Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy Plan Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy Plan Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) Program współpracy bliźniaczej, komponent 2.2 Warszawa, marzec 2009 r.

2 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spożycia Cele oparte na kryteriach zdrowotnych (Regulator) Niezależny nadzór (Agencja nadzorująca lub osoba/instytucja trzecia) Plan Bezpieczeństwa Wodnego (Dostawca wody)

3 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Uzasadnienie PBW Ograniczone możliwości badania produktu końcowego: Ograniczona możliwość wykorzystania badań mikrobiologicznych jako systemu wczesnego ostrzegania Badane ilości wody rzadko są statystycznie reprezentatywne Ograniczona możliwość wykrywania krótkoterminowych wahań jakości wody Procedury zarządzania jakością służące utrzymaniu procesów pod kontrolą mają następujące zalety: Kładą nacisk na prewencję Koncentrują się na kontrolowaniu procesu Zaprojektowano je tak, aby zmniejszały, eliminowały i zapobiegały zanieczyszczeniu

4 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 PBW w uproszczeniu Zamknięty cykl Jakie zagrożenia istnieją w moim systemie zaopatrzenia? Jak zlikwidować zagrożenia? Skąd wiem, że zagrożenia zlikwidowano?

5 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Przygotowanie PBWOpis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY P lan B ezpieczeństwa W odnego

6 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Przygotowanie PBW Krok 1 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

7 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Zaangażowanie kierownictwa Wyraźny sygnał ze strony kierownictwa wysokiego szczebla jest rzeczą niezbędną dla opracowania PBW: Zabezpieczenie zasobów ludzkich i finansowych Poparcie dla zmian w praktykach roboczych Zaangażowanie decydentów wszystkich poziomów Większa akceptacja ze strony personelu operacyjnego Kierownictwo musi aktywnie promować bezpieczeństwo wody jako cel dostawcy wody

8 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Zespół ds. PBW Interdyscyplinarny zespół zbiorowo odpowiedzialny za zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie PBW Kwalifikacje członków zespołu: Inżynierowie (z działu operacyjnego, konserwacji, projektowego) Personel odpowiedzialny za kontrolę jakości wody (mikrobiolodzy i chemicy) Personel techniczny zajmujący się obsługą bieżącą systemu Naukowcy z dziedziny zdrowia Lider zespołu popychający projekt do przodu i sterujący nim

9 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Zespół ds. PBW Wsparcie z zewnątrz Opracowanie i realizacja PBW są możliwe bez znacznego wsparcia z zewnątrz Dostawca wody powinien pełnić rolę lidera w opracowywaniu i wdrażaniu PBW: Nie jest celem tego działania przenoszenie odpowiedzialności na konsultantów Jeżeli to konieczne, można szukać wsparcia ze strony wyspecjalizowanych ekspertów spoza firmy

10 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 2 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

11 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Dokumentacja i opis systemu Kompleksowy opis łańcucha zaopatrzenia w wodę, od ujęcia do konsumenta: Opis wszystkich procesów mogących mieć wpływ na jakość wody Kompilacja informacji o poszczególnych etapach zaopatrzenia: Woda surowa i ujęcie, proces uzdatniania, przechowywanie wody w systemie dystrybucyjnym, system dystrybucyjny Opis obszarów, za które odpowiedzialny jest dostawca Identyfikacja obszarów poza zakresem odpowiedzialności dostawcy Podsumowanie wymogów prawnych

12 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Dokumentacja i opis systemu Opracowanie konceptualnego schematu blokowego dla uzyskania ogólnego opisu systemu i jego lepszego zrozumienia Zespół ds. PBW musi przeprowadzić walidację kompletności i dokładności schematu blokowego w terenie

13 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Plan orientacyjny Przykład Plan orientacyjny gminy 1:10,000

14 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Schemat hydrauliczny Przykład

15 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Mapa ujęcia Przykład Opis zagrożeń Zagrożenie

16 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 WSP DOCUMENTATION Step 3 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

