Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

2 ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku.

3 CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot mieszkaniowych.

4 Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi:
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

5 GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2008 rok
i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to: docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, windykacja opłat czynszowych.

6 W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi:
docieplono i wykonano remonty elewacji 10 budynków, dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10 budynkach, wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach, dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13 wykonano również szereg innych prac remontowych, między innymi pomalowano klatki schodowe, dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp.

7 W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnych i wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp.

8 WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH
W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od do r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych.

9 INWESTYCJE W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowej w wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

10 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco: wykonanie w roku tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w 2008 roku … tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan % plan na rok 2009 ………………………… tys. zł

11 Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w Spółce

12 KOSZTY MZBM SP. Z O.O. Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco: wykonanie w roku tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w roku tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan % plan na rok 2009…………………………… tys. zł

13 Koszty MZBM Sp. z o.o.

14 WYNIK FINANSOWY BRUTTO
wykonanie w roku 2007 … tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w roku tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

15 WYNIK FINANSOWY NETTO W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości ,13 zł. Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości zł.

16 STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.
wykonanie w roku tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w roku 2008 … tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

17 Graficzny obraz należności za lata 2007-2008

18 STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.
wykonanie w roku tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w roku tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

19 Zobowiązania w Spółce w latach 2007-2008

20 ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
wykonanie w roku ,5 dni plan na rok ,3 dni wykonanie planu w roku ,9 dni wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

21 ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
wykonanie w roku ,3 dni plan na rok ,0 dni wykonanie planu w roku ,8 dni wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

22 Graficzny obraz rotacji należności i zobowiązań Spółki

23 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO na dzień 31.12.
wykonanie w roku tys. zł plan na rok tys. zł wykonanie planu w roku 2008 … tys. zł wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %

24 UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO
wykonanie w roku ,5 % plan na rok ,0 % wykonanie planu w roku ,8 % wykonanie 2008/ % wykonanie/plan %


Pobierz ppt "WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google