Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1

2 2 Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich jako procent PKB według źródła pochodzenia funduszy (2009 r.) Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 337.

3 Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w latach 2000-2011 3 lata Wydatki Udział wydatk ó w publicznych w PKB budżetu państwa budżet ó w jednostek samorządu terytorialnego w milionach złotychw % 20005 326,7020,40,72 20016 370,7032,60,82 20026 829,6038,60,85 20037 049,2028,20,84 20048 822,3031,90,96 20059 676,5076,80,99 20069 888,701220,94 200710 701,40143,50,93 200811 091,001000,88 200911 654,501970,88 201011 722,4070,20,71 201112 009,2072,80,67 Opracowanie własne na podstawie Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 338.

4 4 Struktura wydatków na naukę w Polsce według klasyfikacji budżetowej [w %] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

5 5 Podział środków budżetowych na naukę w 2013 r. wg ustawy budżetowej z 25 stycznia 2013 r. /w złotych/ Ogółem 4 852 249 000 PLN Działalność statutowa i inwestycyjna2 426 442 000 Działalność upowszechniająca naukę49 256 000 Współpraca naukowa z zagranicą156 165 000 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju1 282 825 000 Narodowe Centrum Nauki899 993 000 Pozostała działalność37 568 000 * Dz.U. z dnia 5 lutego 2013. poz. 169

6 Środki budżetowe na naukę w latach 2010 – 2013 ( w złotych ) 6 na podstawie ustawy budżetowej na dany rok: Dział 730 - Nauka

7 7 Środki na działalność statutową jednostek naukowych według klasyfikacji budżetowej [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

8 8 Środki na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

9 9 Środki na działalność upowszechniającą naukę [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

10 10 Środki przeznaczone na współpracę naukową z zagranicą [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

11 11 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

12 12 Środki przeznaczone na Narodowe Centrum Nauki [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

13 13 Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe w latach 2007- 2013 z budżetu państwa i ze środków europejskich Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

14 14 Liczba inwestycji infrastrukturalnych [ w szt.] i wielkość środków finansowych [w mln zł] przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w ramach nauki i szkolnictwa wyższego Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

15 15 Budżet 7 Programu Ramowego – wybrane pozycje [w mln euro ] Opracowanie własne na podstawie http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html.

16 16 Liczba projektów badawczych w ramach w 7. PR UE Data source: National Contact Point for EU Research Programmes, October / November 2012

17 17 Przychody z opłat edukacyjnych uczelni [w mln zł] Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych polskich uczelni.

18 18 Udział nakładów B+R ogółem do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR

19 19 Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw do PKB w Polsce Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR

20 Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów LP NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓWPRZYZNANA KWOTA 2Uniwersytet Warszawski407129 061 242 zł 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu21264 328 564 zł 32Uniwersytet w Białymstoku317 786 963 zł

21 Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012 w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1Uniwersytet Warszawski19934 346 072 zł 3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 9721 842 263 zł 26Uniwersytet w Białymstoku111 500 380 zł

22 Zestawienie jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2012 LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 1Uniwersytet Warszawski16070 895 484 zł 7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6826 125 974 zł 32Uniwersytet w Białymstoku145 039 698 zł

23 Zestawienie grantobiorców – jednostek naukowych oraz innych podmiotów, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w obszarze Nauk o Życiu w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2012. LP.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA 4Uniwersytet Warszawski4823 819 686 zł 5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4716 360 327 zł 50Uniwersytet w Białymstoku61 246 885 zł

24 MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Lp.Jednostka edycja konkursu /rok Moduł 1 badawczy Moduł 2 wspierający młodych naukowców Moduł 3 wydawniczy przyznanekwotaprzyznanekwotaprzyznanekwota 1Uniwersytet Warszawski I / 2011103 522 7981202 00011238 666 II / 20122311 989 1543242 666211 004 721 2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I / 2011133 374 086163 0007658 377 II / 2012145 716 290002104 751 3Uniwersytet w Białymstoku I / 201141 044 7100000 II / 20122865 520002103 680

25 Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 / w złotych/ Wzrost środków na badania

26 Finansowanie działalności naukowej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2010 – 2012 /w złotych/

27 27 Projekty badawcze realizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach 7. PR UE * Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, OBM, ISS, Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych, ** Wydział Fizyki, ŚLCJ *** Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ICM **** Wydział Historyczny, Wydział Artes Liberales

28 Dziękujemy za uwagę 28


Pobierz ppt "Finansowanie nauki w Polsce – wybrane zagadnienia Raport na posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki 10-12 października 2013 r. Olsztyn 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google