Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu."— Zapis prezentacji:

1 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mischke@uek.krakow.pl

2 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o czym chciałabym powiedzieć? jak rozumieć e-kurs i jego dydaktyczną skuteczność? kiedy o e-szkole można powiedzieć, że naucza efektywnie? co wpływa na efektywność dydaktyczną zajęć w Internecie? jak organizacja, struktura oraz jakość e-kursu wpływa na motywację uczestników zajęć? od czego zależy motywacja e-ucznia/e-studenta? od czego zależy motywacja e-nauczyciela? co demotywuje na e-ucznia, a co na e-nauczyciela? jak kształtować pożądaną skuteczność dydaktyczną e-kursu? jak przygotować efektywne e-zajęcia?

3 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na dobry początek cytat… jeśli większość ludzi ma skorzystać z nowych czasów, pilnie potrzebne są nowe metody uczenia się. mają one służyć nie tylko nowym pokoleniom, lecz także ludziom, którzy już teraz są dorośli. Rewolucja w uczeniu się (2000)

4 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czym jest dla mnie e-kurs? forma dydaktyczna polegająca na uczeniu się/nauczaniu za pośrednictwem i przy pomocy mediów elektronicznych zestaw celowo zaprojektowanych obiektów uczących wspomagających pracę ucznia/studenta zorganizowany proces kształcenia odbywający się za pośrednictwem mediów elektronicznych, w trakcie którego jego uczestnicy (zarówno uczniowie/studenci, jak i nauczyciel) systematycznie realizują założone wcześniej cele w oparciu o podaną treść nauczania oraz zaplanowane wcześniej aktywności

5 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie efektywność dydaktyczna e-kursu osiągnięcie przez e-ucznia/e-studenta założonych wyników kształcenia w rezultacie podjętych działań dydaktycznych

6 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kryteria oceny efektywności dydaktycznej stopień realizacji celów dydaktycznych skuteczność stosowanej metodyki stopień przyrostu wiedzy e-ucznia/e-studenta

7 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie co to znaczy, że e-szkoła/e-uniwersytet działa efektywnie...? organizacja szkoły/uniwersytetu efektywnie wspiera procesy dydaktyczne stosuje się efektywne metody e-nauczania e-nauczyciele są dobrymi dydaktykami e-uczniowie/e-studenci osiągają zakładane wyniki uczenia nakłady finansowe są równoważone szeroko pojętymi zyskami

8 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czynniki wpływające na efektywność dydaktyczną e-kursu optymalna organizacja e-zajęć struktura i układ elementów e-kursu jakość e-materiałów i e-pomocy dydaktycznych motywacja uczestników e-zajęć motywacja e-nauczyciela …

9 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizacja e-kursu (a motywacja) organizacja procesów e-edukacyjnych powinna być: –wspierać realizację założonych celów dydaktycznych –dostosowana do przyjętych metod oraz strategii e-nauczania –wspierać pracę e-nauczyciela –wspierać pracę e-ucznia/e-studenta –zabezpieczać niezawodność technologii

10 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie struktura e-kursu (a motywacja) układ elementów e-kursu powinien odzwierciedlać założoną wcześniej ścieżkę dydaktyczną (co nie znaczy chronologię działań dydaktycznych) e-kurs jako całość powinien być Just-For-Me

11 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jakość e-materiałów dydaktycznych (a motywacja) e-materiały powinny być: –adekwatnie dopasowane do celów dydaktycznych –zorganizowane zgodnie z zastosowaną koncepcją oraz metodyką e-kursu –wsparciem w realizacji zadań –w sposób przemyślany, starannie i estetycznie przygotowane

12 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie motywacja e-ucznia/e-studenta zależy od: –organizacji procesów dydaktycznych –struktury oraz atrakcyjności i estetyki e-kursu –zastosowanych metod e-nauczania –jakości e-materiałów i pomocy dydaktycznych –… motywacji e-nauczyciela!

13 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie motywacja e-nauczyciela zależy od: –organizacji dydaktyki w e-szkole i wsparcia technicznego –zastosowanych metod e-nauczania –wybranej strategii oraz stylu prowadzenia e-zajęć –…motywacji e-uczniów/ e-studentów!

