Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI ZAWODOWE: ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SIMON JAMES I TIM FOX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI ZAWODOWE: ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SIMON JAMES I TIM FOX."— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI ZAWODOWE: ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SIMON JAMES I TIM FOX

2 SZKOLENIE W DWÓCH MIEJSCACH W miejscu pracy i w szkole/na uniwersytecie. W przeciwieństwie do szkolenia w/poza miejscem pracy praktyki głównie odbywają się w miejscu pracy i łączą się z potrzebną teorią.

3 PODSTAWY PRAWNE Umowa praktyk to dokument prawny pomiędzy uczniem a pracodawcą zarządzającym warunkami pracy i wynagrodzeniem. Innymi słowy: to prawdziwa praca

4 USTALONE STANDARDY Ustalone standardy programu praktyk i teorii (wraz ze związkiem pomiędzy nimi) uznawane są na poziomie krajowym Standardy owe opracowywane są we współpracy z partnerami społecznymi (np. związkami zawodowymi) i odpowiednimi organizacjami publicznymi/prywatnymi.

5 PORADNICTWO Poradnictwo i wsparcie zawodowe, tak jak treść i metody szkolenia, są zgodne z rozwojem technologicznym i gospodarczym miejsca pracy.

6 UDZIAŁ PRZEMYSŁU Izby handlowe, organizacje sektorowe i inne odpowiednie instytucje odgrywają znaczącą rolę w rozwoju szkolenia w formie praktyk; rozwijaniu przedsiębiorstw i praktyk; a także w szkoleniu szkoleniowców (np. mistrzów rzemiosła).

7 SZKOLENIE I STANDARDY Izby lub inne związane instytucje kontrolują przebieg szkolenia (oraz standardy) w miejscu pracy Władze publiczne kontrolują i wizytują szkolenia odbywające się w szkole/na uniwersytecie.

8 FINANSOWANIE Przedsiębiorstwa szkoleniowe/pracodawcy finansują element praktyczny odbywający się w miejscu pracy. Finansowanie części praktycznej odbywa się z finansów publicznych.

9 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY Szkolenie przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy: w miejscu pracy to trenerzy (np. mistrzowie rzemiosła), który spełniają krajowe standardy w kwestii kwalifikacji i doświadczenia; przy części teoretycznej pracownicy spełniają kryteria i standardy uznawane na poziomie krajowym.

10 OCENA Potwierdzenie umiejętności za pomocą egzaminu/oceny odbywa się w obecności ekspertów z odpowiednich sektorów gospodarki (np. izb handlowych, organizacji zawodowych itp.)

11 DOSTĘPNOŚĆ Praktyki dostępne są zarówno dla osób potrzebujących wsparcia, jak i tych bardzo uzdolnionych. Przedsiębiorstwo/firma jest w pełni odpowiedzialna za rekrutację własnych praktykantów.

12 INTEGRACJA Włączenie praktyk do krajowego systemu szkoleń. Praktyki są częścią ścieżki szkoleniowej, która może dać dostęp do ciągłego rozwoju zawodowego i kształcenia wyższego.

13 A jak Polska wpisuje się w te standardy?


Pobierz ppt "PRAKTYKI ZAWODOWE: ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SIMON JAMES I TIM FOX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google