rozszerzony Egzamin ustny poziom rozszerzony ORAZ Egzamin pisemny poziom podstawowy lub rozszerzony Egzamin ustny poziom podstawowy lub rozszerzony ORAZ

7 Harmonogram matury 2010 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj godz. 9.00godz. 14.00 4 Wtorek Język polski (poziom podstawowy, pp) Język polski (poziom rozszerzony, pr) 5 Środa Matematyka - pp Matematyka - pr 6 Czwartek Język angielski - pp Język angielski - pr 7 Piątek Wiedza o społeczeństwie – pp, pr Historia sztuki – pp, pr 10 Poniedziałek Biologia – pp, prHistoria muzyki – pp, pr

8 Część pisemna egzaminu maturalnego Majgodz. 9.00godz. 14.00 11 WtorekJęzyk niemiecki - ppJęzy6k niemiecki - pr 12 Środa Język hiszpański - pp Język hiszpański - pr 13 Czwartek Geografia – pp, pr Wiedza o tańcu – pp, pr 14 Piątek Język rosyjski - pp Język rosyjski - pr 17 PoniedziałekHistoria – pp, prChemia – pp, pr 18 WtorekInformatyka – pp, prJęzyk łaciński i kultura antyczna – pp, pr 19 Środa Język francuski - pp Język francuski - pr 20 CzwartekFizyka i astronomia – pp, prFilozofia – pp, pr 21 Piątek Język włoski – pp, Język włoski - pr

9 Ważne terminy Deklaracja wstępna przystąpienia do egzaminu – 30 września 2009 roku Uczniowie proszeni są o dostarczenie deklaracji do 25 września 2009 roku, 28, 29 września sekretariat wprowadzi dane uczniów i wydrukuje zbiorcze zgłoszenia, 29,30 września – uczniowie klas III dostają do sprawdzenia deklaracje i ich prawidłowość potwierdzają podpisem, 30 września – ostateczny termin przesłania deklaracji do OKE Deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2010 Uczniowie którzy dokonują zmiany w wyborze przedmiotów wypełniają ponownie deklaracje w terminie do 29 stycznia 2010 1,2,3 luty to ponowne sprawdzenie deklaracji przez uczniów 7 luty 2010 – ostateczny termin przesłania deklaracji do OKE

10 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Maturzysta zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów. Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

11 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca. Szczególne przypadki losowe

12 Unieważnienie egzaminu Może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku 0 na świadectwie dojrzałości).

13 www.cke.edu.pl Biuletyny maturalne Informatory maturalne Arkusze egzaminacyjne Podstawowe informacje dotyczące matury 2010


Pobierz ppt "MATURA 2010 podstawowe informacje o egzaminach wykonał Zbigniew Szubert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google