Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parkingi podziemne w Warszawie – realizacja w formule PPP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parkingi podziemne w Warszawie – realizacja w formule PPP"— Zapis prezentacji:

1 Parkingi podziemne w Warszawie – realizacja w formule PPP
Warszawa, 18 sierpnia 2011 r. 1 1

2 Cele polityki parkingowej m.st. Warszawy
Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 Usprawnienie parkowania w Warszawie - rezygnacja z prób dostosowania podaży miejsc parkingowych do popytu: wprowadzenie górnego limitu liczby miejsc parkingowych realizowanych wraz z nową zabudową w centrum miasta. Istotą jest równowaga między dostępnością i przepustowością układu drogowego a chłonnością parkingową; Budowa w centrum Warszawy parkingów podziemnych i uwolnienie przestrzeni ulic na potrzeby transportu publicznego i rowerowego, oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni;

3 Faza przedinwestycyjna - doradztwo
Styczeń 2011 – postępowanie (umowa ramowa) i wybór doradcy spośród czterech konsorcjów, z którymi m.st. Warszawa ma podpisaną umowę ramową Luty podpisanie umowy na doradztwo z konsorcjum firm: Ernst&Young Corporate Finance, DLA Piper, EC Harris Marzec 2011 – grudzień 2012 – etap doradztwa prawnego, ekonomicznego i technicznego dla projektu pn. budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego

4 Pakiet parkingów do realizacji w PPP – założenia
Inwestor prywatny zaprojektuje, wybuduje oraz będzie zarządzał przez określony w umowie czas ogólnodostępnymi, płatnymi, wielopoziomowymi parkingami podziemnymi; Maksymalnie 6 parkingów do realizacji w ramach PPP; Parkingi zostaną wybudowane na nieruchomościach, które są i pozostaną własnością Miasta; Priorytetowe lokalizacje: pl.Teatralny, pl.Defilad, ul.E.Plater; 10 lokalizacji dodatkowych m.in. pl.Trzech Krzyży, ul.Wybrzeże Gdańskie, pl.Bankowy, pl.Konstytucji,

5 Pakiet parkingów do realizacji w PPP założenia
Likwidacja miejsc postojowych naziemnych po wybudowaniu parkingów podziemnych; Możliwość wykorzystania przez partnera prywatnego części parkingu podziemnego na cele komercyjne (prawo miejscowe) Preferowane jest takie rozwiązanie finansowe, w którym m.st. Warszawa nie będzie ponosić wydatków inwestycyjnych w formie bezpośredniego finansowania, kredytu, poręczenia lub gwarancji za kredyt zaciągnięty przez partnera prywatnego, ani nie będzie angażować się w żaden inny sposób, który mógłby wpłynąć na wzrost wskaźnika zadłużenia.

6 Organizacja procesu Po stronie miasta zespół projektowy złożony z przedstawicieli biur i jednostek m.st. Warszawy; Spotkania wspólne miejskiego zespołu projektowego i zespołu doradców (raz na miesiąc) – prezentowanie wyników dotychczasowych prac, wymiana informacji, omówienie statusu przygotowań, plan działania; Zakończony I etap doradztwa – wstępna analiza wykonalności.

7 Dziękuję za uwagę. Karolina Frytek Biuro Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy tel fax


Pobierz ppt "Parkingi podziemne w Warszawie – realizacja w formule PPP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google