Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Zasady, procedury i tematyka Jerzy M Langer MNiI Warszawa 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Zasady, procedury i tematyka Jerzy M Langer MNiI Warszawa 2005."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Zasady, procedury i tematyka Jerzy M Langer MNiI Warszawa 2005

2 GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO NAUKA

3 7 PROGRAM RAMOWY (FP7)

4 Grudzień 2004 prośba do uprawnionych podmiotów o propozycje tematyczne do KPR USTAWA O FINANSOWANIU NAUKI Art. 10. p. 2. Krajowy program ramowy, określający PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH, Minister ustala na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym.

5 ODPOWIEDŹ ŚRODOWISKA BADAWCZEGO Ponad 1600 propozycji

6 PARTNERSTWO MNiI ORAZ RADY NAUKI Czerwiec 2005 r. Spotkanie wyjazdowe Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej (KPN) Rady Nauki i kierownictwa Ministerstwa Nauki i Informatyzacji;

7 KPR służy realizacji polityki naukowej i naukowo- technicznej, określa priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, jest podstawą ustalania tematów PROJEKTÓW ZAMAWIANYCH KPR ma stać się docelowo podstawowym narzędziem budowy polityki naukowej państwa i dzięki mechanizmowi corocznego uzupełniania na podstawie zgłoszeń składanych przez uprawnione podmioty jest strukturą otwartą. KPR tak rozumiany stanie się kluczowym instrumentem w definiowaniu i realizacji Polskiej Przestrzeni Badawczej KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Serock, 10 06 2005 KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Serock, 10 06 2005

8 PARTNERSTWO MNiI ORAZ RADY NAUKI Czerwiec 2005 r. Spotkanie wyjazdowe Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej (KPN) Rady Nauki i kierownictwa Ministerstwa Nauki i Informatyzacji; Lipiec 2005 r. KPN - wybór obszarów badawczych i priorytetowych kierunków badań; Lipiec-sierpień 2005 r. KPN oraz Ministerstwo – opracowanie jednolitego dokumentu programowego (struktura KPR, ramy czasowe, analiza i ocena, nakłady, procedura ustanawiania i aktualizacji).

9 ………… STRATEGICZNE OBSZARY BADAWCZE katalog otwarty N. ………… 3 Idee naukowe 2 Baza badawcza 1 Technologie 4 Kadra badawcza I. ………… II. …………III. ………… ………… DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU katalog zamknięty PS priorytety szczegółowe 1 PZ1 PZ 2 PZ2 PZ n PZn PZ n PS 2 PS 1 PS 1 PKB n PKB 2 PKB WARIANT OPCJONALNY PZ projekty zamawiane 1 PZ1 PZ 2PZ2PZ n PZn PZ PKB priorytetowe kierunki badań WARIANT PODSTAWOWY 1 PKB n PKB 2 PKB

10 1. Kryteria społeczne: znaczenie i akceptacja społeczna, wpływ na podwyższenie poziomu jakości życia. 2. Kryteria naukowe: poziom naukowy i potencjał badawczy kraju, stymulacja rozwoju naukowego. 3. Kryteria gospodarcze: skutki dla budżetu państwa, możliwość wdrożenia, pobudzenie działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. KRYTERIA

11 najlepsze perspektywy uzyskania wartości dodanej, dynamizujące polską gospodarkę, wytwarzanie nowych technologii wykorzystanie polskich zasobów naturalnych oraz położenia kraju eksponowanie naszych specjalności naukowych i technologicznych, propagowanie wyników badań podstawowych zbieżność z tematyką badawczą Unii Europejskiej KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

12 UAKTUALNIANIE KPR Strategiczne obszary badawcze – dekada + Priorytetowe kierunki badań – 5 lat Projekty zamawiane - 3 / 4 lata

13 HARMONOGRAM Wrzesień 2005 r. Ogłoszenie Krajowego Programu Ramowego Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego ds. projektów zamawianych do KPR;

