Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Zespół Szkół w Zawadzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Zespół Szkół w Zawadzie."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Zespół Szkół w Zawadzie

2 Forma organizacyjno - prawna Zespołu Szkół w Zawadzie Zespół tworzy: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Zawadzie W budynku szkoły znajduje się 12 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa oraz 2 sale przedszkolne. Znajduje się również sklepik uczniowski, pokój nauczycielski, biblioteka szkolna z dostępem do Internetu, biblioteka publiczna, świetlica, stołówka, gabinet dyrektora, pedagoga, gabinet lekarski, sekretariat. Zespół Szkół dysponuje boiskiem szkolnym, placem zabaw dla przedszkolaków oraz boiskiem wielofunkcyjnym.

4 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 20010/2011 Publiczne Przedszkole – 50 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa – 82 uczniów Publiczne Gimnazjum – 54 uczniów

5 Wyniki sprawdzianu w klasie VI za lata 2006-2011 w szkole podstawowej Rok szkolnyStanin Wyszczeg ó lnienieŚrednia suma punkt ó w 2005/064 Klasa VI22,88 Gmina23,71 Powiat25,42 Województwo25,58 2006/075 Klasa VI25,50 Gmina25,10 Powiat26,50 Województwo26,80 2007/085 Klasa VI24,8 Gmina25,5 Powiat26,2 Województwo26,0 2008/095 Klasa VI22,2 Gmina21,7 Powiat23,5 Województwo23,0 2009/108 Klasa VI29,06 Gmina24,53 Powiat25,15 Województwo25,16 2010/116 Klasa VI26,4 Gmina24,7 Powiat26,4 Województwo25,8

6 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2011 w kl. VI Wyniki Punkty Klasa26,4 Szkoła26,4 Gmina24,7 Powiat26,4 Województwo25,8

7 Wykres

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego za lata 2005 - 2011 Rok szkolny Wyszczeg ó lnienie Średnia suma punkt ó w egzam. hum. Stanin szkoły z przed. hum. Średnia suma punkt ó w egzam. matem. - przyr. Stanin szkoły z przed. mat - przyrodniczych Średnia suma punkt ó w egzam. j. angielskiego 2005/2006 Klasa III31,94624,005 - Gmina32,5123,13 - Powiat31,8323,42 - Wojew ó dztwo 32,1023,57 - 2006/2007 Klasa III32,7628,67- Gmina30,325,0- Powiat31,325,1- Wojew ó dztwo 32,025,2- 2007/2008 Klasa III32,5627,1 5 - Gmina29,427,6- Powiat30,627,4- Wojew ó dztwo 31,627,3- 2008/2009 Klasa III32,2626,6629,4 Gmina31,026,028,0 Powiat31,426,129,8 Wojew ó dztwo 32,426,329,9 2009/2010 Klasa III31,9624,6630,0 Gmina30,623,626,8 Powiat32,324,529,8 Wojew ó dztwo 31,324,329,4 2010/2011 Klasa III26,6623,6531,8 Gmina26,724,526,2 Powiat27,324,327,9 Województwo27,024,427,9

9 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2011 Wyniki Punkty Klasa26,60 Szkoła26,60 Gmina26,71 Powiat27,30 Województwo27,00

10 Wykres

11 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2011 Wyniki Punkty Klasa23,65 Szkoła23,65 Gmina24,50 Powiat24,30 Województwo24,40

12 Wykres

13 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część - język angielski 2011 Wyniki Punkty Klasa31,8 Szkoła31,8 Gmina26,2 Powiat27,9 Województwo27,9