17 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

18 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Co to jest zagrożenie? Zagrożenie: Każdy czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub radiologiczny mogący potencjalnie zagrozić zdrowiu publicznemu Zagrożenia mogą być obecne w łańcuchu zaopatrzenia w wodę od ujęcia do konsumenta lub pochodzić z niego Patogeny: Bakterie, wirusy i pierwotniaki pochodzące z odchodów ludzkich lub zwierzęcych Związki chemiczne: Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen) Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy) Pochodzące z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)

19 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Co to jest zdarzenie niebezpieczne? Zdarzenie niebezpieczne: Zdarzenie powodujące zagrożenie w systemie zaopatrzenia w wodę lub zapobiegające eliminacji takiego zagrożenia Przykłady zdarzeń niebezpiecznych: Obfite opady powodujące przenikanie patogenów do wody Zaburzenie działania lub awaria jednego z etapów uzdatniania Pęknięcie rury wodociągowej Przykłady stanu niebezpiecznego: Przedłużające się stosowanie w rolnictwie nawozów mineralnych niedostosowanych do środowiska hydrogeologicznego Źle zabezpieczone ujęcie

20 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Zagrożenia biologiczne Patogeny: bakterie, wirusy i pierwotniaki Główne źródło: odchody ludzkie lub zwierzęce Organizmy niepatogeniczne: Mające wpływ na akceptowalność wody do spożycia przez konsumentów; mogą oni rezygnować z nieakceptowanego źródła wody i korzystać ze źródeł potencjalnie niebezpiecznych Toksyczne cyjanobakterie Zagrożenia chemiczne Każdy czynnik o negatywnym wpływie na jakość wody Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen) Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy) Pochodzący z procesu uzdatniania (np. flokulanty, produkty uboczne dezynfekcji, zanieczyszczenia środków używanych do uzdatniania) Pochodzący z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)

21 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja zagrożeń Dla każdego etapu schematu blokowego: Systematycznie określić zagrożenia i powiązane z nimi zdarzenia Co i gdzie może pójść nie tak? Zrozumienie związku pomiędzy źródłem zagrożenia, jego przemieszczaniem się w środowisku i występowaniem w wodzie Ocena dopasowana do danego systemu

22 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja zagrożeń Punkt wyjścia Analiza zagrożeń powinna opierać się na doświadczeniu i wiedzy w firmie wodociągowej: Pragmatyzm! Rozmowy z personelem operacyjnym Systematyczna analiza incydentów lub awarii w przeszłości Poparta inspekcjami sanitarnymi

23 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Modelowe karty kontrolne Ujęcie Szybkie zmiany jakości wody surowej Wpływ kanalizacji i szamb Typ wykorzystania gruntów (np. hodowla zwierząt, rolnictwo, przemysł, utylizacja odpadów, wydobycie) Użycie środków chemicznych w obszarze ujęcia Duże wycieki (przypadkowe i zamierzone) Dostęp ludności (np. rekreacja) Zwierzęta dzikie i hodowlane

24 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Modelowe karty kontrolne System ujęcia i dystrybucji wody Nieodpowiedni stan studni głębinowej Niewłaściwa lokalizacja studni lub ujęcia Niskie ciśnienie w wodociągu lub falowanie ciśnienia powodujące przedostawanie się zanieczyszczeń Zmiany kierunku przepływu wody powodujące przenikanie wody zanieczyszczonej Pękanie rur prowadzące do wnikania zanieczyszczeń podczas napraw, wymiany lub instalacji wodociągu Otwarte / niezabezpieczone zbiorniki wody / akwedukty – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia fekalnego

25 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Ocena systemu

26 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Istniejące środki zabezpieczające Środki zabezpieczające są barierami dla zanieczyszczeń Do środków zabezpieczających zaliczyć można: Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody Usuwanie zagrożeń z wody Dezaktywację patogenów w wodzie Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji przez dobór właściwych materiałów do budowy rur i utrzymania ciśnienia

27 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Istniejące środki zabezpieczające Opis / 1 Środki zabezpieczające są barierami dla zanieczyszczeń Środki zabezpieczające to działania i procesy stosowane w celu: Zapobieżenia wystąpieniu zagrożenia Bezpośredniej poprawy / utrzymania jakości wody do spożycia Zapewnienia, że woda stale wypełnia cele oparte na przesłankach zdrowotnych (stosowane łącznie) Realizacji zasady wielu barier (stosowane łącznie)

