Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFS jako instrument wsparcia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia –wyzwania i zadania Urząd Pracy m.st. Warszawy Iwona Trzcińska Kierownik Działu Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFS jako instrument wsparcia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia –wyzwania i zadania Urząd Pracy m.st. Warszawy Iwona Trzcińska Kierownik Działu Projektów."— Zapis prezentacji:

1 EFS jako instrument wsparcia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia –wyzwania i zadania Urząd Pracy m.st. Warszawy Iwona Trzcińska Kierownik Działu Projektów Europejskich

2 Urząd Pracy m.st. Warszawy Bezrobotni na warszawskim rynku pracy - statystyka dane: stan na dzień 30 września 2009r. Na Mazowszu osoby bezrobotne z grupy 50+ stanowią 21% ogółu bezrobotnych. W Warszawie osoby bezrobotne z grupy 50+ stanowią 32% ogółu bezrobotnych. Warszawa Mazowsze

3 Urząd Pracy m.st. Warszawy Bezrobotni z grupy 50+ wg. wykszałcenia dane: stan na dzień 30 września 2009r.

4 Urząd Pracy m.st. Warszawy Bezrobotni z grupy 50+ wg. czasu pozostawania bez pracy (miesiące) dane: stan na dzień 30 września 2009r.

5 Urząd Pracy m.st. Warszawy Bezrobotni z grupy 50+ wg. stażu pracy (lata) dane: stan na dzień 30 września 2009r.

6 Urząd Pracy m.st. Warszawy Opinie osób pozostających bez pracy poszukujących zatrudnienia (badanie ilościowe): 36% ogółu wszystkich badanych uważa wiek za drugą w hierarchii przyczynę pozostawania poza zatrudnieniem. Wskazania te rosną odpowiednio w grupach wiekowych 45-54 lata – 58% odpowiedzi oraz powyżej 54 lat – 70% odpowiedzi Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na wiek jako przyczynę pozostawania bez pracy. Źródło: Badanie Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy. Przebadano 1023 osób Wiek a zatrudnienie w świetle badań.

7 Urząd Pracy m.st. Warszawy W opinii pracodawców najczęstszymi powodami niezatrudniania kandydatów do pracy były: -brak doświadczenia wśród kandydatów (76%), -brak dostatecznej wiedzy, umiejętności (34,7%), -brak odpowiedniego typu wykształcenia (34,6%). Pracodawcy nie uznali wieku jako cechy w znaczącym stopniu decydującej o zatrudnieniu kandydata do pracy. Kwalifikacje merytoryczne i kompetencje społeczne są najważniejsze w opinii pracodawców. Źródło: Badanie Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy. Przebadano 1007 pracodawców. Wiek a zatrudnienie w świetle badań.

8 Urząd Pracy m.st. Warszawy Urząd partnerem dla pozostających poza zatrudnieniem Zwiększenie nakładów na objęcie osób 50+ kompleksowym wsparciem. Środki na start własnej firmy. Warsztaty kompetencji i aktywizacji. Szkolenia zawodowe. Uaktualnienie uprawnień, certyfikacja.

9 Urząd Pracy m.st. Warszawy Zmiana wizerunku pracownika 50+ Rozwiązania ustawowe wspierające zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia: - prace interwencyjne, - roboty publiczne, - staże, - przygotowanie zawodowe, - zwolnienia z opłat składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - jednorazowa refundacja składek ZUS, - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Urząd partnerem dla pozostających poza zatrudnieniem

10 Urząd Pracy m.st. Warszawy Działania pośredników pracy kontaktujących się z pracodawcami. -Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród lokalnych pracodawców w trakcie wizyt indywidualnych, seminariów i konferencji. Akcja Bądź ambasadorem w swojej sprawie -Wyposażenie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w listy intencyjne informujące o korzyściach związanych z zatrudnieniem osób z tej grupy. Promocja projektów i programów skierowanych do grupy 50+ realizowanych poza urzędem np. projekt MAGUS – realizowany przez Urząd m.st. Warszawy. -Urząd Pracy m.st. Warszawy jest instytucją otwartą na wszystkie inicjatywy mające na celu wsparcie osób bezrobotnych, a zwłaszcza będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Urząd partnerem dla pozostających poza zatrudnieniem

11 Urząd Pracy m.st. Warszawy Rynek Pracy Czeka 2008 - 2009 Realizacja projektu w roku 2008: 197 osób z grupy 50+, w tym: - 152 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych, - 11 osób odbyło przygotowanie zawodowe, - 34 osoby uczestniczyły w szkoleniu ABC działalności gospodarczej. z czego 10 osób otrzymało jednorazowe środki na start własnej firmy. Realizacja projektu w roku 2009: 338 osób z grupy 50+, w tym: - 285 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, - 49 osób uczestniczyło w szkoleniu ABC działalności gospodarczej, - 32 osoby otrzyma jednorazowe środki na start własnej firmy (ogółem przez cały rok).

12 Urząd Pracy m.st. Warszawy Lp.Nazwa projektulata realizacji kwoty dofinansowania 1Szansa na powrót 2004705 038,00 2005318 133,00 2 Od stażu do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej młodzieży 20041 919 399,00 2005 804 416,00 3Zawód: Przedsiębiorca 20052 996 444,48 20061 318 629,79 4 Dla młodzieży - wiedza i przedsiębiorczość 20053 064 289,18 2006 3 378 935,41 5Samo-zatrudnieni 2006 4 919 616,00 20072 994 045,76 6Stacja końcowa: Praca 2006118 088,50 2007662 124,50 7młodzież.pl 20061 608 436,00 20071 947 519,00 8Rynek pracy czeka20085 948 229,40 Kwoty dofinansowania projektów UE w podziale na projekty

13 Urząd Pracy m.st. Warszawy Kwoty dofinansowania projektów UE w podziale na lata

14 Urząd Pracy m.st. Warszawy Dziękuję za uwagę i.trzcinska@up.warszawa.pl


Pobierz ppt "EFS jako instrument wsparcia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia –wyzwania i zadania Urząd Pracy m.st. Warszawy Iwona Trzcińska Kierownik Działu Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google