Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Gumniskach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Gumniskach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Gumniskach
Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2010/2011

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół w Gumniskach
Zespół tworzy : - Szkoła Podstawowa - Publiczne Gimnazjum - Oddział przedszkolny

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Gumniskach
składa się z: 11 oddziałów (6 w podstawówce, 3 w gimnazjum i 1 oddział przedszkolny 6-latków i 1 oddział 5-latków) 10 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie komputerowe) 1 świetlica 1 biblioteka z pracownią multimedialną 1 sala gimnastyczna 1 mała sala do ćwiczeń dla klas I-III 1 stołówka (otwarcie niebawem) Pełnowymiarowe boisko szkolne Szkoła jest monitorowana w czasie pozalekcyjnym przez firmę „Omega”

4 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2009/2010
Wychowanie przedszkolne – (pięciolatków) Publiczna Szkoła Podstawowa– 121 uczniów Publiczne Gimnazjum – 79 uczniów Kadra liczy 22 nauczycieli

5 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
Zespół realizował program wychowania patriotycznego, kulturalnego i sportowego Rajd Gwiaździsty – VI Rajd dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Dębica Współorganizator uroczystości rocznicowych upamiętniających Akcję „Burza” na Kałużówce Współorganizator zawodów sportowych, rejonowy turniej piłkarski „Coca-cola” Realizacja programu „Działaj lokalnie” – ”Dwa kółka Ostra i my” Współorganizator Podkarpackich Mistrzostw w Płukaniu Złota

6 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
Prowadzono działalność ekologiczną – wyróżnienie w kategorii EKO – Szkoła Gminy Dębica Prowadzono wolontariat w akcjach charytatywnych Rozwijano działalność Spółdzielni Uczniowskiej istniejącej już ponad 60 - lat Realizowano liczne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w ciągu całego roku szkolnego i w ferie: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne, półkolonie

7 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
Szkoła realizowała ogólnopolski program „Szkoła bez przemocy” i uzyskała końcowy certyfikat Realizowaliśmy zadania w programie profilaktyki „Trzymaj formę” i zdobyliśmy III miejsce w powiecie W czasie wakacji szkoła organizowała półkolonie dla prawie 100 dzieci Prowadziliśmy całoroczną akcję „Śniadań klasowych” Dzieci otrzymywały żywność w ramach akcji „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

8 Jesteśmy organizatorem
Corocznie od 6 lat szkoła wspólnie z hufcem ZHP z Dębicy organizuje „Rajd Gwiaździsty” na polanę Kałużówka Corocznie szkoła jest współorganizatorem uroczystości na polanie Kałużówka w rocznicę Akcji „Burza” Zorganizowano razem z CKiB powiatowy konkurs czytelniczy Organizacja powiatowego turnieju w piłce nożnej „Coca-cola” Współorganizacja Zawodów w mini-piłce siatkowej chłopców na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i półfinału wojewódzkiego (gospodarz imprezy)

9 Efekty kształcenia Wyniki oceniania wewnętrznego
Wyniki egzaminów zewnętrznych Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej Egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej Egzamin gimnazjalny z części języka obcego nowożytnego – języka angielskiego Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wyniki konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim Wyniki konkursów na szczeblu gminnym Wyniki olimpiad

10 Wyniki oceniania wewnętrznego – Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 13 Średnia ocen – 4,02 Oceny ndst - brak Absolwenci szkoły podstawowej – 18 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało – 100%

11 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2011
Punkty % punktów Klasa VI 26 65 % Szkoła Gmina 24,7 62 % Powiat 26,4 66 % Województwo 25,8

12 Podjęte działania w ramach nadzoru pedagogicznego
Dokładna analiza wyników egzaminów wg przedmiotów Realizacja programu naprawczego z części mat-przyrodniczej Prowadzenie większej liczby obserwacji zajęć przedmiotów mat-przyr. Zlecenie prowadzenia większej ilości testów ćwiczebnych wg nowej formuły /w tym egzaminów próbnych z OKE i Operona/ Zwiększenie liczby godzin zajęć dodatkowych już od V kl /społecznych/ Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów kl.VI i III na temat stanu przygotowań do egzaminu Zwiększenie efektywności pracy/brak lekcji nieodbytych, zastępstwa koleżeńskie,zmiana sposobu odbywania rekolekcji itp./ Motywowanie nauczycieli poprzez dodatek motywacyjny i nagrody dyrektora -opracowanie wniosku POKL na zajęcia dyd-wyr i rozwijające uczniów kl.IV-VI i I-III w przedmiotach ścisłych /realizacja rok 2012/13/

