Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching dla innowacyjnych firm Proces kompletnej obsługi klienta w WARP Pierwszy kontakt Nowa działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching dla innowacyjnych firm Proces kompletnej obsługi klienta w WARP Pierwszy kontakt Nowa działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza."— Zapis prezentacji:

1 Coaching dla innowacyjnych firm Proces kompletnej obsługi klienta w WARP Pierwszy kontakt Nowa działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza Informacja o rozpoczęciu działalności gospodarczej Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych Pomoc przy składaniu wniosku Schemat obsługi klienta w WARP Kontrola przedsiębiorcy Nowa działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza Zawarcie umowy z WARP Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu /spłacie środków Schemat obsługi klienta w WARP Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP Pierwszy kontakt - informacje o stronie internetowej WARP - informacje o miejscu i godzinach działania WARP - informacje o Punktach Konsultacyjnych - ogólna oferta WARP - miejsce znalezienia szczegółowych informacji o ofercie WARP Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych - oferta Funduszu Pożyczkowego - oferta RIFF - szkolenia - usługi związane z lokalizacją inwestycji (COI) - informacje o programach pomocowych oferowanych przez PARP, UMWW oraz urzędy pracy Informacja o założeniu działalności gospodarczej - formy prowadzenia działalności gospodarczej - procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd skarbowy) - formy opodatkowania - formy bezzwrotnego finansowania działalności gospodarczej (dotacje) - formy zwrotne finansowania działalności gospodarczej (pożyczki, kredyty, leasing) Pomoc przy składaniu wniosku - pomoc w wypełnieniu wniosków - informacja o wymaganych dokumentach - informacja o akceptowanych przez Fundusz Pożyczkowy zabezpieczeniach - informacja o ofercie funduszy poręczeniowych - informacja i weryfikacja celu pożyczki/dotacji Kontrola przedsiębiorcy - analiza formalna złożonych dokumentów - wizytacja w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej - inspekcja przedłożonego zabezpieczenia - sprawdzenie przedsiębiorcy w dostępnych rejestrach gospodarczych Zawarcie umowy z WARP - przygotowanie dokumentacji związanej z ustanowieniem zabezpieczeń - szczegółowe wyjaśnienie zapisów umowy - odpowiedź na pytania klientów Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu/spłacie środków - weryfikacja poprawności wydatkowania środków - monitoring spłat pożyczek - monitoring aktualności zabezpieczeń Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP Po spłacie/wykorzystaniu środków: - poinformowanie klienta o spłacie całości zobowiązań wobec WARP - zwolnienie zabezpieczeń - zaproszenie klienta do dalszej współpracy Działania windykacyjne Dziękuję za uwagę Paweł Jodko Baranowo, 06.11.2009r.

2 Coaching Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Źródło: Międzynarodowa Federacja Coachów Firma innowacyjna to taka, która umie tworzyć, absorbować (chłonąć) i zbywać nowe produkty (usługi), oraz taka, która charakteryzuje się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w jej otoczeniu. Źródło: bankier.pl

3 WARP Pomysł/Innowacja COI/CWG RIF Punkt Konsultacyjny Fundusz Pożyczkowy Szkolenia Co z tym zrobić? JOSEFIN

4 Punkt Konsultacyjny - procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd Skarbowy) - formy prowadzenia działalności gospodarczej - formy opodatkowania - informacje o programach pomocowych dostępnych na rynku (dotacje, pożyczki, szkolenia) - informacja o usługach Promotorów Projektów Innowacyjnych działań 4.2 i 4.4 POIG - doradztwo w przygotowaniu dokumentacji konkursowej - formy zwrotnego finansowania działalności gospodarczej (pożyczki, kredyty, leasing) - informacja o zabezpieczeniach finansowania zwrotnego, w tym o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie JOSEFIN

5 Fundusz Pożyczkowy - pomoc w przygotowaniu aplikacji pożyczkowej - informacja o wymaganych dokumentach i zabezpieczeniach w tym o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie JOSEFIN - analiza wniosków o pożyczkę i nadzór nad realizacją projektów Szkolenia - szkolenia dla przedsiębiorców (eksport, outplacement, źrodła finansowania działalności) - szkolenia dla pracowników firm (finansowo-księgowe, komunikacja, obsługa klienta, IT, językowe) - przygotowanie dedykowanych projektów szkoleniowych

6 JOSEFIN - informacja o założeniach projektu JOSEFIN - informacja o partnerach projektu z obszaru Morza Bałtyckiego - indywidualne doradztwo dla MSP w obszarze przygotowania i podtrzymywania ponadnarodowych projektów innowacyjnych - pomoc w tworzeniu biznesplanów i aplikowaniu o finansowanie zewnętrzne na projekty innowacyjne - powstanie ponadnarodowego funduszu gwarancyjnego

7 RIF - informacje o programie POIG działania 1.4 – 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2 - ocena wniosków o dofinansowanie i nadzór nad realizacją umów - doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji - pomoc w wypełnianiu formalności związanych z lokalizacją inwestycji - kojarzenie przedsiębiorców wielkopolskich z partnerami zagranicznymi - wspieranie współpracy branżowej firm np. klastry COI/CWG

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Coaching dla innowacyjnych firm Proces kompletnej obsługi klienta w WARP Pierwszy kontakt Nowa działalność gospodarcza Istniejąca działalność gospodarcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google