Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006 Informacja gospodarcza jako instrument ograniczania ryzyka biznesowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006 Informacja gospodarcza jako instrument ograniczania ryzyka biznesowego."— Zapis prezentacji:

1 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006 Informacja gospodarcza jako instrument ograniczania ryzyka biznesowego dla MiŚP

2 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Agenda: 1.Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy; 2.Informacja gospodarcza w krajach UE – doświadczenia innych krajów; 3.Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem; 4.Oferta InfoMonitora – formy współpracy i produkty.

3 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy Kredyty inwestycyjne i obrotowe – podstawowym elementem towarzyszącym rozwojowi współczesnej gospodarki; Informacja gospodarcza – elementem wspierającym wzrost obrotu gospodarczego: –Systemy wymiany informacji – obecnie podstawowe narzędzia wykorzystywane w bankach do analiz i zarządzania ryzykiem –Banki korzystają z międzybankowego systemu wymiany informacji Kredytobiorca oraz Bankowego rejestru dłużników przy ocenie rzetelności potencjalnych kredytobiorców: przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych; –Otrzymane informacje z obu systemów przyspieszają decyzję o przydzieleniu kredytów; –Rzetelni kredytobiorcy mają możliwość korzystania z szerszej oferty bankowej i dogodnych warunków kredytowych: ograniczanie ryzyka daje dostęp do szerokiej oferty bankowej –Systemy wymiany informacji – rozwój poprzez elektroniczny dostęp do rejestrów urzędowych oraz współpracę z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego

4 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Informacja gospodarcza jako instrument wspierający bezpieczny obrót gospodarczy Należności ogółem (w mld zł) W tym zagrożone (w mld zł) Udział należności zagrożonych ( w %) Raporty kredytowe BIK (w mln sztuk) 31.12.200258,47,212,33,2 31.12.200370,07,711,14,2 31.12.200480,95,97,36,4 31.12.2005104,56,46,6 9,1 Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A. – konferencja prasowa 29.08.2006

5 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Schemat przepływu informacji pomiędzy sektorami, pozycja i rola InfoMonitora na rynku polskim BANKI ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH INNE SEKTORY BAZY PUBLICZNE SKOKI INSTYTUCJE FINANSOWE : - POŚREDNICY KREDYTOWI - FIRMY LEASINGOWE - FIRMY FAKTORINGOWE

6 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Zależność pomiędzy wykorzystaniem informacji a należnościami zagrożonymi w polskim systemie bankowym (dane dotyczące konsumentów) Należności zagrożone w % Źródło: NBP Źródło: BIK

7 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Międzybankowy system wymiany informacji Kredytobiorca Bankowy rejestr dłużników baza własna InfoMonitor oferuje elektroniczną platformę wymiany informacji gospodarczych między sektorem bankowym i pozostałymi branżami

8 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Biuro Informacji Kredytowej S.A. Polkomtel S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Związek Banków Polskich Akcjonariuszami InfoMonitora są: Pozycja InfoMonitora na rynku polskim InfoMonitor jako jedyne biuro informacji gospodarczych oferuje swoim Klientom: dostęp do bazy własnej z danymi pochodzącymi z różnych sektorów rynku dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich

9 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Zakupiony w InfoMonitorze raport może zawierać wynik przeszukania baz: InfoMonitora, Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich. wkrótce ! Wielkości udostępnianych baz przez InfoMonitor BIK S.A. przechowuje informacje o 30 mln rachunków kredytowych, posiadanych przez 14,5 mln Polaków

10 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Informacje gospodarcze zawierają: Dane te zezwalają na szybką ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy. Nazwa pełna NIP Siedziba i adres Przedmiot działalności Dane wierzyciela konsumenta przedsiębiorcę Dane identyfikujące dłużnika Nazwa pełna NIP Siedziba i adres Przedmiot działalności ImięNazwiskoObywatelstwoPESEL Rodzaj dok. tożs. Seria i numer dok. tożs. Adres Tytuł prawny Waluta Kwota zobowiązania Kwota zaległości Data powstania zaległości Status kwestionowania zobowiązania Data wysłania wezwania do zapłaty Dane dot. zobowiązania

11 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Perspektywa uzupełnienia zakresu informacji gospodarczej - konieczne zmiany w regulacji ustawowej Deregulacja zasad obrotu informacją gospodarczą Rozszerzenie katalogu podmiotów i tytułów zobowiązań możliwych do przekazywania, możliwość przechowywania historii; Rozszerzenie usług BIG Dostęp do rejestrów publicznych (KRS, sądowy rejestr zastawów, NIP) Analizy ratingowe i scoringowe na podstawie historii zadłużenia; Doprecyzowanie zasad wymiany informacji gospodarczych pomiędzy sektorem bankowym a pozostałymi sektorami gospodarki Swobodny przepływ informacji z sektora bankowego do sektora poza bankowego.

