Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat"— Zapis prezentacji:

1 Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat
Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat

2 Prezentacje oceniane były według trzech kryteriów:
Formalnego (maksymalnie 10 punktów), Estetycznego (maksymalnie 10 punktów), Merytorycznego (maksymalnie 80 punktów). Praca, która spełniałaby wszystkie kryteria w sposób idealny mogła uzyskać 100 punktów w ocenie.

3 Maksymalna ilość punktów
Kryteria formalne Maksymalna ilość punktów Opatrzenie prezentacji logotypami projektu 1 Poprawność zapisu wyrażeń, symboli, oznaczeń itp. 2 Poprawność sformułowania definicji i twierdzeń 4 Wykaz literatury i innych źródeł informacji 3

4 Maksymalna ilość punktów
Kryteria estetyczne Maksymalna ilość punktów Dobór kroju, wielkości i koloru czcionki 3 Układ i przejrzystość prezentacji 7

5 Kryteria merytoryczne
Maksymalna ilość punktów Stopień, w jakim prezentacja odpowiada tematowi projektu - zakres merytoryczny 5 Krótkie przedstawienie tematyki 3 Sformułowanie celów projektu 2 Opis występujących pojęć Opis zadań (zakres, podział zadań)

6 Kryteria merytoryczne
Maksymalna ilość punktów Opracowanie części historycznej (powstanie tematu, naukowcy zajmujący się tematem) 3 Zaprezentowanie wiedzy teoretycznej dot. tematu projektowego 5 Przykłady z otaczającej rzeczywistości ilustrujące zagadnienia związane z tematem projektu Zastosowane metody badawcze i sposoby weryfikacji wyników 15 Realizacja i dokumentacja przebiegu badań oraz przedstawienie wyników (opisy, zdjęcia, filmy, przykłady, tabele, wykresy, rysunki itp.) 10 Podsumowanie projektu, dyskusje, wnioski, ewentualne porównanie z wynikami innych badań, założeniami teoretycznymi lub danymi statystycznymi (np. GUS, Eurostatu, Banku Danych Regionalnych itp.)

7 Kryteria merytoryczne
Maksymalna ilość punktów Aktualność i oryginalność wykonania projektu, jego interdyscyplinarność 5 Porozumiewanie się w języku ojczystym 2 Porozumiewanie się w językach Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje informatyczne Inicjatywność i przedsiębiorczość 4

8 Prezentacje z zakresu przedsiębiorczości obejmowały szerokie spektrum tematyczne.
Autorzy prezentacji realizowali się w m.in. takich obszarach jak: Ekonomia, Polityka ekonomiczna, Samorządność, Turystyka (krajoznawstwo), Ekologia, Etyka, Media.

9 Ekologia Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach
ID grupy: 98_19_P_G1 Opiekun: mgr Grażyna Leja Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Alternatywne źródła energii. Semestr V – rok szkolny 2011/2012

10 Problematyka Charakterystyka konwencjonalnych źródeł energii.
Wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii: na świecie, w Polsce, Odnawialne źródła energii – charakterystyka. Wykorzystanie i potencjał odnawialnych źródeł energii na świecie i w Polsce. Co wiemy o źródłach energii alternatywnej - ankieta - konkurs, Nasze działania. Formy oszczędzania energii .

11 Konwencjonalne źródła energii
Jeśli prześledzimy, wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii , stwierdzimy że: węgiel kamienny - choć podobno był znany od czasów prehistorycznych, to według wielu źródeł, jako paliwo kopalne zaczął być stosowany dopiero na pograniczu IX i X wieku n.e.; jego pozostałe obecnie zasoby określa się na jakieś lat, choć to ciągle się zmienia, bo zmieniają się warunki wykorzystania tego surowca.