28 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Do środków zabezpieczających zaliczyć można: Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody Usuwanie zagrożeń z wody Dezaktywację patogenów w wodzie Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji Różny charakter środków zabezpieczających: Obszar ujęcia: szeroki zakres działań planistycznych, których celem jest ochrona jakości wody surowej (charakter prewencyjny) Uzdatnianie, przechowywanie i dystrybucja: projekt, budowa, działanie i konserwacja (charakter techniczny) Istniejące środki zabezpieczające Opis / 2

29 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Istniejące środki zabezpieczające – przykłady: Etap procesuObszar ujęcia ZagrożenieAzotany Zdarzenie niebezpieczne Regularne nadmierne nawożenie azotanami obszaru ujęcia i akumulacja tych związków w wodzie surowej Środki zabezpieczające Program szkolenia dla rolników na temat systemu nawożenia dostosowanego do środowiska hydrogeologicznego (okresowo) Zwiększenie możliwości przechowywania obornika (jednorazowo) Zachęty do stosowania międzyplonów (stale) Mieszanie wody z różnych źródeł dla uzyskania docelowej jakości (stale; przez określony czas) System dystrybucji E. coli Zanieczyszczenie wywołane pracami budowlanymi lub konserwacyjnymi Wykonanie prac przez firmę autoryzowaną, zgodnie z określonymi dobrymi praktykami (stale, w czasie trwania robót) Przepłukiwanie i dezynfekcja wodociągu nowego / po konserwacji z zachowaniem dobrych praktyk (jednorazowo) Testowanie i odbiór wodociągu (jednorazowo)

30 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Ocena systemu

31 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Dlaczego? Decyzja, czy dane zdarzenie stanowi znaczące ryzyko Identyfikacja zagrożeń lub zdarzeń, które wymagają najpilniejszych działań Dostępne metody: Decyzja zespołu Metoda ilościowa lub półilościowa

32 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Decyzja zespołu Uzasadniony osąd zespołu na temat prawdopodobieństwa występowania zdarzeń Ocena wszystkich zdarzeń zidentyfikowanych na wszystkich etapach procesu Stwierdzenie, czy znajdują się one pod kontrolą Udokumentowanie, czy zdarzenia te wymagają natychmiastowej uwagi ZnaczącePriorytet owe Ryzyko to wymaga dalszego rozpatrzenia zmierzającego do ustalenia, czy wymagane są dodatkowe środki bezpieczeństwa i czy dany etap procesu powinien zostać podniesiony do rangi kluczowego punktu kontrolnego systemu. NiepewneNie wiadomo, czy zdarzenie stanowi znaczące ryzyko, czy nie Ryzyko to wymaga dalszego zbadania dla ustalenia, czy dane zdarzenie stanowi znaczące ryzyko czy nie. NieznacząceNiepriorytetoweNależy pamiętać o opisaniu i udokumentowaniu tego ryzyka; będzie ono rozpatrywane w przyszłości w ramach kolejnych przeglądów PBW.

33 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Przykładowy wynik Etap procesuZdarzenie niebezpieczne Typ zagrożenia Środki zabezp. – istniejące i/lub planowane RyzykoPodstawa Ujęcie (woda podziemna) Defekacja bydła w pobliżu nieogrodzonego ujęcia jest potencjalnym źródłem przenikania patogenów do wody podczas deszczowej pogody M (patogeny) i C (substancje odżywcze) Brak dla tego zdarzenia SZagrożenie zdrowia publicznego wywołane patogenami pochodzenia zwierzęcego, np. Cryptosporidium oraz E. coli O157; zanieczyszczenie wody związkami azotu i fosforu z odchodów Zbiornik dystrybucyjny Ptaki gromadzące się na brzegu odkrytego zbiornika wprowadzają patogeny do uzdatnionej wody M (patogeny)BrakSZagrożenie zdrowia publicznego wywołane patogenami pochodzenia zwierzęcego, np. Campylobacter i Salmonella

34 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Półilościowe matryce ryzyk Ryzyko oblicza się mnożąc prawdopodobieństwo przez dotkliwość Prawdopodobieństwo lub częstotliwość: Jak często lub jak prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia niebezpiecznego? Dotkliwość lub następstwa: Jakie będą następstwa dla zdrowia publicznego lub akceptacji (wody) przez konsumentów?