14 Wykres

15 EWD część humanistyczna 1.których wyniki uwzględniono w analizie: 50.

16 EWD część matematyczno-przyrodnicza 1.których wyniki uwzględniono w analizie: 50.

17 Działania w ramach nadzoru pedagogicznego podejmowane przez dyrektora w zakresie sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego: w każdym roku szkolnym dokonywana jest szczegółowa analiza wyników w ramach zespołu nauczycieli uczących w klasie VI i III klasie gimnazjum, wnioski z analizy przedstawiane są pozostałym nauczycielom uczącym w klasach IV-VI i I-III gimnazjum, na podstawie wniosków zespół nauczycieli uczących w klasach opracowuje na dany rok szkolny plan działań związany z właściwym przygotowaniem uczniów do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, w który przewidywana jest między innymi ilość próbnych sprawdzianów i egzaminów dla klasy V i VI oraz II i III klasy gimnazjum, odbywają się posiedzenia rady pedagogicznej poświęcone tylko analizie wyników, uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum oraz ich rodzice zapoznawani są przez nauczycieli z wymaganiami dotyczącymi sprawdzianu po klasie VI i egzaminu po klasie III gimnazjum, na podstawie decyzji dyrektora Zespołu po klasie III szkoły podstawowej przeprowadzany jest test kompetencji, który jest analizowany pod kątem pracy z uczniami w klasach IV-VI oraz próbne sprawdziany i egzaminy w klasie V, VI oraz II i III klasie gimnazjum, które również są analizowane przez nauczycieli – próbne sprawdziany i egzaminy przeprowadzane są przy współpracy z wydawnictwem OPERON oraz CKE, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wnioski z jego analizy dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom, w planie nauczania z godzin do dyspozycji dyrektora wprowadzane są godziny zajęć obowiązkowych lub zajęć pozalekcyjnych, które wspomagają proces przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminu, podejmowane są również przez dyrektora działania w zakresie doskonalenia nauczycieli dotyczące realizacji zadań dydaktycznych w szkole, prowadzone są rozmowy z rodzicami uczniów, którym należy dostosować wymogi sprawdzianu i egzaminu do ich możliwości na podstawie badań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy, nauczyciele wykorzystują pracownię komputerową i Internet do rozwiązywania z uczniami przykładowych zestawów sprawdzianów, dodatek motywacyjny jest przyznawany w wysokości od 50 do 130 zł, wyższą kwotę otrzymują nauczyciele, którzy osiągają dobre wyniki w nauczaniu, wszyscy nauczyciele objęci są w ramach planu nadzoru hospitacjami zajęć i prowadzonych lekcji, nauczyciele przez cały rok szkolny prowadzą dodatkowe zajęcia z uczniami klasy VI i III gimnazjum pod kątem właściwego ich przygotowania do sprawdzianu i egzaminu.

18 KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE – KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Wyniki konkursów i turniejów Tomasz Cichoń - laureat kuratoryjnego konkursu historycznego

19 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu gminnym Matematyka Procenty w banku na co dzień- I m. K. Tabiś, III m. - R. Żurek Konkurs Zaopatrujemy Spółdzielnie Uczniowskie w placówkach Gminnej Spółdzielni SCH – IV m. Przedsiębiorczy Kopernik– III m. M. Ostafin, K. Tabiś III Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Przyroda Wspólnym domem – II m. P. Krzemień, III m. M.Słota Turniej Orlika o Puchar Premiera D. Tuska w kat. chł. - III m. Gminne Igrzyska Młodzieży w mini piłce nożnej – III m. SP Gminna Spartakiada bieg na 400m M. Kapustka – II m. Ł. Ptaszek – IV. m bieg na 100m., lekkoatletyka II m. - W. Dec Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową I m. - D. Szczygieł, I. Kontrabecki Konkurs Niech bije zielone serce Ziemi- I m. - S. Mordel Przyroda Sport Plastyczn0- techniczne

20 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim Matematyka AS matematyczny- finalista K. Tabiś Konkurs literacki Dłonie są krajobrazem serca – II m. D. Szerszeń, J. Radoń Ogólnopolski konkurs plastyczny Powódź, pożar dniem i nocą strażak przyjdzie ci z pomocą – wyróżnienie Ł. Szpara, D. Szczygieł Wybieram trzeźwość – III m. M. Kapustka, A. Momola Konkurs techniczny Techniki dawne i niedawne I m. dla reprezentacji gimnazjum Sport Literacki Plastyczne Powiatowe rozgrywki piłki siatkowej dla chłopców – III m.

21 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu ogólnopolskim I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Aktywnie po Zdrowie – Gromada Zuchowa Kukiełkowe Bractwo

22 Wypoczynek uczniów w roku szkolnym 2010/11 Zimowy: - wyjazd na basen, - wyjazdy na lodowisko, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Dębicy, - wycieczka do Rzeszowa, - zorganizowanie kuligu w Głobikowej, - realizacja zadań NAZ przez drużynę zuchową, - rozgrywki sportowe na bazie Zespołu Szkół. Letni: - kolonia z udziałem 14 uczniów w miejscowości Płaska, - wyjazd do kina Helios, - wycieczka rowerowa po terenie gminy, - wyjazd na basen, - realizacja zadań NAL przez drużynę zuchową,


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 20010/2011 Zespół Szkół w Zawadzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google