Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp."— Zapis prezentacji:

1 Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

2 Prezentacje oceniane były według trzech kryteriów: Formalnego (maksymalnie 10 punktów), Estetycznego (maksymalnie 10 punktów), Merytorycznego (maksymalnie 80 punktów). Praca, która spełniałaby wszystkie kryteria w sposób idealny mogła uzyskać 100 punktów w ocenie.

3 Kryteria formalne Maksymalna ilość punktów Opatrzenie prezentacji logotypami projektu1 Poprawność zapisu wyrażeń, symboli, oznaczeń itp.2 Poprawność sformułowania definicji i twierdzeń4 Wykaz literatury i innych źródeł informacji3

4 Kryteria estetyczne Maksymalna ilość punktów Dobór kroju, wielkości i koloru czcionki3 Układ i przejrzystość prezentacji7

5 Kryteria merytoryczne Maksymalna ilość punktów Stopień, w jakim prezentacja odpowiada tematowi projektu - zakres merytoryczny 5 Krótkie przedstawienie tematyki3 Sformułowanie celów projektu2 Opis występujących pojęć2 Opis zadań (zakres, podział zadań)3

6 Kryteria merytoryczne Maksymalna ilość punktów Opracowanie części historycznej (powstanie tematu, naukowcy zajmujący się tematem)3 Zaprezentowanie wiedzy teoretycznej dot. tematu projektowego5 Przykłady z otaczającej rzeczywistości ilustrujące zagadnienia związane z tematem projektu5 Zastosowane metody badawcze i sposoby weryfikacji wyników15 Realizacja i dokumentacja przebiegu badań oraz przedstawienie wyników (opisy, zdjęcia, filmy, przykłady, tabele, wykresy, rysunki itp.) 10 Podsumowanie projektu, dyskusje, wnioski, ewentualne porównanie z wynikami innych badań, założeniami teoretycznymi lub danymi statystycznymi (np. GUS, Eurostatu, Banku Danych Regionalnych itp.) 10

7 Kryteria merytoryczne Maksymalna ilość punktów Aktualność i oryginalność wykonania projektu, jego interdyscyplinarność 5 Porozumiewanie się w języku ojczystym2 Porozumiewanie się w językach2 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne 2 Kompetencje informatyczne2 Inicjatywność i przedsiębiorczość4

8 Prezentacje z zakresu przedsiębiorczości obejmowały szerokie spektrum tematyczne. Autorzy prezentacji realizowali się w m.in. takich obszarach jak: Ekonomia, Polityka ekonomiczna, Samorządność, Turystyka (krajoznawstwo), Ekologia, Etyka, Media.

9 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach ID grupy: 98_19_P_G1 Opiekun: mgr Grażyna Leja Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Alternatywne źródła energii. Semestr V – rok szkolny 2011/2012

10 1. Charakterystyka konwencjonalnych źródeł energii. 2. Wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii: na świecie, w Polsce, 3.Odnawialne źródła energii – charakterystyka. 4.Wykorzystanie i potencjał odnawialnych źródeł energii na świecie i w Polsce. 5.Co wiemy o źródłach energii alternatywnej - ankieta - konkurs, 6.Nasze działania. 7.Formy oszczędzania energii.

11 » Jeśli prześledzimy, wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii, stwierdzimy że: węgiel kamienny - choć podobno był znany od czasów prehistorycznych, to według wielu źródeł, jako paliwo kopalne zaczął być stosowany dopiero na pograniczu IX i X wieku n.e.; jego pozostałe obecnie zasoby określa się na jakieś 300-400 lat, choć to ciągle się zmienia, bo zmieniają się warunki wykorzystania tego surowca.

12

13 » Ropa naftowa - powstała wskutek beztlenowych procesów gnilnych ze szczątków roślin i zwierząt sprzed milionów lat, zachodzących pod wysokim ciśnieniem. » Jej wydobycie rozpoczęło się w średniowieczu, a zasoby przy obecnym tempie zużycia wystarczą jeszcze na jakieś kilkadziesiąt lat, ale i tu należy podchodzić do sprawy ostrożnie, bo z jednej strony ciągle są odkrywane nowe złoża, a z drugiej stale, wraz z postępem wiedzy i nauki wdrażane są nowe, coraz mniej energochłonne technologie.

