Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES
dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Płock, r.

2 Rynek PPP w Polsce Na dzień 31 grudnia 2011 r. ogłoszono ok. 140 postępowań w sprawie PPP/koncesji i zawarto 26 umów o PPP lub koncesję Po stronie podmiotów publicznych występują przede wszystkim miasta i gminy, względnie – inne j.s.t. lub ich jednostki organizacyjne Preferowaną formą partnerstwa jest koncesja na roboty budowlane lub PPP w trybie koncesji.

3 Rynek PPP w Polsce Podział na modele współpracy w ramach ogłoszonych postępowań

4 Rynek PPP w Polsce Lokalizacja projektów

5 Rynek PPP w Polsce Podmioty ogłaszające postępowania typu PPP

6 Rynek PPP w Polsce Podział na modele współpracy w ramach zawartych umów

7 Rynek PPP w Polsce Postępowania według sektorów

8 PPP case studies – gospodarka odpadami
Projekt: Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ulicy Nowohuckiej w Krakowie Koncesja / koncesja na usługi Data rozpoczęcia postępowania: Zawarcie umowy koncesji: czerwiec.2011 Koncesjodawca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków Koncesjonariusz: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, Kraków źródło:

9 PPP case studies – gospodarka odpadami
Przedmiot koncesji: obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie Czas trwania umowy – 10 lat Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana koncesjodawcy Wynagrodzenie koncesjonariusza: pobierane pożytki Wysokość partycypacji finansowej ze strony Gminy: 0,00 zł źródło:

10 PPP case studies – energetyka
Projekt: Koncesja na świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną dla mieszkańców osiedla w m. Siemirowice Postępowanie ogłoszono w dniu r. Data zawarcia umowy – r. Koncesjodawca: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – oddział w Gdyni Koncesjonariusz: Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. Jawna. Przedmiot koncesji: Produkcja energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną Modernizacja utrzymanie infrastruktury technicznej przez okres obowiązywania umowy.

11 Zdjęcie osiedla Siemirowice (źródło: www.panoramio.pl)
PPP case studies – energetyka Wartość usług będących przedmiotem koncesji - 17 710 000 zł netto. Okres trwania umowy - 15 lat Zdjęcie osiedla Siemirowice (źródło:

12 PPP case studies – termomodernizacja
Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie Zakres prac przy termomodernizacji budynków liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej, zespołu szkół podstawowo-gimnazjalnych, oraz przedszkola: wymiana 760 okien, drzwi, rynien, ocieplenie 11 tys. mkw. ścian, nowe kotłownie i węzły ciepłownicze, malowanie elewacji, zmiana systemu oświetlenia na energooszczędne. Cel: obniżenie kosztów eksploatacji obiektów (gwarancje oszczędności) Wartość inwestycji: ok ,00 zł

13 PPP case studies – termomodernizacja
Postępowanie prowadzono w trybie dialogu konkurencyjnego (PZP) Do postępowania przystąpiły dwie firmy: Siemens Sp. z o.o. ESCO Sp. z o.o. Postępowanie wygrał: Siemens Sp. z o.o. Data zawarcia umowy: r. Okres obowiązywania umowy: 10 lat Innowacja: partner prywatny udzielił gwarancji na uzyskanie oszczędności energetycznych. Jest to pierwsza umowa o PPP w Polsce zawarta na podstawie PZP. źródło :

14 PPP case studies – gospodarka wodno-ściekowa
Projekt: Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino Przedmiot koncesji: Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Utrzymanie i eksploatacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Smołdzino w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Koncesjonariusz – Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku Data zawarcia umowy – r.

