Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki października 2013 r. Olsztyn 1

2 2 Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich jako procent PKB według źródła pochodzenia funduszy (2009 r.) Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 337.

3 Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w latach lata Wydatki Udział wydatk ó w publicznych w PKB budżetu państwa budżet ó w jednostek samorządu terytorialnego w milionach złotychw % ,7020,40, ,7032,60, ,6038,60, ,2028,20, ,3031,90, ,5076,80, ,701220, ,40143,50, ,001000, ,501970, ,4070,20, ,2072,80,67 Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 338.

4 4 Struktura wydatków na naukę w Polsce według klasyfikacji budżetowej [w %] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

5 5 Podział środków budżetowych na naukę w 2013 r. wg ustawy budżetowej z 25 stycznia 2013 r. /w złotych/ Ogółem PLN Działalność statutowa i inwestycyjna Działalność upowszechniająca naukę Współpraca naukowa z zagranicą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Pozostała działalność * Dz.U. z dnia 5 lutego poz. 169

6 Środki budżetowe na naukę w latach 2010 – 2013 ( w złotych ) 6 na podstawie ustawy budżetowej na dany rok: Dział Nauka

7 7 Środki na działalność statutową jednostek naukowych według klasyfikacji budżetowej [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

8 8 Środki na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

9 9 Środki na działalność upowszechniającą naukę [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

10 10 Środki przeznaczone na współpracę naukową z zagranicą [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

11 11 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

12 12 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Nauki [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

13 13 Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe w latach z budżetu państwa i ze środków europejskich Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

14 14 Liczba inwestycji infrastrukturalnych [ w szt.] i wielkość środków finansowych [w mln zł] przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w ramach nauki i szkolnictwa wyższego Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

15 15 Budżet 7 Programu Ramowego – wybrane pozycje [w mln euro ] Opracowanie własne na podstawie

16 16 Liczba projektów badawczych w ramach w 7. PR UE Data source: National Contact Point for EU Research Programmes, October / November 2012

17 17 Przychody z opłat edukacyjnych uczelni [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych polskich uczelni.

18 18 Udział nakładów B+R ogółem do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR

19 19 Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR

20 Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach , uporządkowane według liczby przyznanych grantów LP NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓWPRZYZNANA KWOTA 2Uniwersytet Warszawski zł 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zł 32Uniwersytet w Białymstoku zł

21 Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012 w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1Uniwersytet Warszawski zł 3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zł 26Uniwersytet w Białymstoku zł

22 Zestawienie jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1Uniwersytet Warszawski zł 7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zł 32Uniwersytet w Białymstoku zł

23 Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk o Życiu w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012. LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 4Uniwersytet Warszawski zł 5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zł 50Uniwersytet w Białymstoku zł

24 MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Lp.Jednostka edycja konkursu /rok Moduł 1 badawczy Moduł 2 wspierający młodych naukowców Moduł 3 wydawniczy przyznanekwotaprzyznanekwotaprzyznanekwota 1Uniwersytet Warszawski I / II / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I / II / Uniwersytet w Białymstoku I / II /

25 Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 / w złotych/ Wzrost środków na badania

26 Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 /w złotych/

27 27 Projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach 7. PR UE * Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, OBM, ISS, Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych, ** Wydział Fizyki, ŚLCJ *** Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ICM **** Wydział Historyczny, Wydział Artes Liberales

28 Dziękujemy za uwagę 28


Pobierz ppt "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google