Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zespół Szkół w Pogrodziu

2 Ilość uczniówIlość oddziałów Zespół Szkół20612 Przedszkole442 SP1086 PG573 ILOŚĆ UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

3 ZATRUDNIENIE W Zespole pracuje łącznie 19 nauczycieli, w tym 4 na niepełnych etatach, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: dyplomowani14 mianowani3 kontraktowi2 stażyści2 W zespole zatrudnionych jest 8 pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 6 etatu.

4 BAZA Sale lekcyjne10 komputerowe2 językowe0 Stołówka1 Świetlicaw nowym obiekcie Gabinet lekarski1 Gabinet pedagoga-logopedy 1 Biblioteka1 Sala gimnastyczna ze sceną- nowa27x15 m Wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni 20x40 m

5 Wyniki oceniania wewnętrznego – Szkoła Podstawowa Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 24 Średnia ocen – 4,34 Oceny ndst - 0 Absolwenci szkoły podstawowej – 20 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało – 88 uczniów Promocji do klasy programowo wyższej nie otrzymał 1 uczeń

6 Wyniki oceniania wewnętrznego – Gimnazjum Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 13 Średnia ocen – 3,92 Oceny ndst - 0 Absolwenci gimnazjum – 22 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało – 33 uczniów

7 WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU W LATACH 2002-2010 (SKALA STANINOWA) DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW

8 WYNIKI EWD dla roku 2010

9

10

11 WYNIKI SPRAWDZIANU Szkoła25.8365% Gmina21.754% Powiat23.559% Województwo23.057%

12 WYNIKI SPRAWDZIANU szkoła podkarp ackie OKE sprawdzianu25,8364,5825,1662,9125,1462,85 Modalna3082,532803280 Mediana2767,526652665 Wynik najniższy1127,52525 Wynik najwyższy38954010040100 Rozstęp2767,548953895 Odchylenie standardowe8,1920,487,8919,747,9719,93 Przedział wyników typowych34 -19 33-17

13 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Część: humanistycznamat.-przyrodn.j. angielski Szkoła27 54%18,4 37%21.5 43% Gmina30.6 61%26.0 47%28.0 53% Powiat32.2 64%26.1 49%29.8 59% Województwo31.1 62%26.3 48%29.9 58% Kraj30,3 60%23,9 47%29,8 59% Wieś29,5 59%22,9 46%26,8 53%

14 NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Działalność Szkolnego Klubu Łączności Tytuł Laureata w Konkujsie Języka Niemieckiego dla szkoły podstawowej Działalność MLUKS VIATOR i organizacji udział zawodach na szczeblu wojewódzkim i opolskim 18 MLUKS VIATOR Podgrodzie 399

15 WYMIANA MŁODZIEŻY Wyjazd do Dębnicy Kaszubskiej ( wspólnie z ZS w Stobiernej)Wyjazd do Dębnicy Kaszubskiej ( wspólnie z ZS w Stobiernej) Wyjazd do Krakowa w ramach współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem dla Głuchoniemych.Wyjazd do Krakowa w ramach współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem dla Głuchoniemych.


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."

Podobne prezentacje


Reklamy Google