15 PPP case studies – gospodarka wodno-ściekowa
Kryteria oceny ofert: Istotne wysokość stawek za: - dostawę 1m3 wody przy uwzględnieniu taryf wskazanych przez Radę Gminy Smołdzino w uchwale nr V/35/2011 z dn wysokość stawek za: odbiór 1m3 ścieków przy uwzględnieniu taryfy w uchwale jak wyżej wysokość zadeklarowanej średniej wysokości nakładów ponoszonych na remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w okresie obwiązywania umowy zaproponowanie rozwiązań technologicznych, w tym gwarantujących poprawę jakości dostarczanej wody oraz usług dostaw wody i odprowadzania ścieków Uzupełniające doświadczenie poparte referencjami Wartość koncesji ,00 zł netto. Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy

16 PPP case studies – ochrona zdrowia
Projekt: Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. Postępowanie ogłoszono w dniu r. Przedmiot koncesji: budowa obiektu Stacji Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną i Oddziałem Nefrologicznym przy obiekcie SP ZOZ w Jaworznie, dodatkowe powierzchnie (administracja, sala audio-wizualna) dla szpitala, Łączna powierzchnia: ok. 2 tys. m2 (4 kondygnacje). Wartość robót budowlanych: ok ,00 zł, Ryzyka związane z budową i eksploatacją: po stronie koncesjonariusza Partner prywatny: Nefrolux NZOZ Lucjan Sobieraj s.c.

17 PPP case studies – ochrona zdrowia
Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu r.. Pacjenci korzystają nieodpłatnie z usług Stacji Dializ od początku 2011 r. (NFZ) Dodatkowe informacje: stacja wyposażona jest w 18 miejsc, czynna 24h, zapewnia specjalistyczny transport dla pacjentów, usługi hemodializy (sztuczna nerka), zapewnienie dodatkowej pracy lekarzom SP ZOZ w Jaworznie (konsultacje), kontrakt z NFZ. Po 15 latach obiekt zostanie przekazany przez koncesjonariusza na rzecz szpitala.

18 PPP case studies – parkingi
Projekt: Budowa parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu. czas trwania koncesji – 40 lat, zawarcie umowy: r., partner prywatny: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider konsorcjum), koszty budowy: ponad ,00 zł, 3 kondygnacje (331 miejsc postojowych), planowany czas realizacji: 3 lata Dodatkowe informacje: konieczność wyburzenia schronu lotniczego prace archeologiczne (podmiot publiczny) wymiana nawierzchni placu (mała architektura) i uzupełnienie zieleni, po zakończeniu umowy obiekt zostanie przekazany podmiotowi publicznemu.

19 PPP case studies – parkingi
Zdjęcie z budowy parkingu we Wrocławiu (źródło: Urząd Miejski we Wrocławiu)

20 PPP case studies – rewitalizacja
Projekt: przebudowa przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych pawilonów handlowych oraz modernizacją istniejących. Przedmiot koncesji : Zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich decyzji i remont przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic Basztowa – Lubicz – Westerplatte – Pawia. Wyposażenie przejścia we własne oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Wykonanie przez koncesjonariusza 16 lokali handlowych, które będzie eksploatował. Złożenie przez koncesjonariusza w pierwszej kolejności oferty najmu lokali handlowych oraz miejsc przeznaczonych pod handel obwoźny osobom prowadzącym działalność handlową w przejściu podziemnym.

21 PPP case studies – rewitalizacja
Okres obowiązywania umowy niecałe 12 lat (143 miesiące). Sama przebudowa potrwa 9 miesięcy. Ocena ofert dokonana na podstawie kryteriów: Termin wykonania przedmiotu koncesji - 50 %, Czas trwania koncesji - 50 %. Koncesjonariusz: firma budowlana Fortunet z Krakowa. Wartość : około 2,6 mln zł.

22 PPP case studies – sport i rekreacja
Projekt: Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy Koncesja / koncesja na usługi Data rozpoczęcia postępowania: Data zawarcia umowy koncesji: Koncesjodawca: Miasto Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 Koncesjonariusz – konsorcjum firm w składzie: Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Kopernika 17, IQ Service Jacek Bańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-520) przy ul. Olimpijskiej 28A.