35 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Przykład z Jordanii MATRYCA RYZYKA DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA PRAWDOPODOBIEŃSTWO

36 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Przykład z Jordanii KATEGORIE DOTKLIWOŚCI IBrak wpływu IIWpływ na cechy estetyczne (czyli akceptację przez konsumentów) LUB ilość III Wpływ na normy określone prawem LUB zdrowie konsumentów KATEGORIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ACodziennie – raz w tygodniu BRaz w miesiącu – raz na kwartał (sezon) CRaz w roku lub rzadziej KATEGORIE RYZYKA HWysokie Konieczna natychmiastowa reakcja ze strony kierownictwa (= natychmiastowe działanie) MŚrednieKonieczna reakcja kierownictwa LNiskieProcedury rutynowe MATRYCA RYZYKA DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA PRAWDOPODOBIEŃSTWO

37 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Przykładowy wynik Zdarzenie niebezpieczne Typ zagroż. Prawdop.DotkliwośćRyzykoŚrodki zabezp.Podstawa Defekacja bydła i obfite opady przenoszące patogeny przekraczające dopuszczalne stężenia w ujęciu wód powierzchniowych M (patogeny) C (subst. odżywcze) 2510 S Identyfikacja i kontakt z interesariuszami Reprezentacja w Radzie Zarządzającej Ujęciem Rządowy program wdrożenia Praktyk Usług Ekosystemowych Filtracja wody Zalecenie gotowania wody Pojawiające się ogniska chorób wodopochodnych pochodzenia zwierzęcego, np. Cryptosporidium i E. coli O157 przy podobnych zdarzeniach Programy nawiązywania kontaktów w obszarze ujęcia są wdrożone, mimo to bydło nadal dopuszczane jest w pobliże cieków wodnych

38 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Każdemu zidentyfikowanemu zdarzeniu niebezpiecznemu przypisywana jest wartość Zdarzenia mogą zostać porównane i sklasyfikowane (uszeregowane pod względem ważności) Podstawa do relatywnej oceny poszczególnych ryzyk w jednym zakładzie wodociągowym Lista priorytetowa ryzyk Półilościowe matryce ryzyk

39 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Ukierunkowanie myślenia przed początkiem pracy Należy konkretnie określić ryzyko w następujących kategoriach: Ryzyko konkretnego zdarzenia Prowadzącego do konkretnego zagrożenia Osiągającego konkretne, problematyczne stężenie W konkretnym czasie i miejscu

40 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Lista priorytetowa ryzyk Wyniki Które zagrożenia (i zdarzenia niebezpieczne) objęte są wystarczającymi środkami zabezpieczającymi? Które środki zabezpieczające są najważniejsze? Które zagrożenia wymagają zastosowania dalszych środków, aby zagrożenie znalazło się pod kontrolą? Czy istnieją luki w wiedzy o zagrożeniach i / lub środkach zabezpieczających (potrzeba uzyskania wiedzy i badań)?

41 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Ocena systemu

42 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Dodatkowe / ulepszone środki zabezpieczające Zidentyfikowane znaczące ryzyka wymagają dalszego dochodzenia: Należy zidentyfikować dodatkowe środki zabezpieczające Może wystąpić konieczność zmodyfikowania i ulepszenia istniejących środków Potrzebne mogą być rozwiązania tymczasowe

43 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Plan działania Zidentyfikowany problem Wymagane działanieProcedury lub rejestry? OdpowiedzialnośćTerminZatwierdzone przez NrProblem 1Brak ochrony studni Skontaktować się z właścicielem terenu i ogrodzić strefę buforową wokół studni Dokumenty dotyczące kontaktów i rejestry interesariusza Urzędnik ds. ujęciaW ciągu trzech miesięcy Podpis Ochrona studni przez wybudowanie obiektu ochronnego Dziennik robótManager systemu zaopatrzenia w wodę W ciągu roku Podpis

44 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 4 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

