Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego
prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501

2 Proponowany przebieg spotkania 4.11.2011 r. godz. 9.50 – 11.20
sprawy organizacyjne, rozdanie materiałów, kart ewaluacji bieżącej miniwykład : definicje pojęcia sylabus szkolenia on-line prezentacja wybranego sylabusa szkolenia on-line umieszczonego w kursie zdalnego nauczania na platformie MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie formułowanie celów kursu metodą SMART warsztat: wypracowanie przez Uczestników zarysu własnego sylabusa on-line z wykorzystaniem przygotowanego schematu; omówienie wyników pracy konsultacje indywidualne

3 Cele szkolenia Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:
zdefiniować pojęcie: sylabus kursu on-line wyliczyć i scharakteryzować elementy struktury sylabusa kursu on-line formułować cele kursu on-line metodą SMART stworzyć zarys własnego sylabusa kursu on-line

4 Definicje pojęcia sylabus kursu on-line
Sylabus kursu on-line to informator zawierający przede wszystkim program nauki, warunki uczestnictwa i politykę oceniania. Nie ma jedynie słusznej formy zapisu sylabusa. Adresatami sylabusa kursu on-line są: - uczestnicy kursu (uczniowie) - przedstawiciele nadzoru pedagogicznego - inni nauczyciele, którzy będą realizować dany kurs. W relacjach uczeń – nauczyciel sylabus jest: - kontraktem - mapą - harmonogramem.

5 Sylabus jako kontrakt między uczniem a nauczycielem
Nauczyciel definiuje wyraźnie w sylabusie zasady uczestnictwa w kursie on-line, wymagania, kryteria oceniania oraz prawa i obowiązki ucznia. Nawet w kursach hybrydowych jasne wskazówki, odnoszące się do aktywności studentów są bardzo istotne.

6 Sylabus jako mapa (geografia) kursu on-line
W kursie on-line uczniowie są w nowej wirtualnej klasie. Uczniowie chcą wiedzieć jak poruszać się po kursie, m.in.. - co po kolei mają robić - gdzie mogą znaleźć materiały kursu - gdzie są zadania - gdzie są oceny… W module organizacyjnym / wprowadzeniu nauczyciel może opisać, co kryje się pod określonymi tytułami linków i w której części kursu one są : panel lewy, środkowy, prawy…

7 „Sieciowa nadmiarowość”
Mimo podawania konkretów w sylabusie uczniowie i tak są zagubieni w wirtualnej klasie. Warto zatem istotne informacje zamieszczać w więcej niż jednym miejscu. W wirtualnej klasie „nadmiarowość” jest często lepsza niż „elegancka zwięzłość”.

8 Sylabus jako harmonogram kursu on-line
W harmonogramie kursu najlepiej umieszczać dokładne daty dla każdego istotnego elementu kursu. Jest to szczególnie istotne dla kursów asynchronicznych, gdzie uczniowie mogą logować się o różnych porach dnia i w różnych dniach tygodnia. Uczniowie, którzy uczestniczą w tego typu asynchronicznych zajęciach, często gubią się.

9 Uwaga końcowa Jeśli nasz sylabus będzie opracowany niedokładnie, pobieżnie, to musimy liczyć się z zalewem i / smsów … od naszych uczniów zupełnie niezwiązanych z przedmiotem kursu, a dotyczących spraw organizacji.

10 - materiały - Prezentacja struktury przykładowego sylabusa on-line
Tytuł kursu Autor kursu Prowadzący zajęcia Opieka techniczna Liczba godzin Termin kursu Forma prowadzenia zajęć Adresat kursu Wiedza i umiejętności wstępne przed przystąpieniem do kursu Sprzęt i oprogramowanie uczestnika kursu Cele dydaktyczne kursu Struktura kursu Harmonogram kursu

11 - materiały - Prezentacja struktury przykładowego sylabusa on-line
14. Treści merytoryczne kursu 15. Metody i środki dydaktyczne 16. Formy komunikacji i integracji uczniów w kursie 17. Wymagania (obowiązkowe i nieobowiązkowe), zasady sprawdzania wiadomości i oceniania 18. Prawa i obowiązki Uczestnika 19. Informacje o procedurach postępowania. Sytuacje wyjątkowe 20. Metody ewaluacji kursu 21. Źródła do autoedukacji dla ucznia (bibliografia / netografia); podręczniki podstawowe dla prowadzącego kurs 22. Informacja o prawach autorskich

12 Prezentacja wybranego sylabusa szkolenia on-line umieszczonego w kursie zdalnego nauczania na platformie MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie

13 Nigdy nie używamy czasowników:
Cele SMART S SIMPLE prosty, jednoznaczny M MEASURABLE mierzalny A ACHIEVABLE osiągalny, realistyczny R RELEVANT istotny, ważny T TIME BOUND określony w czasie Nigdy nie używamy czasowników: - zrozumieć - uświadomić sobie - poznać. Te czasowniki nie są ani jednoznaczne, ani mierzalne. Cele naszego kursu on-line możemy poprzedzić zdaniem: Po zakończeniu kursu uczeń / uczestnik będzie potrafił: cel z czasownikiem SMART itd..

14 Czasowniki do formułowania celów SMART

15 ZADANIE Wypracowanie przez Uczestników zarysu własnego sylabusa on-line z wykorzystaniem przygotowanego schematu Wchodzimy na stronę Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie 2. Logujemy się do kursu: „Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego” nazwa użytkownika : userX hasło : XUser4_11 (X to nr stanowiska komputerowego Uczestnika - od 1 do 24)

16 Omówienie wyników pracy Przez Uczestników warsztatu

17 Dziękuję za uwagę. Proszę o karty ewaluacji szkolenia.
prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501 pokój nr 219


Pobierz ppt "Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google