Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zespół Szkół w Paszczynie

2 Ilość uczniów Ilość oddziałów Zespół Szkół22012 Przedszkole POKL 251 Przedszkole181 Oddział O221 SP1086 PG473 ILOŚĆ UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

3 ZATRUDNIENIE W Zespole pracuje łącznie 19 nauczycieli, w tym 4 na niepełnych etatach, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: dyplomowani14 mianowani3 kontraktowi2 stażyści1 W zespole zatrudnionych jest 6 pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 4,7 etatu.

4 BAZA Sale lekcyjne8 komputerowe1 językowe0 Stołówka1 Świetlicabrak Biblioteka z czytelnią1 Gabinet pedagoga1 Gabinet lekarskibrak Sala gimnastyczna27x15 m Sala gimnastyki korekcyjnej1 Boisko asfaltowe20x40 m Boisko trawiaste100x60 m

5 WYNIKI SPRAWDZIANU Szkoła26.566% Gmina24.762% Powiat26.466% Województwo25.865% Kraj25,3 64% Wieś24,5 62%

6 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Część: humanistycznamat.-przyrodn.j. angielski Szkoła27.155%28.5 57%26.5 53% Gmina26.7 53%24.5 49%26.2 52% Powiat27.3 55%24.3 49%27.9 56% Województwo27.0 54%24.4 49%27.9 56% Kraj25.3 51%23,6 47%28.3 57% Wieś24,6 49%22,9 46%25,1 50%

7 WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU W LATACH 2002-2011 (SKALA STANINOWA) DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW

8 WSKAŹNIKI WYNIKU I EWD – CZ. HUMANISTYCZNA

9 WSKAŹNIKI WYNIKU I EWD – CZ. MAT-PRZYR.

10 EWD W SKALI STANINOWEJ

11 Działania w ramach nadzoru pedagogicznego Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów i egzaminów Szczegółowa analiza wyników sprawdzianów Ustalenia trudności, na jakie napotykają uczniowie oraz podejmowanie działań celem ich eliminowania Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych z języka polskiego i matematyki Prowadzenie zajęć dodatkowych Rozwiązywanie przykładowych testów kompetencji podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych Motywowanie uczniów do nauki Pogadanki z rodzicami na temat niwelowania braków i niedociągnięć Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębicy w odniesieniu do uczniów mających problemy w nauce oraz sprawiających kłopoty wychowawcze. Obserwacja i analiza zajęć pod kątem stosowanych metod i form pracy, aktywizacji uczniów, indywidualizację stosowanych pomocy dydaktycznych Prowadzono rozmowy indywidualne i grupowe z nauczycielami, w jaki sposób można osiągnąć wyższe wyniki sprawdzianu i egzaminu Monitorowanie ilości przeprowadzonych sprawdzianów i zadań dodatkowych dla uczniów

12 NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Finalista konkursu historycznego 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Uczniowskich Rozwój sekcji bilardowej – czołowe miejsca w turniejach bilarda – współpraca z UKS-ami Działalność Klubu Młodych Poetów - wysokie miejsca w konkursach poetyckich

13 WYMIANA MŁODZIEŻY Wyjazd do AugustowaWyjazd do Augustowa (wyjazdy zorganizowano we współpracy z ZS w Pustkowie-Osiedlu)

14 POZYSKANE ŚRODKI 550 000 zł – POKL (9.1.1) – punkt przedszkolny – 3 rok realizacji 125 000 zł – plac zabaw Radosna Szkoła 6000 zł – kącik Radosna Szkoła 450 zł – akcja 1% dla mojej szkoły


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."

Podobne prezentacje


Reklamy Google