Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE Joanna Szatan-Kenderow.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE Joanna Szatan-Kenderow."— Zapis prezentacji:

1 STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE Joanna Szatan-Kenderow

2 O projekcie 1.Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 2.Beneficjenci: uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych 3.Okres realizacji: 06.2010 r. – 09.2015 r. 4.Finansowanie: -85 % UE w ramach PO KL, działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego -12,75 % Starostwo Powiatowe w Olkuszu, -2,25 % Budżet Państwa

3 O projekcie (2) Formy wsparcia: a)Kursy b)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające c)Staże – wizyty zawodoznawcze d)Doradztwo zawodowe e)Praktyki f)Staże z możliwością wypłaty stypendium stażowego

4 STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO Szczegółowe omówienie formy wsparcia

5 Definicja STAŻ - forma wsparcia podczas, której uczeń nabywa umiejętności praktyczne w przedsiębiorstwie w dni wolne od zajęć szkolnych, która zakresem wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. Okres realizacji stażu nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie (150 godzin). Łączna liczba stypendiów stażowych: 160, w tym: -Rok szkolny 2014/15 - 60

6 Stażysta jest nieprzygotowany, nie ma odpowiednich kwalifikacji. Pracodawca musi ponieść koszty związane z przyuczeniem pracownika. Brak umowy między Pracodawcą a Pracownikiem nie chroni interesów Pracodawcy. Duża ilość dokumentów. Pracodawca bierze udział w rekrutacji – określa niezbędne kwalifikacje, może przeprowadzić rozmowy rekrutacyjne. Otrzymuje najlepiej dopasowanego stażystę. Nie nawiązuje stosunku pracy – m.in. nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty. Z projektu pokrywana jest również część kosztów Pracodawcy, jakie ponosi on w związku z opieką nad stażystą. Obowiązki stażysty określa umowa między Starostwem Powiatowym a stażystą. Lider Staży w każdej szkole pomoże przygotować niezbędne dokumenty. Obawy pracodawców Zalety udziału w Projekcie

7 Podział miejsc stażowych na szkoły w roku szkolnym 2012/13 SzkołaLiczba miejsc stażowych ZS nr 1 w Olkuszu 24 ZS nr 3 w Olkuszu 12 ZS nr 4 w Olkuszu 20 ZS w Bukownie 4 Termin realizacji staży w roku szkolnym 2012/13: od 1.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

8 Koszty pokrywane w ramach projektu Uczeń Stypendium stażowe Pracodawca max. 500,00 zł Opiekun Środki ochrony własnej Inne Refundacja kosztów dojazdu Noclegi, wyżywienie

9 Ścieżka dokumentów dla Pracodawcy 1.Deklaracja 2.Porozumienie między Starostwem Powiatowym a Pracodawcą a)Zasady realizacji b)Prawa i obowiązki Stron 3.Określenie niezbędnych kwalifikacji 4.Ramowy program stażu 5.Udział w rozmowie kwalifikacyjnej 6.Oświadczenie o poniesionych kosztach 7.Dziennik stażysty 8.Karta czasu pracy stażysty 9.Certyfikat ukończenia stażu

10 Obowiązki pracodawcy 1.Aktywne zaangażowanie się w proces rekrutacji, 2.Udział w opracowaniu ramowego programu praktyk, 3.Zorganizowanie stażu w oparci RPP i zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, 4.Zapewnienie opiekuna stażu, 5.Wyposażenie stażystów w środki ochrony osobistej (jeśli są one wymagane), 6.Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji RPP, tj. stanowisk wyposażonych w niezbędny sprzęt, narzędzia, dokumentację, 7.Dokonania oceny stażysty, 8.Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty stypendium stażowego.

11 Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.zawodowiec.olkusz.pl Dziękuję za uwagę Joanna Szatan-Kenderow specjalista ds. merytorycznych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w Powiecie Olkuskim mkz-olkusz@wp.pl Tel. (32) 6430692, wew. 31


Pobierz ppt "STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE Joanna Szatan-Kenderow."

Podobne prezentacje


Reklamy Google