Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Horniak Starostwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Horniak Starostwo."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Horniak Starostwo Powiatowe w Toruniu Od parytetu po edukację nauczycieli polityka równości w projektach EFS powiatu toruńskiego

2 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty edukacyjne – oś czasowa stypendia I edycja stypendia II edycja stypendia III edycja 9.2 PO KL I edycja 9.2 PO KL II edycja 9.4 PO KL 9.1.2 PO KL I edycja 9.2 PO KL III edycja 9.1.2 PO KL II edycja 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/20102010/2011

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty edukacyjne – polityka równości stypendia I edycja stypendia II edycja stypendia III edycja 9.2 PO KL I edycja 9.2 PO KL II edycja 9.4 PO KL 9.1.2 PO KL I edycja 9.2 PO KL III edycja 9.1.2 PO KL II edycja parytet standard minimum standard minimum II edycja parytet realistyczny równość szans - hasło

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Równość szans - parytet

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy stypendialne - cele wsparcie dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą stworzenie młodzieży równych możliwości w dostępie do stypendiów

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bydgoszcz Grudziądz Brodnica Włocławek Toruń Kcynia Unisław Czernikowo Nieszawa Obrowo Płużnica

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości - założenie Założenie – parytet:

8 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości – rzeczywistość aby osiągnąć wskaźnik, trzeba było rekrutować uczniów z gorszą średnią niż uczennice nie wszystkie kwalifikujące się do wsparcia uczennice mogły otrzymać stypendium brak reakcji Ministerstwa Gospodarki, nie ma możliwości zmiany zapisu

9 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości - rozwiązanie kontrola Komisji Europejskiej – zmiana do regulaminu rekrutacji w III edycji wprowadzono zapis mniejsze bądź równe długość reakcji nie odpowiadała wadze problemu

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Równość szans - hasło

11 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości a projekty partnerskie równość szans = równość dostępu zróżnicowanie warunków -projekt otwarty dla wszystkich bez względu na płeć -maksymalnie szeroki krąg potencjalnych BO -równość dostępu bez względu na stopień przygotowania organu prowadzącego do absorpcji funduszy UE -powtarzalność i cykliczność wsparcia – stabilność wsparcia dla BO

12 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości rekrutacja -hasło projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci

13 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości o udziale w projekcie decydować będzie: -kolejność zgłoszeń, średnia ocen, opinia wychowawcy (uczniowie – 9.2 PO KL) -dyrekcja szkoły – preferowane tereny wiejskie i szkolnictwo zawodowe (nauczyciele – 9.4 PO KL)

14 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Równość szans – standard minimum

15 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji powiat toruński – 8 gmin wiejskich i 1 miejska (Chełmża – 16 tys. mieszkańców) stopa bezrobocia wyższa niż krajowa (13,5 do 9,4%) szczególnie trudna sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy

16 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy 59,2 % zarejestrowanych bezrobotnych – 127 K na 100 M cześć nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka (10%) pracują lub kształcą się w zawodach nadwyżkowych – np. sprzedawca (93% stanowią kobiety) zakończyły edukację na SP, Gim, LO (na 183 bezrobotnych absolwentów – 133 stanowią kobiety)

17 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza uczniów słabe wyniki po 6 klasie SP i gimnazjum, szczególnie w części matematyczno-przyrodniczej niska wiedza nt. lokalnego rynku pracy i poruszania się po nim – nie ma doradców zawodowych utrudniony dostęp do edukacji (dodatkowe zajęcia) dla uczniów z terenów wiejskich

18 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP i Gim. z deficytami rozwojowymi, niepowodzeniami szkolnymi i niepełnosprawnością zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów słabo przyswajających wiedzę wzmocnienie rozwoju w zakresie kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych, o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych zwiększenie przygotowania uczniów Gim. do wyboru dalszej drogi kształcenia

19 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości rekrutacja doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia wyrównawcze z j.obcych i ICT zajęcia pozalekcyjne z j.obcych i ICT 1) 2)

20 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości rekrutacja szczególna sytuacja kobiet na rynku pracy specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych nie mają problemów ze znalezieniem pracy pożądane kwalifikacje pracowników to znajomość komputera i j.obcego pierwszeństwo w przyjmowaniu na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne z j.obcych i ICT

21 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości doradztwo edukacyjno- zawodowe szczególna sytuacja kobiet na rynku pracy przedstawienie możliwości niestereotypowych szczególnie traktowane uczennice -kierunki i zawody deficytowe -poszukiwane i dobrze opłacane specjalizacje (np. związane z ICT)

22 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Równość szans – II podejście

23 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka równości – nowe narzędzia warsztaty dla prowadzących zajęcia z równości płci - wyposażą pracujących w projekcie z młodzieżą nauczycieli i doradców zawodowych w podstawową wiedzę nt. równości płci spoty telewizyjne (telewizja szkolna) - na korytarzach wyświetlane będą informacje związane z projektem, w tym m.in. spoty nt. przełamywania stereotypów związanych z płcią.

24 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie główna idea uwzględniać naturalne predyspozycje nie wprowadzać nic na silę wspierać i oferować wszystkie dostępne możliwości

25 Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuje za uwagę Andrzej Horniak Starostwo Powiatowe w Toruniu


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Horniak Starostwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google