Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity."— Zapis prezentacji:

1 Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Opracowanie programów monitoringu wirusów do celów oceny ryzyka w Niemczech

2 Nadzór nad chorobami przenoszonymi przez wodę i ogniskami chorób powiązanych z wodą do spożycia oraz wodą nie przeznaczoną do spożycia – Stany Zjednoczone, 2005-2006. (www.cdc.gov/mmwr; wrzesień 2008)www.cdc.gov/mmwr EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Nadzór wirusologiczny

3 Przykłady wodopochodnych ognisk infekcji wirusowych w Europie wywołanych złamaniem przepisów WirusRokKrajInfekcjiPrzyczynaLiteratura Echowirus 1997Białoruś461Nieodpowiednie uzdatnianie i dezynfekcja wody rzecznej Amvrosieva et al., 2001 Norowirus 1998Finlandiaokoło 3000Nieodpowiednie uzdatnianie i dezynfekcja wody z ujęcia powierzchniowego Kukkula et al., 1999 Norowirus 1998SzwajcariaOkoło 1800Zanieczyszczenie studni ściekami Häfliger et al., 2000 Norowirus 2000Włochy344Zanieczyszczenie zbiornika wody pitnej ściekami Boccia et al., 2002 Rotawirus Norowirus 2000Francja202Nieodpowiednia dezynfekcja (chlor) wody z ujęcia podziemnego Gallay et al., 2006 Norowirus 2001Szwecja200Zanieczyszczenie prywatnej studni (woda do spożycia) Nygard et al., 2003 Echowirus Coxsackie- wirus 2003Białoruś1351Zanieczyszczenie komunalnego systemu zaopatrzenia w wodę Amvrosieva et al., 2006 Norowirus 2003Niemcy (Saksonia) 88Niedozwolone połączenie między wodociągiem wody do spożycia i wody do innych celów (podczas prac na wodociągu) RKI, 2004 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

4 COST 929 - ENVIRONET Prof. Beata MizakProf. Beata Mizak bmizak@piwet.pulawy.pl Dr. Artur Rzezutka Dr. Artur Rzezutka arzez@piwet.pulawy.pl Celem Environet jest zwiększenie wiedzy o roli środowiska i żywności w przenoszeniu chorób wirusowych układu pokarmowego Europejska Sieć Wirusologii Środowiskowej i Żywnościowej www.cost929-environet.org Dr. Jens FleischerDr. A.M. de Roda Husman EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

5 Obecność wirusów ludzkich w wodzie ścieki wody powierzchniowe woda do spożycia ~ 10 -1000 / 1 L~ 10.000 -100.000 / 1 L ? ? EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

6 Akceptowalne ryzyko infekcji wodopochodnych: 1 infekcja / 10.000 narażonych / rok (według US EPA; WHO 2004) - kontrola produktu końcowego nie jest wystarczająca - konieczność kontrolowania procesu - konieczność kontrolowania procesu ( system wielobarierowy ) ryzyko lub brak ryzyka określane na podstawie zdefiniowanego procesu zarządzania ryzykiem konieczność badań na bardzo dużą skalę! EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

7 Zarządzanie ryzykiem HACCP Bild: Drei-Schluchten-Staudamm, China; www.spiegel.de System wielo- barierowy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Sposoby ochrony wody do spożycia

8 Zarządzanie ryzykiem Podstawowa ocena ryzyka Charakterystyka ryzyka Ocena narażenia Zbieranie danych EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

9 Zalecenia dla wprowadzonego systemu monitoringu wirusów w Niemczech Trzy podstawowe kroki: 1.Powtórna ocena stref ochronnych ujęć wody 2.Zbieranie danych i ewaluacja jakości wody surowej 3.Określenie wymogów dla dalszych działań Podstawowe kroki i dalsze działania EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

10 Schemat blokowy procesu decyzyjnego EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

11 Krok 1: Ocena zasobów i stref ochronnych Woda surowa Wody bieżące Zbiorniki otwarte Zasoby wód podziemnych chronione niechronione chronione niechronione statusbezpieczeństwo EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