13 Wyniki szkoły podstawowej w latach 2006-2011

14 Wyniki oceniania wewnętrznego – Gimnazjum
Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 12 Średnia ocen – 3,76 Oceny ndst - brak Absolwenci gimnazjum- 24 Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 57

15 Egzamin gimnazjalny 2010/2011 wskaźniki dla szkoły
Wyniki z obu części Punkty % punktów Klasa III 44,77 45 % Szkoła Gmina 51,2 51% Powiat 51,6 52% Województwo 51,4

16 Wynik średni z egzaminu hum. i mat-przyr. w latach 2008-2011

17 Wyniki EWD Rok Liczba uczniów EWD GH EWD /stanin EWD GMP 2008 36 3,88
5,41 9 2009 34 -1,49 3 -3,85 2 2010 28 -0,64 4 -1,36 2011 24 0,4 5 -1,4

18 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2011
Punkty % punktów Klasa III 24,3 49 % Szkoła Gmina 26,7 54 % Powiat 27,3 55 % Województwo 27,0

19 Wyniki gimnazjum w latach 2008-2011 część humanistyczna

20 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2005-2011

21 Stanin szkoły dla EWD - część humanistyczna w latach 2008-2011

22 Cześć humanistyczna

23 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2011
Punkty % punktów Klasa III 20,5 41 % Szkoła Gmina 24,5 49 % Powiat 24,3 Województwo 24,4

24 Wyniki gimnazjum w latach 2008-2011

25 Wartość wskaźnika EWD – część matematyczno-przyrodnicza 2005-2011

26 Stanin EWD części mat-przyrodniczej w latach 2008-2011

27 Cześć matematyczno-przyrodnicza

28 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część - język angielskiego 2011
Punkty % punktów Klasa A 22,5 45 % Szkoła Gmina 26,2 52 % Powiat 27,9 56 % Województwo

29 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
Konkursy Sport II miejsce Kamila Książka w konkursie wojewódzkim „Poligrafia” III miejsce drużynowe w powiatowym konkursie „AK na Ziemi Dębickiej” IV miejsce drużynowe w konkursie powiatowym „Gimnazjalista u progu kariery zawodowej” Wyróżnienie Gabrieli Różańskiej w IV powiatowej Gimnazjadzie Informatycznej IV miejsce w finale wojewódzkim w piłce siatkowej chłopców III miejsce na zawodach Gimnazjadzie - gim IV miejsce w zawodach rejonowych w koszykówce chłopców z gimnazjum

30 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu gminnym
Sport II miejsce w Spartakiadzie Sportowo-Lekkoatletycznej (III –SP, I – gim) II miejsce w Spartakiadzie Sportowo-Lekkoatletycznej w kategorii zespołów I miejsce w koszykówce chłopców Gimnazjada I miejsce w mini – piłce koszykowej dziewcząt – SP Gimnazjada

31 Pozyskane stypendium naukowe
W roku szkolnym 2010/11 uczennica I kl. gimnazjum Gabriela Różańska uzyskała stypendium naukowa Marszałka Województwa Podkarpackiego

32 Wypoczynek wypoczynek zimowy : szkoła organizowała zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów przez 8 dni (głównie zajęcia sportowe i z profilaktyki) - wypoczynek letni: półkolonia od lipca

33 Pozyskane środki z EFS i innych źródeł
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia” Zajęcia z przedsiębiorczości dla gimnazjum organizowane przez Dębicki Klub Biznesu „Szklanka mleka” „Owoce w szkole” Kwota 6 tys. w ramach programu „Działaj Lokalnie” za którą zakupiono 12 rowerów Pozyskanie 130 tys. złotych na program -podziałanie „Edukacja ponad wszystko”


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Gumniskach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google