Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Rozwijanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji własnych i pracowników - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Rozwijanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji własnych i pracowników - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Rozwijanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji własnych i pracowników - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe Rafał Kamiński PARP

2 Pomoc unijna udzielana przez PARP w ramach PO KL PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana między innymi we wdrażanie: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Budżet: 672 mln EUR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia dla pracujących.

3 Działania realizowane przez PARP w Priorytecie II PO KL Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw; Zapewnienie uczestnictwa partnerów społecznych w działaniach na rzecz zwiększenia adaptacyjności przedsiębiorstw; Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, prognozowanie kierunków rozwojowych; Upowszechnianie i promowanie innowacyjności; Realizowanie projektów systemowych zapewniających kompleksowy system informacji i wsparcia dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

4 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym 2009 rok – 509 mln PLN, w tym na: -ogólnopolskie projekty otwarte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) – termin naboru od 17 lutego do 31 marca 2009 r. -ponadregionalne projekty zamknięte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) – termin naboru od 16 lutego do 30 marca 2009 r. - projekty studiów podyplomowych – 100 mln PLN (20% tegorocznej alokacji) – termin naboru od 17 lutego do 31 marca 2009 r.

5 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typy projektów – wybierane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne : 80% mikro i małe, 70 % średnie, 60% duże przedsiębiorstwa., na szkolenia specjalistyczne: 45% mikro i małe, 35% średnie, 25% duże przedsiębiorstwa. doradztwo 50%.

6 Stan realizacji PO KL 2008/2009 Liczba umów zawartych w okresie 12.2008 – 03.2009 r. W ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL zostało podpisanych 211 umów na łączną kwotę dofinansowania niemal 420 mln PLN (aktualna wartość wsparcia) – wnioski złożone w 2008 r. 131 ponadregionalnych zamkniętych projektów szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) - ok. 224 mln PLN; 60 ogólnopolskich otwartych projektów szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) na łączną kwotę wynoszącą 155 mln; 20 projektów dot. studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników na łączną kwotę 40 mln PLN. Do dnia 30 kwietnia 2009 r. ze szkoleń i studiów podyplomowych skorzystało już przeszło 11,7 tys. pracowników pochodzących z ponad 1,2 tys. przedsiębiorstw

7 Konkurs 2008 Projekty zamknięte – 131 (62,1% wszystkich zawartych umów) - Największa wartość projektu – 7,7 mln PLN, największa kwota dofinansowania – 5,2 mln PLN -Najmniejsza wartość projektu – 414 tys PLN, najmniejsza kwota dofinansowania – 286 tys. -Średnia kwota dofinansowania – 1,61 mln PLN, średnia wartość projektu – 2,74 mln PLN -Średni poziom dofinansowania – 64% całkowitych wydatków projektu

8 Konkurs 2008 Projekty zamknięte - Pracownicy objęci wsparciem – 63 455 osób (w tym 8.272 osoby, tj. 13%, z sektora MMSP) - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem – 2.362 (w tym 2.102 przedsiębiorstwa, tj. 89%, z sektora MMSP) - Średnia liczba osób objętych wsparciem w projekcie - 477 - 34 projekty (ok. 26%) realizują kryterium strategiczne (objęcie wsparciem pracowników w wieku pow. 50. roku życia)

9 Konkurs 2008 Projekty otwarte – 60 (28,4% wszystkich zawartych umów) - Największa wartość projektu – 19,4 mln PLN, największa kwota dofinansowania – 15,3 mln PLN - Najmniejsza wartość projektu – 563 tys PLN, najmniejsza kwota dofinansowania – 492 tys. - Średnia kwota dofinansowania – 2,69 mln PLN, średnia wartość projektu – 3,22 mln PLN - Średni poziom dofinansowania – 83,5% całkowitych wydatków projektu

10 Konkurs 2008 Projekty otwarte - Pracownicy objęci wsparciem – 68 339 osób (w tym 58.542 osoby, tj. 85,7%, z sektora MMSP) - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem – 26.350 (w tym 24.309 przedsiębiorstw, tj. 92,3%, z sektora MMSP) - Średnia liczba osób objętych wsparciem w projekcie – 1.120 - 29 projektów (ok. 48%) realizuje kryterium strategiczne (umożliwienie zdobycia powszechnie uznawanego certyfikatu)