14

15

16 » Wiatry wiejące nad morzem są silniejsze i stabilniejsze niż wiejące nad lądami. Uzasadnia to budowanie farm wiatrowych na dnie morskim, mimo wyższych kosztów infrastruktury i utrzymania. Farmy takie powstają w Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Do końca 2011 roku powstało ich kilkadziesiąt, o łącznej mocy ponad 3 GW. » Farma wiatrowa Lillgrund w Szwecji

17 KrajMoc (MW) Chiny44 733 USA40 180 Niemcy27 215 Hiszpania20 676 Indie13 066 Włochy5 797 Francja5 660 Wielka Brytania5 204 Kanada4 008 Dania3 734 MOC ELEKTROWNI WIATROWYCH NA ŚWIECIE (2010) Pędnik, elektrycznej turbiny wiatrowej.

18 » Na terenie naszego powiatu trwają prace nad projektem parku wiatrowego w Dusznikach. » Firm Continental Wind Partners inwestor i deweloper parku wiatrowego Duszniki mimo pozytywnego dla inwestycji orzeczenia NSA w trosce o środowisko naturalne nieustannie prowadzi dodatkowe badania i analizy przyrodnicze. Celem ma być uzyskanie ostatecznego pozwolenia na realizacje przedsięwzięcia i zbudowanie parku wiatrowego o mocy 160 MW. » Badania prowadzone są przez najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie. » Uzyskane wnioski z analiz mają na celu zminimalizowanie potencjalnego wpływu na środowisko i rozwianie wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez lokalną społeczność.

19 Z kartonów zrobiliśmy szkielet domu z kolorowego bristolu wytniemy dachówki.

20 Przygotowaliśmy ankietę konkursową, by sprawdzić co wiedzą uczniowie naszej szkoły o odnawialnych źródłach energii.

21 Turystyka SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w Kożuchowie ID grupy: 98_26_p_g1 ID grupy: 98_26_p_g1 opiekun: Laura Maciejewska opiekun: Laura Maciejewska kompetencja: przedsiębiorczość kompetencja: przedsiębiorczość semestr/rok szkolny: lato 2011/2012 semestr/rok szkolny: lato 2011/2012 (projekt 5.)

22 TEMAT PROJEKTOWY POZNAJ REGION, w którym MIESZKASZ czyli BIS-Afera promuje LUBUSKIE warte ZACHODU LUBUSKIE warte ZACHODU

23 CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO WIEDZA WIEDZA 1. Poznanie historii, fauny, flory i specyfiki regionu. 2. Poznanie możliwości technicznych sprzętu multimedialnego oraz dostępnych programów i stron internetowych. UMIEJĘTNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI 1. Poszukiwanie różnorodnych źródeł wiedzy. 2. Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji. 3. Budowanie prezentacji multimedialnych. 4. Konstruktywna współpraca w grupie. 5. Promocja produktu. POSTAWY POSTAWY 1. Rozwijanie własnych zainteresowań. 2. Budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. 3. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego.

24 PRACA nad PROJEKTEM okiem reportera – zwiedzamy Kożuchów ( kwiecień 2012)

25 POZNAJ REGION, w którym mieszkam czyli TURYSTYCZNE SŁONECZKO po ZIEMI LUBUSKIEJ…jadac autokarem… START: KOŻUCHÓW KOŻUCHÓWCEL: 1. Szprotawa 2. Nowe Miasteczko 3. Głogów 4. Sława 5. Siedlisko 6. Bytom Odrzański 7. Nowa Sól 8. Zielona Góra 9. Przylep 10. Ochla

26 SIEDLISKO Siedlisko (niem. Carolath) niem – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, siedziba gminy Siedlisko. wieśPolscewojewództwie lubuskimpowiecie nowosolskimgminy SiedliskowieśPolscewojewództwie lubuskimpowiecie nowosolskimgminy Siedlisko CIEKWOSTKA – ZAMEK