12 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Proces kształtowania rynku informacji gospodarczych wiarygodność płatniczą przedsiębiorcy PESEL rejestry publiczne KRS NIP Poprzez dostęp do zasobów uzupełnionych o dane pochodzące z rejestrów publicznych, przedsiębiorcy będą również budować: Poprzez dostęp do zasobów informacyjnych InfoMonitora przedsiębiorcy budują: wiarygodność identyfikacyjną sądowy rejestr zastawów wiarygodność majątkową BIK ZBP

13 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Informacja gospodarcza w krajach UE W rozwiniętych krajach UE sprzedaje się średnio 1 raport kredytowy na głowę mieszkańca rocznie (np.: w Niemczech – 80 mln raportów rocznie); W UE kredytodawcy mają dostęp do baz danych, które pomagają im ocenić wiarygodność kredytową aplikanta. Bazy te prowadzone są przez instytucje zwane biurami kredytowymi, rejestrami, lub agencjami informacji kredytowej. Ich bazy danych służą ocenie ryzyka kredytowego; Rodzaj i ilość dostępnych danych, mechanizmy ich przetwarzania różnią się wśród krajów UE. Pożyczkodawcy przekazują informacje biurom kredytowym dobrowolnie, ale w pewnych przypadkach organy władzy państwowej nakładają obowiązek przekazywania ich państwowym rejestrom.

14 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Informacja gospodarcza w krajach UE Budowanie pozytywnej historii kredytowej przez klientów instytucji finansowych, umożliwienie biurom informacji kredytowej przetwarzania danych, ma wpływ na skrócenie procesu przyznawania kredytów; Specjalna oferta kredytowa, na korzystnych warunkach, kierowana jest do klientów z pozytywną historią (również w Polsce banki przygotowują specjalną ofertę dla klientów z pozytywną historią kredytową); Działalność biur informacji kredytowych chroni również klientów przed nadmiernym zadłużaniem się i wpadaniem w niekontrolowaną spiralę zadłużeń.

15 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Państwo Liczba biur Austria2 Belgia3 Dania1 Finlandia1 Polska3 Francja2 Grecja1 Hiszpania2 Holandia1 Irlandia1 Niemcy3 Portugalia3 Szwecja2 Szwajcaria1 Włochy1 Wielka Brytania2

16 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem Nakłonienie dłużników do spłaty należności Skuteczne odzyskiwanie długów – miękka i tania forma windykacji Windykacja Budowanie opinii rzetelnego partnera handlowego Możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy Łatwiejszy dostęp do usług Uzyskanie rekomendacji ze strony ważnych rangą instytucji Reputacja Prewencja Zabezpieczenie się przed błędnymi decyzjami biznesowymi Ochrona przed nierzetelnymi kontrahentami i klientami Zmniejszenie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania płynności

17 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem Przykład: Firma handlowa, sprzedaż armatury łazienkowej Liczba resalerów: 20 Wartość produktu w kredycie kupieckim resalerów = 1 000 000 zł założenie: 10% resalerów to firmy nierzetelne; średnia wartość kredytu kupieckiego o podwyższonym ryzyku miesięcznie 1/10 x 1 000 000 = 100 000 zł koszt zakupu raportu z informacjami gospodarczymi na temat wszystkich 20 resalerów : 20 x 35 = 700 zł netto = 7 promili wartości zagrożonego kredytu

18 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wymiany informacji gospodarczych – komercyjny instrument zarządzania ryzykiem Wykorzystanie produktów windykacyjnych powoduje: 1.Wezwanie do zapłaty: skutkuje średnio spłatą do 45% należności 2.Powiadomienie o wprowadzeniu informacji do bazy: Skutkuje średnio spłatą kolejnych do 45% należności Łącznie powoduje to spłatę do 90% należności: = 90% x 100 000 = 90 000 zł W przypadku InfoMonitora wykorzystanie produktów windykacyjnych jest wyjątkowo skuteczne: wiąże się z zablokowaniem przez banki (90% banków komercyjnych) kredytów: obrotowego i kupieckiego;

19 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Oferta InfoMonitora – formy współpracy WWW rejestracja na stronie www.infomonitor.pl i pobieranie pojedynczych raportów. Koszt: 35 zł netto za sztukę;www.infomonitor.pl podpisanie umowy abonamentowej i pobieranie raportów w ramach wybranego abonamentu. Koszt: od 200 zł (10 raportów) do 1120 zł (160 raportów).

20 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Oferta InfoMonitora – formy współpracy cd. CPU-CPU podjęcie współpracy z wykorzystaniem połączenia serwer- serwer – w przypadku dużego wolumenu wymienianych informacji gospodarczych. W takim przypadku InfoMonitor udostępnia dokumentację, pozwalającą na dostosowanie interfejsu wymiany danych po stronie Klienta.

21 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Oferta InfoMonitora – produkty Dla prewencji raport o przedsiębiorcy raport o konsumencie monitorowanie Dla windykacji wezwanie do zapłaty przekazywanie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy przekazywanie informacji gospodarczej o konsumencie powiadomienie dłużnika o umieszczeniu w bazie

22 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Dziękuję za uwagę Prezentowała: Elżbieta Koszelow Wiceprezes Zarządu InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. biuro@infomonitor.pl tel: 0-22 485 56 00 www.infomonitor.pl Zapraszam do współpracy!


Pobierz ppt "Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Forum MiŚP Warszawa, 18 września 2006 Informacja gospodarcza jako instrument ograniczania ryzyka biznesowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google