Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów"— Zapis prezentacji:

1 Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów
Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2 o czym chciałabym powiedzieć?
jak rozumieć e-kurs i jego dydaktyczną skuteczność? kiedy o e-szkole można powiedzieć, że naucza efektywnie? co wpływa na efektywność dydaktyczną zajęć w Internecie? jak organizacja, struktura oraz jakość e-kursu wpływa na motywację uczestników zajęć? od czego zależy motywacja e-ucznia/e-studenta? od czego zależy motywacja e-nauczyciela? co demotywuje na e-ucznia, a co na e-nauczyciela? jak kształtować pożądaną skuteczność dydaktyczną e-kursu? jak przygotować efektywne e-zajęcia? Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3 na dobry początek cytat…
„jeśli większość ludzi ma skorzystać z nowych czasów, pilnie potrzebne są nowe metody uczenia się. mają one służyć nie tylko nowym pokoleniom, lecz także ludziom, którzy już teraz są dorośli.” Rewolucja w uczeniu się (2000) Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

4 czym jest dla mnie e-kurs?
zorganizowany proces kształcenia odbywający się za pośrednictwem mediów elektronicznych, w trakcie którego jego uczestnicy (zarówno uczniowie/studenci, jak i nauczyciel) systematycznie realizują założone wcześniej cele w oparciu o podaną treść nauczania oraz zaplanowane wcześniej aktywności forma dydaktyczna polegająca na uczeniu się/nauczaniu za pośrednictwem i przy pomocy mediów elektronicznych zestaw celowo zaprojektowanych obiektów uczących wspomagających pracę ucznia/studenta Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 efektywność dydaktyczna e-kursu
osiągnięcie przez e-ucznia/e-studenta założonych wyników kształcenia w rezultacie podjętych działań dydaktycznych Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

6 kryteria oceny efektywności dydaktycznej
stopień realizacji celów dydaktycznych skuteczność stosowanej metodyki stopień przyrostu wiedzy e-ucznia/e-studenta Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 co to znaczy, że e-szkoła/e-uniwersytet działa efektywnie...?
organizacja szkoły/uniwersytetu efektywnie wspiera procesy dydaktyczne stosuje się efektywne metody e-nauczania e-nauczyciele są dobrymi dydaktykami e-uczniowie/e-studenci osiągają zakładane wyniki uczenia nakłady finansowe są równoważone szeroko pojętymi zyskami Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 czynniki wpływające na efektywność dydaktyczną e-kursu
optymalna organizacja e-zajęć struktura i układ elementów e-kursu jakość e-materiałów i e-pomocy dydaktycznych motywacja uczestników e-zajęć motywacja e-nauczyciela Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

9 organizacja e-kursu (a motywacja)
organizacja procesów e-edukacyjnych powinna być: wspierać realizację założonych celów dydaktycznych dostosowana do przyjętych metod oraz strategii e-nauczania wspierać pracę e-nauczyciela wspierać pracę e-ucznia/e-studenta zabezpieczać niezawodność technologii Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

