Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA PROJEKTU Iwona Budrewicz PZ i OZ PSSE Kamień Pomorski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA PROJEKTU Iwona Budrewicz PZ i OZ PSSE Kamień Pomorski."— Zapis prezentacji:

1 METODA PROJEKTU Iwona Budrewicz PZ i OZ PSSE Kamień Pomorski

2 METODA PROJEKTU METODA PROJEKTU Metoda projektu należy do metod aktywizujących i pozwala na łączenie różnych treści w spójną całość, na inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu, na praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym.

3 METODA PROJEKTU Metoda nie zawiera zakazów, nakierowana jest na dobr ą wol ę uczestników i samodzielno ść ucznia PROJEKT DOBRY NA WSZYSTKO !

4 METODA PROJEKTU dobry projekt pogłębia szkolną edukację dobry projekt pogłębia szkolną edukację jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów łączy sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową łączy sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową

5 Cechy dobrego projektu instrukcja (temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny) nawiązywanie do znanych uczniom sytuacji łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności wyznaczenie terminów realizacji całości oraz poszczególnych etapów jasny podział odpowiedzialności praca zespołowa, ale też indywidualna znane kryteria oceny rezultaty pracy prezentowane publicznie

6 Dlaczego taki projekt Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto skorzysta? W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy? Kto jest odpowiedzialny za realizację? W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać rezultatów? Kto może nam pomóc? Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione? Jakie trudności możemy napotkać? Jakie są ewentualne koszty realizacji?

7 NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI: przyjmowania odpowiedzialności twórczego myślenia samodzielnego uczenia się planowania i organizacji pracy zbierania i selekcjonowania informacji współpracy w grupie rozwiązywania problemów podejmowania decyzji komunikowania się oceniania własnej pracy prezentacji jej efektów

8 Krok po kroku: 1. Przygotowanie – N 2. Działanie – U 3. Podsumowanie – Prezentacja

9 Motywowanie systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione spotykać się z uczniami często, na krótko (5 min) spotykać się z uczniami często, na krótko (5 min) doceniać i chwalić to, co już zrobili doceniać i chwalić to, co już zrobili pomagać w razie poważnych problemów pomagać w razie poważnych problemów podkreślać najbardziej atrakcyjne momenty projektu podkreślać najbardziej atrakcyjne momenty projektu poinformować o projekcie rodziców, zachęcić do współpracy poinformować o projekcie rodziców, zachęcić do współpracy

10 Motywowanie cd. promować projekt poza szkołą, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami promować projekt poza szkołą, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako motywację potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako motywację przypominać o perspektywie oceny (zaliczenia) przypominać o perspektywie oceny (zaliczenia) oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu

11 Prezentacja album ilustrowany zdjęciami, mapkami, relacjami, wierszami plakat, collage, inna forma plastyczna książka, broszura, ulotka, gazetka prezentacja multimedialna model zjawiska, makieta budowli itp. film, nagranie dźwiękowe pikniki naukowe doświadczenia przy stoiskach

12 Prezentacja cd. przedstawienie teatralne, inscenizacja happening, marsz, piknik naukowy debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów szkolna, międzyszkolna wystawa, festiwal wspólny raport z przeprowadzonego badania konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów

13 Podsumowanie Podsumowanie zawody sportowe zawody sportowe debata – dyskusja (debata oxfordzka,debata debata – dyskusja (debata oxfordzka,debata za i przeciw) za i przeciw) wystawa, festiwal wystawa, festiwal wspólny raport z badania wspólny raport z badania konferencja naukowa, wykłady, prezentacja konferencja naukowa, wykłady, prezentacja

14 Najlepsze rezultaty w nauczaniu osiąga się wtedy, gdy zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są przekonani o wartości gromadzonej wiedzy i zdobywanych umiejętności

15 Dziękuję za uwagę

16


Pobierz ppt "METODA PROJEKTU Iwona Budrewicz PZ i OZ PSSE Kamień Pomorski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google