Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego"— Zapis prezentacji:

1 Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Warszawa, r. Anna Ceynowa, Departament Współpracy z Zagranicą, MKiDN

2 Główne powody włączenia kultury w ramy strategii bałtyckiej:
Dlaczego kultura w SUE RMB? Główne powody włączenia kultury w ramy strategii bałtyckiej: Szansa na wprowadzenie realnej współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz skoordynowanie wszystkich regionalnych platform współpracy kulturalnej; Wzmocnienie roli kultury jako katalizatora przemian społeczno – ekonomicznych w regionie; Zwiększenie finansowania na kulturę w ramach funduszy strukturalnych;

3 Rewizja Planu Działania SUE RMB
Droga do włączenia kultury w ramy SUE RMB Rewizja Planu Działania SUE RMB 29 maja 2012 r. - decyzja MKiDN o podjęciu starań o włączenie kultury w ramy SUE RMB; 11 czerwca br. - zgłoszenie przez MSZ na forum NCP w Brukseli woli włączenia kultury do SUE RMB oraz gotowości do objęcia przez MKiDN roli współkoordynatora OP Kultura; 27 lipca br. - KE przedstawia I projekt zmienionego Planu Działania uwzględniającego kulturę; Polska konsultuje z Niemcami w trybie roboczym wspólną wersję OP Kultura; 26 października br. - KE przedstawia II projekt Planu Działania – Polska współkoordynatorem OP Kultura.

4 Cele SUE RMB: Miejsce Kultury w SUE RMB To save the sea
To connect the Region: Connecting people in the Region To incerase prosperity: EUSBSR contributing to the implementation of the EUROPE 2020 Strategy; Improved global competitiveness of the Baltic Sea Region;

5 Koordynatorzy OP KULTURA:
Nowy obszar priorytetowy: KULTURA Koordynatorzy OP KULTURA: POLSKA: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NIEMCY: Land Schleswig – Holstein Sieć Metropolii Bałtyckich BaltMet (tbc)

6 Developing a common culture and macro – regional identity
Nowy obszar priorytetowy: Kultura Developing a common culture and macro – regional identity Główne działania w ramach OP Kultura: Wspólna promocja i prezentacja kultury i dziedzictwa kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego; Budowanie makro – regionalnej marki (tbc); Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego; Wspólna promocja i prezentacja sektora przemysłów kreatywnych Regionu Morza Bałtyckiego; Rozwój wspólnej tożsamości kulturowej Regionu Morza Bałtyckiego; Rozwój efektywnych ram współpracy kulturalnej w Regionie Morza Bałtyckiego;

7 Dalsze kroki: Implementacja OP Kultura
Do 13 listopada 2012 r. zgłoszenie ostatecznych uwag do KE; Uzupełnienie projektu OP Kultura o projekty z sektora przemysłów kultury; Uzgodnienie roli BaltMet w Strategii; 11 grudnia 2012 r. – przedstawienie ostatecznej wersji Planu Działania przez Komisję Europejską; 18 grudnia br. – High Level Group Meeting – przyjęcie Planu Działania;

8 Kontakt: Anna Ceynowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Współpracy z Zagranicą tel

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google