10 struktura e-kursu (a motywacja)
układ elementów e-kursu powinien odzwierciedlać założoną wcześniej ścieżkę dydaktyczną (co nie znaczy chronologię działań dydaktycznych) e-kurs jako całość powinien być Just-For-Me Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11 jakość e-materiałów dydaktycznych (a motywacja)
e-materiały powinny być: adekwatnie dopasowane do celów dydaktycznych zorganizowane zgodnie z zastosowaną koncepcją oraz metodyką e-kursu wsparciem w realizacji zadań w sposób przemyślany, starannie i estetycznie przygotowane Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 motywacja e-ucznia/e-studenta
zależy od: organizacji procesów dydaktycznych struktury oraz atrakcyjności i estetyki e-kursu zastosowanych metod e-nauczania jakości e-materiałów i pomocy dydaktycznych … motywacji e-nauczyciela! Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13 motywacja e-nauczyciela
zależy od: organizacji dydaktyki w e-szkole i wsparcia technicznego zastosowanych metod e-nauczania wybranej strategii oraz stylu prowadzenia e-zajęć …motywacji e-uczniów/ e-studentów! Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14 czynniki demotywujące e-ucznia/e-studenta
zła organizacja e-zajęć, w tym: brak precyzyjnych informacji dotyczących e-kursu, jego celów, zastosowanych metod nauczania, harmonogramu, wymagań stawianych uczącemu się, systemu oceniania itp. itd. nieoptymalnie zaprogramowany „krok” nauki (pace of learning) niedopasowane do potrzeb grupy cele dydaktyczne niejasna struktura e-kursu, nieintuicyjna nawigacja nieatrakcyjnie przygotowane e-materiały nieadekwatne względem celów dydaktycznych metody nauczania brak kontaktu z e-nauczycielem lub niezrozumiały styl prowadzenia zajęć Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 czynniki demotywujące e-nauczyciela
zbyt duża liczba uczestników e-zajęć w jednej grupie niejednorodność grupy niedopasowanie celów dydaktycznych do potrzeb grupy nieadekwatność założonej strategii prowadzenia e-zajęć do potrzeb grupy lub założonych celów dydaktycznych brak zrozumienia ze strony uczestników zajęć Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 rzetelna ocena efektywności dydaktycznej e-kursu wymaga…
stałego monitoringu przebiegu e-zajęć weryfikacji i optymalizacji „kroków” nauki wsparcia e-nauczyciela systemu oceny pracy e-nauczyciela systemu badania satysfakcji e-ucznia/ e-studenta systemu kontroli wyników kształcenia systemu badania satysfakcji e-nauczyciela Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
jak kształtować pożądaną efektywność e-nauczania, a zatem i motywację uczestników procesu? identyfikacja potrzeb szkoleniowych (na etapie przygotowania i prowadzenia e-kursu) ocena stosowanej metodyki (obserwacja uczestnicząca, badanie opinii) ocena pracy e-nauczycieli (obserwacja uczestnicząca, badanie satysfakcji e-studenta) pomiar efektywności procesów dydaktycznych (system testów kompetencyjnych, analiza wyników kształcenia studenta i grupy) Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 co zrobić, aby zrobić sobie dobrze?
rzetelnie i starannie zaplanować, zorganizować i przygotować e-kurs! Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 przepis na skuteczny e-kurs 1
organizacja e-kursu wybór przedmiotu programowanego na formę „e” wybór właściwej formy dydaktycznej e-zajęć: wizytówka w Internecie (Web Presence) kurs wspierający tradycyjne zajęcia (Web-supported Course) kurs uzupełniający tradycyjne zajęcia (Web-enhanced Course) kurs komplementarny (Blended Learning) e-kurs (Full e-Learning) Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 przepis na skuteczny e-kurs 2
opracowanie e-kursu plan organizacyjny e-kursu (zasady pracy na e-zajęciach, harmonogram, wybór prowadzących, procedury w sytuacjach awaryjnych itp. itd.) specyfikacja ogólnych i operacyjnych celów dydaktycznych (ewentualnie podział celów oraz treści na realizowane zdanie i realizowane tradycyjnie) Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

21 przepis na skuteczny e-kurs 3
dobór metod nauczania i form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów/studentów (zadania) oraz systemu ich oceniania, a także napisanie instrukcji dla uczniów/studentów i e-nauczycieli dobór odpowiedniej formy prezentacji treści oraz przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych (nie koniecznie „e”!) nadanie e-zajęciom właściwej formy (w tym graficznej) oraz dobór właściwych narzędzi internetowych (lub innego medium) Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 przepis na skuteczny e-kurs 4
wybór właściwej strategii oraz stylu prowadzenia e-zajęć: moderacja (e-moderating) facilitacja (e-facilitating) metoda kontraktu (contract learning) wybór optymalnego „kroku” nauki (pace of learning) (obciążenia ucznia/studenta) wybór optymalnego obciążenia e-nauczyciela zaplanowanie sposobu ewaluacji procesu dydaktycznego Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 przepis na skuteczny e-kurs 5
kontrola jakości końcowego produktu pilotaż/pierwsza edycja: prowadzenie e-zajęć kontrola zmian, ocena osiągniętej efektywności oraz poprawki i aktualizacja Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

24 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
cytat na koniec… „z nowym wynalazkiem często bywa tak, że jedni uważają to za kompletnie bezużyteczny, a drudzy za nieprawdziwy. kiedy staje się jasne, iż jego prawdziwości i użyteczności trudno już dalej zaprzeczać, większość zaczyna twierdzić, że rzecz ta była bardzo łatwa do odkrycia i że od dawna o niej wiedzieli.” A. Edelcrantz Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

25 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
? dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji… ? ? Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Pobierz ppt "Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google