Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Zespół tworzy: Publiczne Przedszkole Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Pustkowie Zespół Szkół mieści się w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni ok. 1600 m 2. Posiada 15 sal lekcyjnych w tym 2 pracownie komputerowe. W budynku znajduje się również sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, gabinet pedagoga, jadalnia, kuchnia, szatnie i przedszkole. Budynek posiada monitoring wewnętrzny. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową w postaci: kompleksu sportowego Orlik, boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni asfaltowej i trawiastej. Przy szkole znajduje się również Miasteczko Ruchu Drogowego.

4

5 Liczba oddziałów, uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2010/2011 Publiczne Przedszkole – 2 oddziały / 44 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa – 9 oddziałów (w tym jeden integracyjny) / 182 uczniów Publiczne Gimnazjum – 4 oddziały / 70 uczniów

6 Kadra pedagogiczna 31 nauczycieli, w tym: 1 stażysta, 4 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 23 nauczycieli dyplomowanych 5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, 2 dopełniających etat w innych szkołach

7 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A21,854 % Klasa B21,754% Szkoła21,854 % Gmina24,762 % Powiat26,466 % Województwo25,865 %

8 Wyniki szkoły podstawowej w latach 2005-2011

9 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A22,144 % Klasa B24,850 % Szkoła23,447 % Gmina26,753 % Powiat27,355 % Województwo27,054 %

10 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2011 Wyniki egzaminu w części humanistycznej w latach 2005-2011

11 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A24,449 % Klasa B22,745 % Szkoła23,647 % Gmina24,549 % Powiat24,349 % Województwo24,449 %

12 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2011 Wyniki egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2005-2011

13 Wyniki EWD RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin 2005310,0950,355 2006524,0492,307 200744-0,8644,238 200851-3,8720,356 2009383,208 -- 2010371,1861,156 201128-0,251,56

14 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2009-2011

15 Stanin szkoły dla EWD część humanistyczna

16 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A24,449 % Klasa B22,745 % Szkoła23,647 % Gmina24,549 % Powiat24,349 % Województwo24,449 %

17 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2011

18 Wartość wskaźnika EWD część matematyczno-przyrodnicza 2009-2011

19 Stanin szkoły dla EWD - część matematyczno - przyrodnicza

20 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część - język angielski 2011 Wyniki Punkty% punktów Klasa A28,056 % Klasa B25,150 % Szkoła26,753 % Gmina26,252 % Powiat27,956 % Województwo27,956 %

21 Działania w ramach nadzoru pedagogicznego Monitorowanie realizacji Innowacyjnego Programu poprawy jakości kształcenia i wychowania; Monitorowanie wprowadzania nowego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Monitorowanie realizacji Programu Naprawczego do szkoły podstawowej; Analiza opracowanych raportów ze sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych; Zwiększenie liczby różnego typu hospitacji zajęć; Organizowanie szkoleń rady pedagogicznej; Kierowanie nauczycieli na szkolenia dotyczące: wprowadzenia nowej podstawy programowej, przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych; Kontrolowanie działań podejmowanych przez nauczycieli w ramach dodatkowych 2 godz. z KN; Systematyczna kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli

22 Wyniki konkursów i turniejów Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie brak Konkursy ogólnopolskie Patryk Kamenczak I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie PANDA 2011 Natalia Kalita VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie KLIO 2010 Magdalena Kozioł VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie KLIO 2010 Magdalena Czachor, Damian Kielur wyró ż nienie w Ogólnopolskim Konkursie Świetlik

23 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w szkole podstawowej Język polski Patryk Kamenczak – pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie POLONUSIK 2010 Sport Klasa 4-6 chł. – III miejsce w woj. turnieju piłki nożnej Droga do Euro- gramy o złotą piłkę. Klasa 3 chłopcy – 1 miejsce w piłkarskim turnieju o Puchar Prezesa KS Chemik Pustków Plastyczne Wiktoria Kozioł, Patryk Mazur – I miejsce w Wojewódzkim konkursie Mój las Rafał Matyka - III miejsce w Gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

24 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu gminnym w szkole podstawowej Przyroda Damian Kielur – I miejsce w Gminnym Konkursie Przedmiotowym Przyrodniczo – Ekologicznym dla klas II i III pod hasłem Przyroda wspólnym domem. Jagoda Piłat, Aleksandra Żurek – I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym – W krainie wierszy J. Brzechwy".

25 Wyniki konkursów i turniejów w gimnazjum Sport I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar prezesa PPZPN (dz.) III miejsce w woj. turnieju piłki nożnej Droga do Euro- gramy o złotą piłkę. II miejsce w finale wojewódzkim turnieju Piłkarska Kadra Czeka.

26 Pozyskane środki z EFS i innych źródeł Od 1 sierpnia 2011 roku w gimnazjum realizowany jest program Comenius Uczenie się przez całe życie we współpracy z litewską szkołą w Visaginas.

27

28 Dziękujemy


Pobierz ppt "Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google