27 ZORGANIZUJ WYCIECZKĘ 3 DNI środek transportu – autokar noclegi: Głogów Głogów Zielona Góra Zielona Góra kosztorys: uczestnicy: 30 osób uczestnicy: 30 osób transport łącznie: 900 zł transport łącznie: 900 zł ubezpieczenie łącznie: 45 zł ubezpieczenie łącznie: 45 zł noclegi: 2 x 15 zł noclegi: 2 x 15 zł wyżywienie: 2 x 15 zł wyżywienie: 2 x 15 zł bilety wstępu łącznie: 15 zł bilety wstępu łącznie: 15 zł rezerwa: 7 zł od osoby rezerwa: 7 zł od osoby RAZEM: 115 zł od osoby

28 ZORGANIZUJ WYCIECZKĘ 1 DZIEŃ 1 DZIEŃ środek transportu – rower KILOMETRY – 40 kosztorys: uczestnicy: 15 osób uczestnicy: 15 osób transport łącznie: 0 ZŁ transport łącznie: 0 ZŁ ubezpieczenie łącznie: 22,50 zł ubezpieczenie łącznie: 22,50 zł wyżywienie: 50 zł na grupę wyżywienie: 50 zł na grupę bilety wstępu: 0 zł bilety wstępu: 0 zł RAZEM: ok. 5 zł od osoby

29 SZLAK PAŁACOWY z ukrycia Drwalewice 1875

30 SZLAK SPORTOWY nieoficjalnie JEŹDZIMY NA MOTOROSSACH w MIROCINIE DOLNYM

31 SZLAK PRZYRODNICZY z przymrużeniem oka …ferma strusi… w Stypułowie…

32 » Nazwa szkoły: » Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim » ID grupy: 98/11_P_G1 » Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ » Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem » Semestr/rok szkolny: semestr V » rok szkolny 2011/2012

33 WŁASNY POMYSŁ NA FIRMĘ - BIZNESPLAN: Według różnych szacunków w Polsce działalność gospodarczą prowadzi od 1,7 do 2,8 mln osób. 1.Kto będzie w firmie pracował? 2.Ile musimy zainwestować w naszą firmę? 3.Jak długo zamierzamy testować swój pomysł na biznesplan? 4.W jakiej formie prawnej będziemy prowadzić swoją działalność? Najważniejsze pytania, jakie powinniśmy sobie zadać zanim założymy firmę:

34 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: FORMULARZ EDG We wniosku wpisujemy podstawowe dane firmy (w tym nazwę) i zakres działalności, którą chcemy prowadzić (stosując kody zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, PKD). Od daty dokonania wpisu w ewidencji nasza firma formalnie rozpoczyna działalność.

35 POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI Wnioskodawca musi określić rodzaj działalności (główną oraz poboczne), która chce prowadzić, posługując się numeracja i kodami PKD. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

36 Źródło: opracowanie własne URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POM. URZĄD SKARBOWY – dane naszej firmy za pośrednictwem Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy, trafiają do Urzędu Skarbowego, z którym będziemy się rozliczać w związku z osiąganymi przez nas przychodami z działalności gospodarczej.

37 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - dane naszej firmy za pośrednictwem Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy, trafiają również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego będziemy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. REGON – dane naszej firmy otrzyma również Urząd Statystyczny, który wpisze ją do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz przydzieli numer statystyczny REGON.

38 REGON I PIECZĘĆ FIRMOWA: Klaudia Szłapak Ul. Dworcowa 2a 78-500 Drawsko Pom. Reklama NIP:262-223-22-34 REGON: 234567890 tel. 678 987 562 www.klaudiaszlapak.pl BANK ZUS URZĄD SKARBOWY URZĄD MIASTA I GMINY DOKUMENTACJA KSIĘGOWA FIRMY W kontaktach z tymi instytucjami oraz przy załatwianiu w nich spraw, będzie potrzebna nam pieczęć firmowa.

39 URZĄD SKARBOWY – WYBÓR SPOSOBU OPODATKOWANIA: OPODATKOWANIE KARTA PODATKOWA OPODATKOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

40 PROWADZENIE DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ: KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

41 TARGI PRACY I EDUKACJI: Na stoiskach można było zapoznać się z ofertą pracodawców, szkół i uczelni. Można było zapoznać się z technikami udzielania pierwszej pomocy, a także zbadać sobie tętno. Wystawcy przygotowali dla zwiedzających ulotki, gadżety, a także słodkie upominki. Źródło: www.drawskopomorskie.plwww.drawsko

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Projekt Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe


Pobierz ppt "Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google