11 Konkurs 2008 Studia podyplomowe – 20 (9,5% wszystkich zawartych umów) - Największa wartość projektu – 15,8 mln PLN, największa kwota dofinansowania – 13,9 mln PLN - Najmniejsza wartość projektu – 402 tys PLN, najmniejsza kwota dofinansowania – 319 tys. - Średnia kwota dofinansowania – 2,19 mln PLN, średnia wartość projektu – 2,48 mln PLN - Średni poziom dofinansowania – 88,5% całkowitych wydatków projektu

12 Konkurs 2008 Studia podyplomowe - Pracownicy objęci wsparciem – 5 478 osób (w tym 4.373 osoby, tj. 79,8%, z sektora MMSP) - Średnia liczba osób objętych wsparciem w projekcie – 274 - 10 projektów (50%) realizuje kryterium strategiczne (objęcie kształceniem podyplomowym w ramach studiów o kierunku technicznym)

13 Konkursy 2009 Liczba wniosków złożonych w 2009 r. Typ projektu Status Szkolenia OtwarteSzkolenia ZamknięteStudia Podyplomowe Złożone w odpowiedzi na konkurs 570351171 Poprawne formalnie527297150 Łączna wnioskowana wartość dofinansowania > 2,1 mld PLN Łączna wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych formalnie = 1,89 mld PLN

14 Konkursy 2009 Projekty szkoleń otwartych (dane z wniosków podlegających ocenie merytorycznej): -Łączna kwota wsparcia 1,11 mld PLN (ok. 540% alokacji na 2009 r.) -Średnia kwota dofinansowania – 2,1 mln PLN, średnia wartość projektu – 2,5 mln PLN -Średni poziom dofinansowania – 84,3% całkowitych wydatków projektu -Pracownicy objęci wsparciem – 406 009 osób (w tym 350.384 osoby, tj. 86,3%, z sektora MMSP) -Przedsiębiorstwa objęte wsparciem – 192.896 (w tym 180.763 przedsiębiorstwa, tj. 93,7%, z sektora MMSP)

15 Projekty szkoleń zamkniętych (dane z wniosków podlegających ocenie merytorycznej): -Łączna kwota wsparcia 474,7 mln PLN (ok. 230% alokacji na 2009 r.) -Średnia kwota dofinansowania – 1,6 mln PLN, średnia wartość projektu – 2,5 mln PLN -Średni poziom dofinansowania – 63,9% całkowitych wydatków projektu -Pracownicy objęci wsparciem – 142.658 osób (w tym 20.998 osób, tj. 14,7%, z sektora MMSP) -Przedsiębiorstwa objęte wsparciem – 4.514 (w tym 4.024 przedsiębiorstwa, tj. 89,1%, z sektora MMSP) Konkursy 2009

16 Projekty studiów podyplomowych (dane z wniosków podlegających ocenie merytorycznej): -Łączna kwota wsparcia 305,7 mln PLN (ok. 305% alokacji na 2009 r.) -Średnia kwota dofinansowania – 2,04 mln PLN, średnia wartość projektu – 2,27 mln PLN -Średni poziom dofinansowania – 89,9% całkowitych wydatków projektu -Pracownicy objęci wsparciem – 40.433 osoby (w tym 32.949 osób, tj. 81,5%, z sektora MMSP) Konkursy 2009

17 Harmonogram prac – wybór i uruchomienie projektów w ramach 2.1.1 PO KL: -maj – lipiec 2009 r. – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie -lipiec – sierpień 2009 r. – negocjacje z projektodawcami -wrzesień – październik 2009 r. – zawarcie umów o dofinansowanie i uruchomienie projektów, rozpoczęcie naboru na szkolenia otwarte oraz studia podyplomowe Bieżąca informacja nt. oferty dofinansowanych szkoleń otwartych oraz studiów podyplomowych – www.inwestycjawkadry.plwww.inwestycjawkadry.pl

18 Plan Działania dla II Priorytetu POKL na 2010 rok – listopad 2009 r. Uruchomienie konkursów (tryb zamknięty) – styczeń/luty 2010 r. Podstawowe założenie – sprofilowanie konkursów Plany na 2010 rok

19 Dziękuję za uwagę. Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Rozwijanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji własnych i pracowników - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google