Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie Natalia Tobias.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie Natalia Tobias."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie Natalia Tobias

2 Bezrobocie - zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia ( Bezrobotny - osoba w wieku lat, która spełnia jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą aktywnie poszukiwała pracy, tzn. podjęła konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę była gotowa (zdolna) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe ją podjąć ( Miarą zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia.

3 Stopa bezrobocia - wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (suma osób pracujących i poszukujących pracy). Stopa bezrobocia rejestrowanego - wyrażony w procentach stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (suma zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących). Wskaźnik bezrobocia – wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. (

4 Stopa bezrobocia dla powiatu tatrzańskiego:
Stopa bezrobocia dla województwa małopolskiego: 2008 r. – 7,5 % 2009 r. – 9,7% 2010 r. – 10,4%

5 Jednostka administracyjna Wskaźnik bezrobocia w % 2008 2010 Zakopane
Tabl. 2. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminach powiatu tatrzańskiego w latach 2008 i 2010 Jednostka administracyjna Wskaźnik bezrobocia w % 2008 2010 Zakopane 5,3 8,0 Kościelisko 7,4 Biały Dunajec 4,4 7,1 Poronin 4,6 6,2 Bukowina Tatrzańska 3,0 4,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 2011

6 Ryc. 1. Wskaźnik bezrobocia w gminach powiatu tatrzańskiego w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabl. 1.


Pobierz ppt "Bezrobocie Natalia Tobias."

Podobne prezentacje


Reklamy Google