23 PPP case studies – sport i rekreacja
Przedmiot koncesji: świadczenie usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” maks. cena biletu na 60 min pływania dla klienta indywidualnego: 9,26 zł netto, opłata za 45-minutową naukę pływania dla grupy 15-osobowej: 15,00 zł netto. Czas trwania umowy – 24 miesiące od momentu przekazania nieruchomości Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana będzie koncesjodawcy Wynagrodzenie koncesjonariusza: pobierane pożytki, płatność koncesjodawcy - roczna dopłata koncesjodawcy do kosztów utrzymania krytej pływalni „Neptun” – 420 000 zł netto (516 600 zł brutto) Całkowita wartość umowy: 1 033 200,00 zł brutto

24 PPP case studies – sport i rekreacja
Projekt: Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” Zakres przedsięwzięcia: kompleks basenowy, SPA, Park „Feng-shui”, Parkingi samochodowe i rowerowe, Podjazdy i ciągi piesze integrujące inwestycję z terenami otaczającymi. Całość terenu obejmuje obszar ok. 4 ha źródło:

25 PPP case studies – sport i rekreacja
Przebieg postępowania o wybór partnera prywatnego: Ustalenie z UMWŚw możliwości współfinansowania projektu w modelu PPP. Postępowanie w trybie koncesji na roboty budowlane: grudzień 2009. W październiku 2010 r. zawarto umowę koncesji z firmą Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Nakłady inwestycyjne: ok ,00 zł Finansowanie ze środków UE (RPOWŚw): ,00 zł (50%) Okres na jaki zawarto umowę koncesji: 27 lat Planowane oddanie obiektu do użytkowania: do końca 2012 r. Zakres zadań koncesjonariusza Projektowanie Budowa Eksploatacja

26 PPP case studies – turystyka
Projekt: Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze Data ogłoszenia postępowania – r. Forma umowy – koncesja na usługi Przedmiot koncesji: Świadczenie usługi zarządzania, udostępniania i utrzymania Podziemnej Trasy Turystycznej w Kamiennej Górze. Wynagrodzenie koncesjonariusza: Wpływy z biletów i płatność koncesjodawcy (nie przekraczająca dwukrotności minimalnego wynagrodzenia). Roczne koszty świadczenia usług – zł netto

27 PPP case studies – turystyka
Kryteria oceny ofert: 1. wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji (cena za bilet) 2. propozycja corocznej imprezy - wydarzenia 3. propozycja programu (scenariusza) zwiedzania PTT 4. wkład własny Koncesjonariusza w udostępnienie przedmiotu koncesji (wyposażenie, doposażenie obiektów, przygotowanie ekspozycji w PTT) 5. wkład własny koncesjonariusza w promocję PTT w pierwszych dwóch latach obowiązywania umowy koncesji .

28 PPP case studies – edukacja
Projekt: Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krapkowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka oraz prowadzeniem żłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat licząc od r. a także przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie.   Forma: PPP w trybie koncesji Data wszczęcia postępowania: Kryteria oceny ofert: 1. Oferowany czas trwania koncesji /nie krócej niż do r. 2. Przejęcie przez koncesjonariusza jak największej ilości zakresu zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem Miasto przewiduje dopłaty dla inwestora. Data zawarcia umowy: 19 października 2012 r.

29 PPP case studies – edukacja
Zdjęcie budynku na os. Sady 1 w Krapkowicach (źródło:

30 PPP case studies – cmentarz komunalny
Projekt: Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią Koncesja / koncesja na roboty budowlane Data rozpoczęcia postępowania: Data zawarcia umowy koncesji: Koncesjodawca: Gmina Miejska Kraków Koncesjonariusz: konsorcjum w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA, T. Salski i D. Salska Spółka Jawna z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Avellino – Włochy. źródło:

31 PPP case studies – cmentarz komunalny
Przedmiot koncesji: kompleksowa realizacja inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielarnia zwłok powierzchnia cmentarza: 9ha, liczba miejsc grzebalnych: ok. 9 tys. powierzchnia obiektu ceremonialnego: ok. 1,5 tys. m² powierzchnia parkingu naziemnego: ok. 150 m² liczba miejsc parkingowych: ok. 150 Czas trwania umowy – 30 lat Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana koncesjodawcy Wynagrodzenie koncesjonariusza: pobierane pożytki Całkowita wartość umowy: ,00 zł brutto

32 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz ul. Pilicka 26, Warszawa tel./fax: (22) /81


Pobierz ppt "RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google