Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN WOM w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN WOM w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN WOM w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501 e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.plbochenkiewicz@womczest.edu.pl

2 Proponowany przebieg spotkania 4.11.2011 r. godz. 9.50 – 11.20 sprawy organizacyjne, rozdanie materiałów, kart ewaluacji bieżącej miniwykład : definicje pojęcia sylabus szkolenia on-line prezentacja wybranego sylabusa szkolenia on-line umieszczonego w kursie zdalnego nauczania na platformie MOODLE RODN WOM w Częstochowie formułowanie celów kursu metodą SMART warsztat: wypracowanie przez Uczestników zarysu własnego sylabusa on-line z wykorzystaniem przygotowanego schematu; omówienie wyników pracy konsultacje indywidualne

3 Cele szkolenia Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił: -zdefiniować pojęcie: sylabus kursu on-line -wyliczyć i scharakteryzować elementy struktury sylabusa kursu on-line -formułować cele kursu on-line metodą SMART -stworzyć zarys własnego sylabusa kursu on-line

4 Sylabus kursu on-line to informator zawierający przede wszystkim program nauki, warunki uczestnictwa i politykę oceniania. Nie ma jedynie słusznej formy zapisu sylabusa. Adresatami sylabusa kursu on-line są: - uczestnicy kursu (uczniowie) - przedstawiciele nadzoru pedagogicznego - inni nauczyciele, którzy będą realizować dany kurs. W relacjach uczeń – nauczyciel sylabus jest: - kontraktem - mapą - harmonogramem. Definicje pojęcia sylabus kursu on-line

5 Sylabus jako kontrakt między uczniem a nauczycielem Nauczyciel definiuje wyraźnie w sylabusie zasady uczestnictwa w kursie on-line, wymagania, kryteria oceniania oraz prawa i obowiązki ucznia. Nawet w kursach hybrydowych jasne wskazówki, odnoszące się do aktywności studentów są bardzo istotne.

6 Sylabus jako mapa (geografia) kursu on-line W kursie on-line uczniowie są w nowej wirtualnej klasie. Uczniowie chcą wiedzieć jak poruszać się po kursie, m.in.. - co po kolei mają robić - gdzie mogą znaleźć materiały kursu - gdzie są zadania - gdzie są oceny… W module organizacyjnym / wprowadzeniu nauczyciel może opisać, co kryje się pod określonymi tytułami linków i w której części kursu one są : panel lewy, środkowy, prawy…

7 Sieciowa nadmiarowość Mimo podawania konkretów w sylabusie uczniowie i tak są zagubieni w wirtualnej klasie. Warto zatem istotne informacje zamieszczać w więcej niż jednym miejscu. W wirtualnej klasie nadmiarowość jest często lepsza niż elegancka zwięzłość.

8 Sylabus jako harmonogram kursu on-line W harmonogramie kursu najlepiej umieszczać dokładne daty dla każdego istotnego elementu kursu. Jest to szczególnie istotne dla kursów asynchronicznych, gdzie uczniowie mogą logować się o różnych porach dnia i w różnych dniach tygodnia. Uczniowie, którzy uczestniczą w tego typu asynchronicznych zajęciach, często gubią się.

9 Uwaga końcowa Jeśli nasz sylabus będzie opracowany niedokładnie, pobieżnie, to musimy liczyć się z zalewem e-maili / smsów … od naszych uczniów zupełnie niezwiązanych z przedmiotem kursu, a dotyczących spraw organizacji.

10 - materiały - Prezentacja struktury przykładowego sylabusa on-line 1.Tytuł kursu 2.Autor kursu 3.Prowadzący zajęcia 4.Opieka techniczna 5.Liczba godzin 6.Termin kursu 7.Forma prowadzenia zajęć 8.Adresat kursu 9.Wiedza i umiejętności wstępne przed przystąpieniem do kursu 10. Sprzęt i oprogramowanie uczestnika kursu 11. Cele dydaktyczne kursu 12. Struktura kursu 13.Harmonogram kursu

11 14. Treści merytoryczne kursu 15. Metody i środki dydaktyczne 16. Formy komunikacji i integracji uczniów w kursie 17. Wymagania (obowiązkowe i nieobowiązkowe), zasady sprawdzania wiadomości i oceniania 18. Prawa i obowiązki Uczestnika 19. Informacje o procedurach postępowania. Sytuacje wyjątkowe 20. Metody ewaluacji kursu 21. Źródła do autoedukacji dla ucznia (bibliografia / netografia); podręczniki podstawowe dla prowadzącego kurs 22. Informacja o prawach autorskich - materiały - Prezentacja struktury przykładowego sylabusa on-line

12 Prezentacja wybranego sylabusa szkolenia on-line umieszczonego w kursie zdalnego nauczania na platformie MOODLE RODN WOM w Częstochowie http://www.moodle.womczest.edu.pl/ http://www.moodle.womczest.edu.pl/

13 Cele SMART S SIMPLE prosty, jednoznaczny M MEASURABLE mierzalny A ACHIEVABLE osiągalny, realistyczny R RELEVANT istotny, ważny T TIME BOUND określony w czasie Cele naszego kursu on-line możemy poprzedzić zdaniem: Po zakończeniu kursu uczeń / uczestnik będzie potrafił: -cel z czasownikiem SMART -itd.. Nigdy nie używamy czasowników: - zrozumieć - uświadomić sobie - poznać. Te czasowniki nie są ani jednoznaczne, ani mierzalne.

14 Czasowniki do formułowania celów SMART

15 ZADANIE Wypracowanie przez Uczestników zarysu własnego sylabusa on-line z wykorzystaniem przygotowanego schematu 1.Wchodzimy na stronę Platformy MOODLE RODN WOM w Częstochowie http://www.moodle.womczest.edu.pl/ 2. Logujemy się do kursu: Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego nazwa użytkownika : userX hasło : XUser4_11 ( X to nr stanowiska komputerowego Uczestnika - od 1 do 24)

16 Omówienie wyników pracy Przez Uczestników warsztatu

17 Dziękuję za uwagę. Proszę o karty ewaluacji szkolenia. prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN WOM w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501 e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.plbochenkiewicz@womczest.edu.pl pokój nr 219


Pobierz ppt "Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz nauczyciel-konsultant RODN WOM w Częstochowie tel. 600 – 783 – 501"

Podobne prezentacje


Reklamy Google