12 Konwencjonalne źródła energii - najwięksi producenci węgla

13 Konwencjonalne źródła energii
Ropa naftowa - powstała wskutek beztlenowych procesów gnilnych ze szczątków roślin i zwierząt sprzed milionów lat, zachodzących pod wysokim ciśnieniem. Jej wydobycie rozpoczęło się w średniowieczu, a zasoby przy obecnym tempie zużycia wystarczą jeszcze na jakieś kilkadziesiąt lat, ale i tu należy podchodzić do sprawy ostrożnie, bo z jednej strony ciągle są odkrywane nowe złoża, a z drugiej stale, wraz z postępem wiedzy i nauki wdrażane są nowe, coraz mniej energochłonne technologie.

14 Konwencjonalne źródła energii

15 Konwencjonalne źródła energii

16 Przybrzeżne elektrownie wiatrowe
Wiatry wiejące nad morzem są silniejsze i stabilniejsze niż wiejące nad lądami. Uzasadnia to budowanie farm wiatrowych na dnie morskim, mimo wyższych kosztów infrastruktury i utrzymania. Farmy takie powstają w Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Do końca 2011 roku powstało ich kilkadziesiąt, o łącznej mocy ponad 3 GW. Farma wiatrowa Lillgrund w Szwecji Przybrzeżne elektrownie wiatrowe

17 Moc elektrowni wiatrowych na świecie (2010) Kraj Moc (MW) Chiny 44 733
USA 40 180 Niemcy 27 215 Hiszpania 20 676 Indie 13 066 Włochy 5 797 Francja 5 660 Wielka Brytania 5 204 Kanada 4 008 Dania 3 734 Największym producentem energii z wiatru na świecie są Chiny. Pędnik, elektrycznej turbiny wiatrowej.

18 Alternatywne źródła energii w Powiecie szamotulskim.
Na terenie naszego powiatu trwają prace nad projektem parku wiatrowego w Dusznikach. Firm Continental Wind Partners inwestor i deweloper parku wiatrowego Duszniki mimo pozytywnego dla inwestycji orzeczenia NSA w trosce o środowisko naturalne nieustannie prowadzi dodatkowe badania i analizy przyrodnicze. Celem ma być uzyskanie ostatecznego pozwolenia na realizacje przedsięwzięcia i zbudowanie parku wiatrowego o mocy 160 MW. Badania prowadzone są przez najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie. Uzyskane wnioski z analiz mają na celu zminimalizowanie potencjalnego wpływu na środowisko i rozwianie wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez lokalną społeczność.

19 W czasie budowy domu energooszczędnego.
Z kartonów zrobiliśmy szkielet domu z kolorowego bristolu wytniemy dachówki.

20 Przygotowaliśmy ankietę konkursową, by sprawdzić co wiedzą uczniowie naszej szkoły o odnawialnych źródłach energii. Nasza ankieta

21 Turystyka SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w Kożuchowie
ID grupy: 98_26_p_g1 opiekun: Laura Maciejewska kompetencja: przedsiębiorczość semestr/rok szkolny: lato 2011/2012 (projekt 5.) 21

22 LUBUSKIE warte ZACHODU
TEMAT PROJEKTOWY POZNAJ REGION, w którym MIESZKASZ czyli BIS-Afera promuje LUBUSKIE warte ZACHODU 22

23 CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
WIEDZA Poznanie historii, fauny, flory i specyfiki regionu. Poznanie możliwości technicznych sprzętu multimedialnego oraz dostępnych programów i stron internetowych. UMIEJĘTNOŚCI Poszukiwanie różnorodnych źródeł wiedzy. Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji. Budowanie prezentacji multimedialnych. Konstruktywna współpraca w grupie. Promocja produktu. POSTAWY Rozwijanie własnych zainteresowań. Budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego. 23

24 PRACA nad PROJEKTEM okiem reportera – zwiedzamy Kożuchów ( kwiecień 2012)
24

25 POZNAJ REGION, w którym mieszkam czyli TURYSTYCZNE SŁONECZKO po ZIEMI LUBUSKIEJ…jadac autokarem…
START: KOŻUCHÓW CEL: Szprotawa Nowe Miasteczko Głogów Sława Siedlisko Bytom Odrzański Nowa Sól Zielona Góra Przylep Ochla

26 SIEDLISKO Siedlisko (niem. Carolath)
– wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, siedziba gminy Siedlisko. CIEKWOSTKA – ZAMEK