12 Krok 2: Ocena jakości wody surowej Woda surowa Wody bieżące Zbiorniki otwarte Wody podziemne E.coli < 1/100 ml i Enterococci < 1/100 ml Bakterie wskaźnikowebezpieczeństwo E.coli > 1/100 ml i/lub Enterococci > 1/100 ml E.coli < 5/100 ml i Enterococci < 5/100 ml E.coli > 5/100 ml i/lub Enterococci > 5/100 ml EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

13 Fluktuacja wartości bakterii wskaźnikowych? EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka stężenia stałestężenia szczytowe stężenia incydentalnefluktuacja sezonowa

14 WskaźnikZaletyWady Bakterie wskaźnikowe E. coli Łatwe do oznaczenia; wskaźnik zanieczyszczenia kałowego (z kilkoma wyjątkami) Niska odporność w środowisku; niska odporność na dezynfekcję chlorem; Coliformy Łatwe do oznaczeniaNiektóre coliformy mają pochodzenie niekałowe i mogą rozwijać się w środowisku Enterococci jelitowe Łatwe do oznaczenia; wskaźnik zanieczyszczenia kałowego (z kilkoma wyjątkami); bardziej odporne w środowisku, niż E. coli; bardziej odporne na dezynfekcję niż E. coli Obecne w znacznie niższych stężeniach, niż E. coli Wskaźniki wirusowe Colifagi somatyczne Bakteriofagi DNA; łatwe do oznaczenia; wskaźnik zanieczyszczenia kałowego Niska odporność na dezynfekcję chlorem Colifagi F-specyficzne Bakteriofagi RNA; wskaźnik zanieczyszczenia kałowego; bardziej odporne na dezynfekcję chlorem niż fagi somatyczne Bardziej skomplikowana metoda detekcji; obecne w wodzie w niższych stężeniach, niż fagi somatyczne Adenowirusy Ludzkie wirusy patogeniczne; wskaźnik zanieczyszczenia kałowego Bardziej skomplikowana metoda detekcji (biologia i wirusologia molekularna); obecne w wodzie w niższych stężeniach, niż fagi somatyczne EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

15 Wskaź. chemicznyZaletaWadaKomentarzLiteratura Wskaźniki nieorganiczne (np. Bor) łatwe do oznaczeniaCAVE: możliwy wpływ czynników geologicznych Kölle, 2003 Środki farmaceutyczne (e. g. Diclofenac, Carbamazepin) występowanie niezależne od czynników geologicznych; obecne w ściekach antropogenicznych; niekiedy duża trwałość mogą nie występować w bardzo małych oczyszczalniach Anonymus, 2003 Kofeina występowanie niezależne od czynników geologicznych; obecne stale w ściekach antropogenicznych szybki rozpad; skomplikowana metoda detekcji preferowany wskaźnik w przypadku świeżych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków Buerge et al., 2003; Prösch et al., 2005 TCPP występowanie niezależne od czynników geologicznych; obecne stale w ściekach antropogenicznych; bardzo trwałe skomplikowana metoda wykrywania uniwersalny wskaźnik dla ścieków antropogenicznych Meyer et al., 2004; Prösch et al., 1998 Chlor łatwy do oznaczeniaCAVE: błędna interpretacja stężenia podczas stosowania soli przez służby drogowe zimą Metoda stosowana być może jedynie w regionach o miękkiej wodzie powierzchniowej możliwość wykrycia poszczególnych źródeł zanieczyszczenia EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Wskaźniki zanieczyszczeń antropogenicznych

16 Ocena stref ochronnych Standardowy monitoring jakości wody surowej Dodatkowy wymóg: monitoring wirusów TAK NIE EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Krok 3: Wymagania dla monitoringu wirusów

17 1) Badanie na obecność bakteriofagów somatycznych Krok 1: Ocena zasobów i stref ochronnych Krok 2: Ocena jakości wody surowej Krok 3: Wyłącznie w przypadku zauważalnych problemów w kroku 1 lub 2 O to chodzi Duża liczba / wysokie pfu 2)Badanie na obecność specyficznych ludzkich wirusów wskaźnikowych np. adenowirusów ludzkich 3) Dalsze badania… EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Mała liczba / niskie pfu Duża liczba / wysokie pfuMała liczba / niskie pfu O to chodzi