45 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających

46 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Wdrożenie środków zabezpieczających Kombinacja środków zabezpieczających Typ i liczba środków zabezpieczających będą inne dla każdego systemu W przypadku każdego zdarzenia niebezpiecznego zidentyfikowanego jako znaczące ryzyko należy wdrożyć skuteczne środki zabezpieczające Każdy środek zabezpieczający musi być opisany w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały Standardowe procedury robocze poprawiają efektywną realizację poszczególnych środków

47 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Identyfikacja istniejących środków zabezp. Przykładowa instrukcja

48 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających

49 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Monitoring operacyjny Monitoring operacyjny służy do oceny skuteczności działania środków zabezpieczających w odpowiednich odstępach czasowych Plan monitoringu: Co będzie monitorowane? Jak? Gdzie? Kiedy? Kto będzie to robił?

50 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Odstępy czasowe, w których prowadzony będzie monitoring muszą być określone indywidualnie dla poszczególnych środków zabezpieczających Odstępy czasowe mogą być bardzo różne, np.: Kontrola stężenia chloru w trybie online Kwartalna inspekcja ewentualnych uszkodzeń cokołu studni Monitoring operacyjny

51 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Testy proste i mierzalne: Mętność, pH, stężenie chloru, przewodność, opady, etc. Cechy możliwe do zaobserwowania: Uszkodzenia infrastruktury technicznej (np. studnie, ogrodzenia, system dystrybucji, zbiorniki) Określenie limitów roboczych: Górne lub dolne limity / zakres tolerancji Wyniki monitoringu przekraczające wartości graniczne uruchamiają działania korekcyjne Monitoring operacyjny

52 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Określenie działań korekcyjnych Zastosować należy zaplanowane i rutynowe reakcje, kiedy wyniki monitoringu operacyjnego w punkcie kontrolnym wskazują na utratę kontroli podczas normalnego działania Działania korekcyjne muszą być specyficzne i określone z góry, aby umożliwić ich szybką realizację Większość działań korekcyjnych może być wykonywana przez Systemy automatyczne Wyszkolonych operatorów systemu

53 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Monitoring operacyjny Prosta procedura monitoringu

54 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 5 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

55 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Plan usprawnienia i modernizacji Jeżeli zidentyfikowane zostaną znaczące ryzyka: Plan usprawnienia i modernizacji Wskazanie osób odpowiedzialnych Określenie docelowych terminów wdrożenia Narastające wdrażanie usprawnień jest kluczowe Programy krótko-, średnio- i długoterminowe Odzwierciedlające priorytety Odzwierciedlające dostępne zasoby

56 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Plan usprawnienia i modernizacji Problemy Inwestycje kapitałowe Budowa potencjału Ulepszenie procedur zarządzania i operacyjnych Badania i rozwój Opracowanie protokołów incydentalnych Komunikacja i raportowanie

57 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 6 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

58 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Procedury zarządzania /1 Procedury zarządzania: Realizowane podczas normalnego działania systemu (Standardowe procedury robocze = SPR) Realizowane w przypadku działań korekcyjnych i incydentów Napisane przez doświadczonych pracowników: Rozmowa z pracownikami i opis wykonywanych przez nich działań Aktualizowane zgodnie z potrzebami: Wdrażanie planów ulepszeń/modernizacji Raporty z incydentów, sytuacji wyjątkowych i potencjalnie niebezpiecznych

59 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Procedury zarządzania /2 Zakres odpowiedzialności i dane kontaktowe osób kluczowych Jednoznaczny opis działań wymaganych w przypadku odchyleń Lokalizacja i identyfikacja SPR i potrzebnego sprzętu Lokalizacja sprzętu zapasowego Odpowiednie informacje logistyczne i techniczne

60 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 7 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

61 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Weryfikacja i audyt Dzięki temu krokowi uzyskuje się dowody, że system działa sprawnie i będzie osiągał cele oparte na przesłankach zdrowotnych, czyli że PBW został właściwie opracowany i wdrożony Weryfikacja jakości wody: Czy wyprodukowana woda spełnia założone wymagania jakości? Audyt operacyjny: Czy PBW realizowany w praktyce jest zgodny z projektem?