27 środek transportu – autokar
ZORGANIZUJ WYCIECZKĘ 3 DNI środek transportu – autokar noclegi: Głogów Zielona Góra kosztorys: uczestnicy: 30 osób transport łącznie: 900 zł ubezpieczenie łącznie: 45 zł noclegi: 2 x 15 zł wyżywienie: 2 x 15 zł bilety wstępu łącznie: 15 zł rezerwa: 7 zł od osoby RAZEM: 115 zł od osoby

28 środek transportu – rower
ZORGANIZUJ WYCIECZKĘ 1 DZIEŃ środek transportu – rower KILOMETRY – 40 kosztorys: uczestnicy: 15 osób transport łącznie: 0 ZŁ ubezpieczenie łącznie: 22,50 zł wyżywienie: 50 zł na grupę bilety wstępu: 0 zł RAZEM: ok. 5 zł od osoby

29 SZLAK PAŁACOWY z ukrycia Drwalewice 1875
29

30 SZLAK SPORTOWY nieoficjalnie JEŹDZIMY NA MOTOROSSACH w MIROCINIE DOLNYM
30

31 SZLAK PRZYRODNICZY z przymrużeniem oka  …ferma strusi… w Stypułowie…
31

32 Ekonomia Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim ID grupy: 98/11_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: semestr V rok szkolny 2011/2012

33 WŁASNY POMYSŁ NA FIRMĘ - BIZNESPLAN:
Według różnych szacunków w Polsce działalność gospodarczą prowadzi od 1,7 do 2,8 mln osób . Najważniejsze pytania, jakie powinniśmy sobie zadać zanim założymy firmę: Kto będzie w firmie pracował? Ile musimy zainwestować w naszą firmę? Jak długo zamierzamy testować swój pomysł na biznesplan? W jakiej formie prawnej będziemy prowadzić swoją działalność?

34 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
FORMULARZ EDG We wniosku wpisujemy podstawowe dane firmy (w tym nazwę) i zakres działalności, którą chcemy prowadzić (stosując kody zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, PKD). Od daty dokonania wpisu w ewidencji nasza firma formalnie rozpoczyna działalność.

35 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI Wnioskodawca musi określić rodzaj działalności (główną oraz poboczne), która chce prowadzić, posługując się numeracja i kodami PKD.

36 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POM. URZĄD SKARBOWY – dane naszej firmy za pośrednictwem Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy, trafiają do Urzędu Skarbowego, z którym będziemy się rozliczać w związku z osiąganymi przez nas przychodami z działalności gospodarczej. Źródło: opracowanie własne

37 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - dane naszej firmy za pośrednictwem Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy, trafiają również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego będziemy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. REGON – dane naszej firmy otrzyma również Urząd Statystyczny, który wpisze ją do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz przydzieli numer statystyczny REGON.

38 REGON I PIECZĘĆ FIRMOWA:
W kontaktach z tymi instytucjami oraz przy załatwianiu w nich spraw, będzie potrzebna nam pieczęć firmowa. ZUS BANK Klaudia Szłapak Ul. Dworcowa 2a Drawsko Pom. Reklama NIP: REGON: URZĄD MIASTA I GMINY tel URZĄD SKARBOWY DOKUMENTACJA KSIĘGOWA FIRMY

39 URZĄD SKARBOWY – WYBÓR SPOSOBU OPODATKOWANIA:
OPODATKOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH KARTA PODATKOWA OPODATKOWANIE RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

40 PROWADZENIE DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ:
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

41 TARGI PRACY I EDUKACJI:
Na stoiskach można było zapoznać się z ofertą pracodawców, szkół i uczelni. Można było zapoznać się z technikami udzielania pierwszej pomocy, a także zbadać sobie tętno. Wystawcy przygotowali dla zwiedzających ulotki, gadżety, a także słodkie upominki. Źródło:

42 Media

43

44

45

46

47

48

49

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”


Pobierz ppt "Najciekawsze prezentacje – przedsiębiorczość Dr Sebastian Gnat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google