Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu

2 Budynek przedszkola ( 6 sal, kuchnia, szatnie, plac zabaw) Budynek A (duża szkoła) – 13 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, stołówka, hala gimnastyczna z zapleczem, gabinet pedagoga, gabinety terapii, Izba Pamięci, 2 boiska asfaltowe, kompleks boisk,,Orlik Budynek B (mała szkoła) – 5 sal, salka gimnastyczna, świetlica szkolna

3 Publiczne Przedszkole – 125 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa– 272 uczniów Publiczne Gimnazjum – 127 uczniów

4

5 Wyniki Punkty% punktów Szkoła24,3061% Gmina24,7062% Powiat26,4066% Województwo25,8065%

6 RokŚredni wynikStanin 201124.305 201022.404 200921.495 200825.225 200724.454 200625.425

7

8

9 Wyniki Punkty% punktów Szkoła27,6055% Gmina26,7053% Powiat27,3055% Województwo27,0054%

10

11 WSKAŹNIKI WYNIKU KOŃCOWEGO I EWD Z LAT 2006 - 2011 – CZ. HUMANISTYCZNA

12 Wyniki Punkty% punktów Szkoła22,1044% Gmina24,5049% Powiat24,3049% Województwo24,4049%

13

14 WSKAŹNIKI WYNIKU KOŃCOWEGO I EWD Z LAT 2006 - 2011 – CZ. MAT-PRZYR.

15 Wyniki Punkty% punktów Szkoła25,1050% Gmina26,2052% Powiat27,9056% Województwo27,9056%

16 Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych z języka polskiego i matematyki Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach godzin kartowych Rozwiązywanie przykładowych testów kompetencji podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych

17 Stworzenie bazy testów do indywidualnego rozwiązania w bibliotece szkolnej w wersji papierowej i elektronicznej Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów i egzaminów– ogólnoszkolnych i indywidualnie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów Wykorzystywanie wyników do ustalenia trudności, na jakie napotykają uczniowie oraz podejmowanie działań celem ich eliminowania Motywowanie uczniów do nauki

18 Pogadanki z rodzicami na temat ukierunkowania dzieci, co do dalszego kształcenia, niwelowania braków i niedociągnięć Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębicy w odniesieniu do uczniów mających problemy w nauce oraz sprawiających kłopoty wychowawcze.

19 Podczas hospitacji zwracano uwagę na sposób realizacji wniosków – stosowane metody i formy pracy, aktywizację uczniów, indywidualizację pracy z uczniami, w tym mającymi problemy w nauce, niwelowanie braków i niedociągnięć, stosowane pomoce dydaktyczne i inne materiały wykorzystywane przez nauczycieli

20 Prowadzono rozmowy indywidualne i grupowe z nauczycielami, w jaki sposób można osiągnąć wyższe wyniki sprawdzianu i egzaminu Monitorowano ilość przeprowadzonych sprawdzianów, zadań domowych z języka polskiego pod kątem krótszych i dłuższych form wypowiedzi – obowiązujących na sprawdzianie i egzaminie

21 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU Przyjęcie harcerzy z Korczyny w ramach ferii zimowych, integrowanie z uczniami naszej szkoły Kolonia letnia w Augustowie (wymiana) O bóz sportowy - przyjęcie młodzieży z Lublina (wakacje)

22 NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - Finalistka kuratoryjnego konkursu historycznego - IV miejsce w wojewódzkim konkursie projektów naukowych w ramach projektu Feniks - Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym - Wyróżnienie w powiatowym konkursie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Laureatka konkursu recytatorskiego poezji religijnej - III miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym na prezentację multimedialną - Laureat w konkursie,,As Matematyczny - III miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym - wyróżnienie w powiatowym konkursie piosenki angielskiej - I i III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym

23 SUKCESY SPORTOWE Piłka nożna Mundialito- powiat - X miejsce Piłka ręczna Igrzyska Młodzieży Szkolnej –powiat - I miejsce Piłka nożna Droga do Euro- powiat- I miejsce Piłka nożna Turniej o puchar Burmistrza Dębicy -powiat I miejsce Piłka nożna Turniej o o puchar Dyrektora ZS w Żyrakowie powiat - II miejsce Łyżwiarstwo szybkie – województwo - X miejsce Łyżwiarstwo szybkie – województwo - VII i XIII Spartakiada Młodzieży w Pustyni - I miejsce - gmina

24 POKL -,,Stymulowanie funkcji rozwojowych dzieci niepełnosprawnych …,, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,,Uwaga! Sposób na sukces,,Feniks,,Radosna szkoła – kącik zabaw,,Mleko z klasą,,Owoce w szkole

25


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."

Podobne prezentacje


Reklamy Google