62 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 8 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

63 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Przegląd okresowy /1 Proces przeglądu jest kluczowym elementem wdrożenia całego planu Regularny przegląd to ocena, czy PBW zachowuje swoją ważność Analiza danych zebranych w ramach monitoringu Wyciąganie wniosków z doświadczeń i nowe procedury Stanowi podstawę przyszłych ocen

64 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Przegląd okresowy /2 Kiedy należy wykonać przegląd? Regularnie, uwzględniając wyniki wdrażania PBW Natychmiast po wystąpieniu sytuacji wyjątkowej / incydentu / sytuacji potencjalnie niebezpiecznej Natychmiast, jeżeli nastąpi znacząca zmiana okoliczności Efektem przeglądu może być zmiana w ocenie ryzyka Przegląd może doprowadzić do zmian w planie ulepszeń / modernizacji Wszystkie zmiany będące efektem przeglądu muszą być dokumentowane!

65 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Krok 9 DOKUMENTACJA PBW Plan usprawnienia i modernizacji Opis systemu zaopatrzenia w wodę Kontrolowanie zagrożeń Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi Monitoring środków zabezpieczających Ocena systemu Identyfikacja zagrożeń Istniejące środki zabezpieczające Lista priorytetowa ryzyk Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające Przygotowanie procedur zarządzania Weryfikacja i audyt PBW PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY Przygotowanie PBW

66 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Dokumentacja Co należy uwzględnić? Opis i ocena systemu zaopatrzenia w wodę Programy modernizacyjne Opis środków zabezpieczających, plan monitoringu operacyjnego i plan weryfikacji Procedury rutynowego zarządzania bezpieczeństwem wody Plany awaryjne Opis dodatkowych programów, w tym szkoleniowych, protokołów komunikacji

67 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Pamiętaj! /1 Strategia PBW musi być prosta i napisana łatwym językiem! PBW to proces systematyczny, ciągły i dynamiczny: Praca nad PBW nie kończy się nigdy PBW nie jest dodatkową procedurą roboczą Nie chodzi o samo stworzenie planu Efektem procesu PBW ma być dokument, który będzie można nazwać Naszym PBW PBW nie powinien zamienić się w dodatkowy element biurokracji!

68 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Pamiętaj! /2 Nie ma jedynie właściwego sposobu opracowania PBW Ważne jest, aby w zespole ds. PBW znalazły się osoby o odpowiednim doświadczeniu i z odpowiednią wiedzą PBW nie może być tworzony zza biurka Należy przezwyciężyć samozadowolenie: nie należy przyjmować nic za pewnik Nie zaczynaj od zera: Ważne jest, aby zacząć!

69 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Nowa Zelandia Dlaczego PHRMP (Plan Zarządzania Ryzykiem Dla Zdrowia Publicznego): odpowiedzialność za zdrowie publiczne Objaśnienie zakresu prostymi słowami: Co może obniżyć jakość wody i sprawić, że będzie niebezpieczna? Które z takich czynników wymagają natychmiastowej reakcji? Skąd wiadomo, że jakość wody pogorszyła się na tyle, że potrzebne są natychmiastowe działania? Jak zachować się, kiedy potrzebne jest działanie? Jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości? Jak przygotować PHRMP: prosty, 3-etapowy proces Jak postępować z planem: wytyczne dla działań codziennych i długoterminowe plany

70 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Nowa Zelandia: Małe jest piękne

71 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Nowa Zelandia: Narzędzia szkoleniowe

72 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Nowa Zelandia: DVD szkoleniowe

73 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Nowa Zelandia: Klub Anonimowych Patogenów

74 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Bangladesz: Modelowy PBW Ogromna liczba ujęć wody na terenach wiejskich w kraju o ograniczonych zasobach Rodzaje zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych wystarczająco podobne, aby stworzyć modelowy PBW Opracowany w trybie konsultacyjnym, oparty na opiniach lokalnych ekspertów Warsztaty z udziałem kluczowych ekspertów sektora

75 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March Bangladesz: Modelowy PBW

76 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Szwajcaria Proste wytyczne Stworzone, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów 9 kroków: Jednoznaczne instrukcje Oparte na formularzach Przykłady

77 Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Szwajcaria


Pobierz ppt "Component 2.2 Water Safety Plan Warsaw, March 2009 Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy Plan Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google