Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pro 2017-03-24 Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) Wrocław, sierpień 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pro 2017-03-24 Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) Wrocław, sierpień 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Pro Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta r.) Wrocław, sierpień 2011r.

2 Parking pod Placem Nowy Targ –
I procedura zgodnie z przepisami ustawy Pzp Założenia: parking podziemny trzykondygnacyjny na ok. 800 miejsc, wyburzenie budowli ochronnej zlokalizowanej pod placem, przebudowa nawierzchni placu i jej zagospodarowanie, przebudowa sąsiadującego układu komunikacyjnego, maksymalny okres eksploatacji parkingu przez Koncesjonariusza – nie dłużej niż 40 lat , Koncesjodawca zapłaci za wykonanie nawierzchni placu i jego zagospodarowanie, formuła: zaprojektuj i wybuduj.

3 PARKING WIELOPOZIOMOWY – LOKALIZACJA

4 Parking pod Placem Nowy Targ – przebieg I postępowania
Harmonogram działań: decyzja o wyborze trybu postępowania – II kw r. opracowanie PFU, geologia, uzgodnienia III kw r.- I kw. 2008 ogłoszenie postępowania w oparciu o PZP marzec 2008 r. złożenie wniosków (4 wykonawców) maj 2008 r. uzupełnianie wniosków, protesty,odwołania - maj- sierpień 2008 r. zaproszenie do składania ofert wstępnych sierpień 2008 r. negocjacje z 2 wykonawcami październik 2008 r. złożenie ofert ostatecznych – 25 listopada 2008 r. unieważnienie postępowania (brak ofert) – 28 listopada 2008 r.

5 Parking pod Placem Nowy Targ – wnioski z I postępowania
Procedura nieskuteczna, bo : przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych uniemożliwiały uwzględnienie wniosków wykonawców w trakcie postępowania. Wnioski dotyczyły: zmniejszenia liczby miejsc postojowych do ok. 400 , pisemnej deklaracji Miasta, że w promieniu ok. 400 m nie powstaną inne miejskie parkingi, partycypacji Miasta w kosztach budowy parkingu w wysokości min. 30 %, poręczenia kredytu bankowego przez Miasto, wydłużenia okresu eksploatacji parkingu przez Koncesjonariusza do ok. 70 lat , skutecznego egzekwowania zasad i opłat za parkowanie w sąsiedztwie pl. Nowy Targ redukcji poziomych miejsc parkingowych w sąsiedztwie budowanego parkingu.

6 Parking pod Placem Nowy Targ – przebieg II postępowania
Postępowanie w oparciu o nowy akt prawny – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi Procedura mniej sformalizowana: w ogłoszeniu wymagane wyłącznie określenie przedmiotu zamówienia, kwalifikacja wniosków na podstawie oświadczeń, możliwość wypracowania w trakcie negocjacji szczegółowego opisu przedmiotu koncesji, możliwość negocjacji wszystkich aspektów koncesji (technicznych, finansowych i prawnych), brak protestów i odwołań (w ustawie uregulowana jedynie skarga do sądu administracyjnego).

7 Parking pod Placem Nowy Targ – przebieg II postępowania
ZAŁOŻENIA : parking podziemny na min max. 800 miejsc postojowych, przyjęto wysokość udziału finansowego Koncesjodawcy w zależności od liczby miejsc postojowych okres trwania umowy koncesji – max. 40 lat, podjęcie zobowiązań Koncesjodawcy w zakresie polityki parkingowej wokół parkingu, zagospodarowanie nawierzchni placu zgodnie z koncepcją konkursową, czas trwania projektowania i budowy obiektu – max. 36 miesięcy od zawarcia umowy koncesji. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA : przygotowanie postępowania – I kw r. ogłoszenie postępowania kwiecień 2009 r. złożenie wniosków (7 wniosków) – czerwiec 2009 r. negocjacje – wrzesień r.– styczeń 2010 r. zaproszenie do złożenia ofert (4 podmioty) – marzec 2010 r. złożenie ofert (termin 2 -krotnie przesuwany) – czerwiec 2010r. wybór oferty czerwiec/ lipiec 2010 r. zawarcie umowy koncesji – 16 lipca 2010 r.

8 Parking pod Placem Nowy Targ – wnioski z II postępowania
uwzględniono większość postulatów z poprzedniego postępowania, złagodzone wymogi formalne postępowania w oparciu o ustawę o koncesji...., brak dostosowania polskiego systemu prawa podatkowego do specyfiki transakcji w PPP , określenie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT z tytułu świadczenia usługi polegającej na udzieleniu uprawnienia do korzystania z parkingu przez okres umowny rozliczenie podatku VAT – prawo Koncesjodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze VAT wystawionej przez Koncesjonariusza z tytułu wykonania obiektu kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych - propozycja do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby w przedsięwzięciach PPP podmioty prywatne mogły odliczać wszelkie nakłady na środki trwale znajdujące się na gruntach należących do sektora publicznego kto płaci podatek od nieruchomości – propozycja, aby ustawa o podatku od nieruchomości zwalniała z tego podatku nieruchomości będące przedmiotem PPP rozliczenie przez koncesjonariusza kosztów budowy i eksploatacji obiektu- problemy z ujęciem księgowo-bilansowym .

9 PRZYSZKOLNE BASENY – INFORMACJE O PROJEKCIE
Parking pod Placem Nowy Targ – wnioski z II postępowania niestabilność polskiego systemu podatkowego (w kontekście długoletniej umowy między stronami) częste nowelizacje prawa podatkowego, odmienne interpretacje wydawane przez różne organy przy takim samym stanie faktycznym.

10 Parking pod Placem Nowy Targ – obecny stan zaawansowania
niestabilność polskiego systemu podatkowego (w kontekście długoletniej umowy między stronami) częste nowelizacje prawa podatkowego, odmienne interpretacje wydawane przez różne organy podatkowe w takim samym stanie faktycznym. Parking pod Placem Nowy Targ – obecny stan zaawansowania 16. VII r. – zawarcie umowy z Konsorcjum utworzonym umową konsorcjum z dnia 15 maja 2009 r., w skład którego wchodzą: 1. Mota – Engil Central Europe S.A. – lider konsorcjum,   2. Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A.   3. EMSA – EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO DE ESTACIONAMENTOS, S.A. 4. ESLI – Parques de Estacionamento, S.A. 5. IMMO Park Sp. z o.o. X.2010 r.- przejęcie terenu budowy, rozpoczęcie badań archeologicznych XII.2010 r. - zatwierdzenie ww.koncepcji, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, I.2011 r. - prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, VII/VIII- wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla I i II etapu

11

12

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pro 2017-03-24 Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) Wrocław, sierpień 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google