18 Terminarz monitoringu (1) Częstotliwość monitoringu 3) DUZI dostawcy wody ( > 100.000 m 3 / dzień ) 1) MALI dostawcy wody ( < 1.000 m 3 / dzień ) 1 x / miesiąc 2 x / miesiąc 1 x / tydzień EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka 2) ŚREDNI dostawcy wody ( > 1.000 < 100.000 m 3 / dzień )

19 Monitoring wirusów w wodzie surowej w sytuacjach wyjątkowych Ekstremalne warunki pogodowe (obfite opady deszczu, burze, temperatura wody) Ekstremalne zmiany poziomu wód (susze, powodzie) zwiększone stężenia wirusów? zwięszone ryzyko? zmiany w procesie monitoringu modyfikacja praktyk operacyjnych EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

20 Rohayem et al., (2005) pobrał 36 prób i przebadał je na obecność: Rotawirusów, Norowirusów, Sapowirusów, Astrowirusów, Enterowirusów, wirusa żółtaczki A, Adenowirusów, Stężenie wirusów w rzece Elbie w Dreźnie podczas powodzi w sierpniu 2002 r. - Stężenie wirusów podczas powodzi nie wzrosło znacząco - Prawdopodobne powody: umiarkowana temperatura wody (17,8°C) silne rozcieńczenie zrzucanych ścieków - Stężenie wirusów w rzece o dużej zlewni wydaje się być stosunkowo mało zależne od silnych wahań poziomu wody 92% pozytywnych dla co najmniej jednego wirusa 53 % pozytywnych dla adenowirusa 40/41 50% pozytywne dla enterowirusa 50% pozytywe dla astrowirusa EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

21 Terminarz monitoringu (2) 1) Monitoring rutynowy (1- 4 x / miesiąc) 2) Dodatkowy monitoring w sytuacjach wyjątkowych 3) Sugerowana kampania monitoringowa: 1 rok 4) Powtórzenie i ponowna ocena co 5 lat EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

22 Ocena procesu uzdatniania wody Sedymentacja Dezynfekcja Filtracja Przechowywanie Koagulacja www.epa.gov/safewaterwww.epa.gov/safewater (zmodyfikowane) EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Eliminacja wirusów podczas: Koagulacji:X log 10 Sedimentacji:Y log 10 Filtracji:Z log 10 ------------------------------------------- Wydajność: (X + Y + Z) log 10 Dodatkowa dezynfekcja:… ( podejście wielobarierowe )

23 EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka Docelowe wartości oparte na przesłankach zdrowotnych Przykładowe wylicznenia dla ROTAWIRUSÓW (zaadaptowano z Wytycznych WHO w sprawie jakości wody do spożycia, 2006.

24 A. Określenie stężenia wirusów w wodzie surowej B. Ocena skuteczności usuwania wirusów w procesie uzdatniania Rozwiązanie alternatywne: OCENA RYZYKA C. Obliczenie teoretycznych stężeń wirusów w wodzie do spożycia i określenie ryzyka domniemanego D. Porównanie wartości teoretycznych z akceptowalnymi EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

25 Badania niezakończone 1)1-roczne badanie polegające na monitoringu wybranych wód powierzchniowych i podziemnych (na zlecenie Niemieckiej Komisji ds. Wody do Spożycia) 2)Badanie finansowane przez BMBF; celem badania jest określenia podstawowych stężeń adenowirusów i norowirusów w rzekach, zalewach i jeziorach. Ocena skuteczności naturalnych i technicznych systemów filtracyjnych 3)Ulepszenie metod monitoringu i wykrywania EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

26 Im wyższa skuteczność uzdatniania, tym wyższy akceptowalny poziom zanieczyszczenia wody surowej. Jednakże: Skuteczne uzdatnianie nie może zastąpić nadzoru nad wodą surową i stref ochronnych. Jedynie systematycznie kontrolowany system wielobarierowy gwarantuje bezpieczeństwo od źródła do kranu. Dane z monitoringu stanowią podstawę relatywnej i ilościowej oceny ryzyka EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

27 Nadzór na wirusami w Europie EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka

28 Dziękuję! EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity 2.3, Warsaw, March 09-13, 2009 Selinka


Pobierz ppt "Dr.rer.nat.et med.habil. Hans-Christoph Selinka, Federalna Agencja Środowiska, Berlin, Niemcy EU Twinning Project PL06/IB/EN/01, Component 2, Activity."

Podobne prezentacje


Reklamy Google