Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki października 2013 r. Olsztyn 1

2 Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich jako procent PKB według źródła pochodzenia funduszy (2009 r.) Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 337. 2

3 Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w latach 2000-2011
Udział wydatków publicznych w PKB budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego w milionach złotych w % 2000 5 326,70 20,4 0,72 2001 6 370,70 32,6 0,82 2002 6 829,60 38,6 0,85 2003 7 049,20 28,2 0,84 2004 8 822,30 31,9 0,96 2005 9 676,50 76,8 0,99 2006 9 888,70 122 0,94 2007 10 701,40 143,5 0,93 2008 11 091,00 100 0,88 2009 11 654,50 197 2010 11 722,40 70,2 0,71 2011 12 009,20 72,8 0,67 Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 338. 3

4 Struktura wydatków na naukę w Polsce według klasyfikacji budżetowej [w %]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 4

5 Podział środków budżetowych na naukę w 2013 r
Podział środków budżetowych na naukę w 2013 r. wg ustawy budżetowej z 25 stycznia 2013 r. /w złotych/ Ogółem PLN Działalność statutowa i inwestycyjna Działalność upowszechniająca naukę Współpraca naukowa z zagranicą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Pozostała działalność * Dz.U. z dnia 5 lutego poz. 169 5

6 Środki budżetowe na naukę w latach 2010 – 2013 (w złotych)
na podstawie ustawy budżetowej na dany rok: Dział Nauka

7 Środki na działalność statutową jednostek naukowych według klasyfikacji budżetowej [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 7

8 Środki na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 8

9 Środki na działalność upowszechniającą naukę [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 9

10 Środki przeznaczone na współpracę naukową z zagranicą [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 10

11 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 11

12 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Nauki [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 12

13 Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe w latach 2007-2013 z budżetu państwa i ze środków europejskich
Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 13

14 Liczba inwestycji infrastrukturalnych [ w szt
Liczba inwestycji infrastrukturalnych [ w szt.] i wielkość środków finansowych [w mln zł] przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w ramach nauki i szkolnictwa wyższego Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW. 14

15 Budżet 7 Programu Ramowego – wybrane pozycje [w mln euro ]
Opracowanie własne na podstawie 15

16 Liczba projektów badawczych w ramach w 7. PR UE
Data source: National Contact Point for EU Research Programmes, October / November 2012 16

17 Przychody z opłat edukacyjnych uczelni [w mln zł]
Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych polskich uczelni. 17

18 Udział nakładów B+R ogółem do PKB w Polsce
Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR 18

19 Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw do PKB w Polsce
Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR 19

20 NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY
Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach , uporządkowane według liczby przyznanych grantów LP NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 2 Uniwersytet Warszawski 407 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 32 Uniwersytet w Białymstoku 31

21 NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY
Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012 w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce LP. NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Warszawski 199 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 97 26 Uniwersytet w Białymstoku 11

22 NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY
Zestawienie jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach LP. NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Warszawski 160 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 68 32 Uniwersytet w Białymstoku 14

23 Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk o Życiu w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012. LP. NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 4 Uniwersytet Warszawski 48 5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 47 50 Uniwersytet w Białymstoku 6

24 MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Lp. Jednostka edycja konkursu /rok Moduł badawczy Moduł 2 wspierający młodych naukowców Moduł 3 wydawniczy przyznane kwota 1 Uniwersytet Warszawski I / 2011 10 11 II / 2012 23 3 21 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  13 63 000 7 658 377 14 Uniwersytet w Białymstoku 4

25 Wzrost środków na badania
Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 / w złotych/ Wzrost środków na badania

26 Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 /w złotych/

27 Projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach 7
Projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach 7. PR UE * Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, OBM, ISS, Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych, ** Wydział Fizyki, ŚLCJ *** Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ICM **** Wydział Historyczny, Wydział ‘Artes Liberales’ 27

28 Dziękujemy za uwagę 28


Pobierz ppt "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google