14 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY Przewodniczący: Przewodniczący: -prof. dr hab. inż. Edmund WITTBRODT Członkowie: Członkowie: z Komisji Badań na Rzecz Gospodarki: -prof. dr hab. inż. Henryk Jan GÓRECKI -prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI z Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki: -prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI -prof. dr hab. Krzysztof Jan MARLICZ eksperci spoza Rady Nauki: -dr hab., prof. UW Małgorzata DĄBROWA-SZEFLER -prof. dr hab. inż. Jan MACHOWSKI

15 HARMONOGRAM Wrzesień 2005 r. Ogłoszenie Krajowego Programu Ramowego Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego ds. projektów zamawianych do KPR. Listopad - Grudzień Ustanowienie i ogłoszenie konkursów na projekty zamawiane.* * Liczba ustanawianych konkursów na projekty zamawiane uzależniona jest od środków przeznaczanych w budżecie państwa na dział Nauka.

16 BUDŻET KPR projekty zamawiane 2006 ~ 100-200 mln 2007 > 150 mln 2008 > 250 mln XXIX KONKURS PROJEKTÓW BADAWCZYCH – I półrocze 2005 1864 zakwalifikowanych wniosków = 69,5 mln 20 – 30 projektów rocznie 3-20 mln zł każdy

17 MATERIAŁY DO PRAC ZESPOŁU Priorytety KPR (opracowanie) Wyniki Foresightu Propozycje zgłoszone w b.r. (1600 propozycji) Wyniki zakończonych PZ Złożone propozycje przez uprawnione podmioty (aktualizacja KPR) od 2006 r 3-4 stronicowe propozycje PZ, zgłaszane przez uprawnione podmioty, zawierające: - temat - uzasadnienie naukowe - szacunkowy kosztorys - oczekiwane wyniki

18 V. Bezpieczeństwo IV. Państwo i społeczeństwo STRATEGICZNE OBSZARY BADAWCZE katalog otwarty III. Rolnictwo i żywnośćII. ŚrodowiskoI. Zdrowie DZIAŁANIA na rzecz rozwoju katalog zamknięty 3 Idee naukowe 2 Baza badawcza 1 Technologie 4 Kadra badawcza 38 Priorytetowych Kierunków Badań IX. Infrastruktura transportowa VIII. Energia i jej zasobyVII. Technologie informacyjne VI. Nowe materiały i technologie KRAJOWY PROGRAM RAMOWY 2005/2006

19 II. ŚRODOWISKO III. ROLNICTWO I ŻYWNOŚĆ IV. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO IX. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA VIII. ENERGIA I JEJ ZASOBY VII. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE V. BEZPIECZEŃSTWO VI. NOWE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE I. ZDROWIE

20 2.1. Zarządzanie środowiskiem. 2.2. Gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych. 2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona. 2.4. Optymalizacja rozwoju miast i regionów. 2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych. 2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne środki techniczne ochrony środowiska. II. ŚRODOWISKO

21 4.1. Tradycje kulturowe oraz zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa polskiego. 4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. 4.3. Polska i jej pozycja w Europie i świecie – aspekty polityczne, prawne i społeczne. IV. IV.PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

22 6.1. Nanomateriały wielofunkcyjne. 6.2. Zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz optoelektroniczne. 6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne. 6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach. 6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów. VI. NOWE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

23 NAUKA A GOSPODARKA CITATION INTENSITY GDP PER PERSON IN THOUSANDS US DOLLARS King D.A. (2004) Nature 430, 311-316

24 ZDUMIEWAJĄCY OPTYMISTYCZNY RANKING Business Week, Nr 9, Maj 2005 str 60

25 KRAJOWY PROGRAM RAMOWY


Pobierz ppt "KRAJOWY PROGRAM RAMOWY Zasady, procedury i tematyka Jerzy M Langer MNiI Warszawa 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google