Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

2 ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. 2

3 CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot mieszkaniowych. 3

4 Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. 4

5 GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2008 rok Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to: docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, windykacja opłat czynszowych. 5

6 W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: docieplono i wykonano remonty elewacji 10 budynków, dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10 budynkach, wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach, dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13 budynkach, wykonano również szereg innych prac remontowych, między innymi pomalowano klatki schodowe, dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp. 6

7 W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnych i wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp. 7

8 WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych. 8

9 INWESTYCJE W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowej w wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi. 9

10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco: wykonanie w roku 2007................. 12.473 tys. zł plan na rok 2008............................ 13.236 tys. zł wykonanie planu w 2008 roku ….... 13.349 tys. zł wykonanie 2008/2007............................. 107 % wykonanie/plan 2008.............................. 101 % plan na rok 2009 ………………………….14.002 tys. zł 10

11 Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w Spółce 11

12 KOSZTY MZBM SP. Z O.O. Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco: wykonanie w roku 2007.................. 12.041 tys. zł plan na rok 2008.............................. 12.785 tys. zł wykonanie planu w roku 2008......... 12.938 tys. zł wykonanie 2008/2007............................ 107 % wykonanie/plan 2008............................. 101 % plan na rok 2009……………………………13.565 tys. zł 12

13 Koszty MZBM Sp. z o.o. 13

14 WYNIK FINANSOWY BRUTTO wykonanie w roku 2007 …............. 101 tys. zł plan na rok 2008........................... 101 tys. zł wykonanie planu w roku 2008....... 78 tys. zł wykonanie 2008/2007....................... 77 % wykonanie/plan 2008........................ 77 % 14

15 WYNIK FINANSOWY NETTO W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 21.145,13 zł. Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 20.401 zł. 15

16 STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. wykonanie w roku 2007............... 4.030 tys. zł plan na rok 2008.......................... 4.000 tys. zł wykonanie planu w roku 2008 …... 3.788 tys. zł wykonanie 2008/2007....................... 94 % wykonanie/plan 2008........................ 95 % 16

17 Graficzny obraz należności za lata 2007-2008 17

18 STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. wykonanie w roku 2007............... 2.470 tys. zł plan na rok 2008.......................... 2.200 tys. zł wykonanie planu w roku 2008..... 2.095 tys. zł wykonanie 2008/2007....................... 85 % wykonanie/plan 2008........................ 95 % 18

19 Zobowiązania w Spółce w latach 2007-2008 19

20 ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG wykonanie w roku 2007.................. 113,5 dni plan na rok 2008............................. 110,3 dni wykonanie planu w roku 2008........ 98,9 dni wykonanie 2008/2007....................... 87 % wykonanie/plan 2008........................ 90 % 20

21 ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG wykonanie w roku 2007.................... 58,3 dni plan na rok 2008............................... 57,0 dni wykonanie planu w roku 2008.......... 43,8 dni wykonanie 2008/2007....................... 75 % wykonanie/plan 2008........................ 75 % 21

22 Graficzny obraz rotacji należności i zobowiązań Spółki 22

23 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO na dzień 31.12. wykonanie w roku 2007............... 3.166 tys. zł plan na rok 2008.......................... 3.179 tys. zł wykonanie planu w roku 2008 ….. 3.188 tys. zł wykonanie 2008/2007....................... 101 % wykonanie/plan 2008........................ 101 % 23

24 UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO wykonanie w roku 2007.................... 645,5 % plan na rok 2008............................... 650,0 % wykonanie planu w roku 2008.......... 671,8 % wykonanie 2008/2007....................... 104 % wykonanie/plan 2008........................ 103 % 24


Pobierz ppt "MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję"

Podobne prezentacje


Reklamy Google