14 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czynniki demotywujące e-ucznia/e-studenta zła organizacja e-zajęć, w tym: –brak precyzyjnych informacji dotyczących e-kursu, jego celów, zastosowanych metod nauczania, harmonogramu, wymagań stawianych uczącemu się, systemu oceniania itp. itd. –nieoptymalnie zaprogramowany krok nauki (pace of learning) niedopasowane do potrzeb grupy cele dydaktyczne niejasna struktura e-kursu, nieintuicyjna nawigacja nieatrakcyjnie przygotowane e-materiały nieadekwatne względem celów dydaktycznych metody nauczania brak kontaktu z e-nauczycielem lub niezrozumiały styl prowadzenia zajęć …

15 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie czynniki demotywujące e-nauczyciela zbyt duża liczba uczestników e-zajęć w jednej grupie niejednorodność grupy niedopasowanie celów dydaktycznych do potrzeb grupy nieadekwatność założonej strategii prowadzenia e-zajęć do potrzeb grupy lub założonych celów dydaktycznych brak zrozumienia ze strony uczestników zajęć …

16 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rzetelna ocena efektywności dydaktycznej e-kursu wymaga… stałego monitoringu przebiegu e-zajęć weryfikacji i optymalizacji kroków nauki wsparcia e-nauczyciela systemu oceny pracy e-nauczyciela systemu badania satysfakcji e-ucznia/ e-studenta systemu kontroli wyników kształcenia systemu badania satysfakcji e-nauczyciela

17 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jak kształtować pożądaną efektywność e-nauczania, a zatem i motywację uczestników procesu? identyfikacja potrzeb szkoleniowych (na etapie przygotowania i prowadzenia e-kursu) ocena stosowanej metodyki (obserwacja uczestnicząca, badanie opinii) ocena pracy e-nauczycieli (obserwacja uczestnicząca, badanie satysfakcji e-studenta) pomiar efektywności procesów dydaktycznych (system testów kompetencyjnych, analiza wyników kształcenia studenta i grupy)

18 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie co zrobić, aby zrobić sobie dobrze? rzetelnie i starannie zaplanować, zorganizować i przygotować e-kurs!

19 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przepis na skuteczny e-kurs 1 organizacja e-kursu –wybór przedmiotu programowanego na formę e –wybór właściwej formy dydaktycznej e-zajęć: »wizytówka w Internecie (Web Presence) »kurs wspierający tradycyjne zajęcia (Web-supported Course) »kurs uzupełniający tradycyjne zajęcia (Web-enhanced Course) »kurs komplementarny (Blended Learning) »e-kurs (Full e-Learning)

20 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opracowanie e-kursu –plan organizacyjny e-kursu (zasady pracy na e-zajęciach, harmonogram, wybór prowadzących, procedury w sytuacjach awaryjnych itp. itd.) –specyfikacja ogólnych i operacyjnych celów dydaktycznych (ewentualnie podział celów oraz treści na realizowane zdanie i realizowane tradycyjnie) przepis na skuteczny e-kurs 2

21 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie –dobór metod nauczania i form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów/studentów (zadania) oraz systemu ich oceniania, a także napisanie instrukcji dla uczniów/studentów i e-nauczycieli –dobór odpowiedniej formy prezentacji treści oraz przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych (nie koniecznie e!) –nadanie e-zajęciom właściwej formy (w tym graficznej) oraz dobór właściwych narzędzi internetowych (lub innego medium) przepis na skuteczny e-kurs 3

22 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie –wybór właściwej strategii oraz stylu prowadzenia e-zajęć: –moderacja (e-moderating) –facilitacja (e-f acilitating ) –metoda kontraktu (contract learning) –wybór optymalnego kroku nauki (pace of learning) (obciążenia ucznia/studenta) –wybór optymalnego obciążenia e-nauczyciela –zaplanowanie sposobu ewaluacji procesu dydaktycznego przepis na skuteczny e-kurs 4

23 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kontrola jakości końcowego produktu pilotaż/pierwsza edycja: prowadzenie e-zajęć kontrola zmian, ocena osiągniętej efektywności oraz poprawki i aktualizacja przepis na skuteczny e-kurs 5

24 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie cytat na koniec… z nowym wynalazkiem często bywa tak, że jedni uważają to za kompletnie bezużyteczny, a drudzy za nieprawdziwy. kiedy staje się jasne, iż jego prawdziwości i użyteczności trudno już dalej zaprzeczać, większość zaczyna twierdzić, że rzecz ta była bardzo łatwa do odkrycia i że od dawna o niej wiedzieli. A. Edelcrantz

25 Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji… ? ? ?


Pobierz ppt "Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google