Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Warszawa, 5 11 2012 r. Anna Ceynowa, Departament Współpracy z Zagranicą, MKiDN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Warszawa, 5 11 2012 r. Anna Ceynowa, Departament Współpracy z Zagranicą, MKiDN."— Zapis prezentacji:

1 Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Warszawa, 5 11 2012 r. Anna Ceynowa, Departament Współpracy z Zagranicą, MKiDN

2 Główne powody włączenia kultury w ramy strategii bałtyckiej: Szansa na wprowadzenie realnej współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz skoordynowanie wszystkich regionalnych platform współpracy kulturalnej; Wzmocnienie roli kultury jako katalizatora przemian społeczno – ekonomicznych w regionie; Zwiększenie finansowania na kulturę w ramach funduszy strukturalnych; Dlaczego kultura w SUE RMB?

3 Rewizja Planu Działania SUE RMB 29 maja 2012 r. - decyzja MKiDN o podjęciu starań o włączenie kultury w ramy SUE RMB; 11 czerwca br. - zgłoszenie przez MSZ na forum NCP w Brukseli woli włączenia kultury do SUE RMB oraz gotowości do objęcia przez MKiDN roli współkoordynatora OP Kultura; 27 lipca br. - KE przedstawia I projekt zmienionego Planu Działania uwzględniającego kulturę; Polska konsultuje z Niemcami w trybie roboczym wspólną wersję OP Kultura; 26 października br. - KE przedstawia II projekt Planu Działania – Polska współkoordynatorem OP Kultura. Droga do włączenia kultury w ramy SUE RMB

4 Cele SUE RMB : To save the sea To connect the Region: Connecting people in the Region To incerase prosperity: EUSBSR contributing to the implementation of the EUROPE 2020 Strategy; Improved global competitiveness of the Baltic Sea Region; Miejsce Kultury w SUE RMB

5 Koordynatorzy OP KULTURA: POLSKA: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NIEMCY: Land Schleswig – Holstein Sieć Metropolii Bałtyckich BaltMet (tbc) Nowy obszar priorytetowy: KULTURA

6 Developing a common culture and macro – regional identity Główne działania w ramach OP Kultura: Wspólna promocja i prezentacja kultury i dziedzictwa kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego; Budowanie makro – regionalnej marki (tbc); Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego; Wspólna promocja i prezentacja sektora przemysłów kreatywnych Regionu Morza Bałtyckiego; Rozwój wspólnej tożsamości kulturowej Regionu Morza Bałtyckiego; Rozwój efektywnych ram współpracy kulturalnej w Regionie Morza Bałtyckiego; Nowy obszar priorytetowy: Kultura

7 Dalsze kroki: Do 13 listopada 2012 r. zgłoszenie ostatecznych uwag do KE; Uzupełnienie projektu OP Kultura o projekty z sektora przemysłów kultury; Uzgodnienie roli BaltMet w Strategii; 11 grudnia 2012 r. – przedstawienie ostatecznej wersji Planu Działania przez Komisję Europejską; 18 grudnia br. – High Level Group Meeting – przyjęcie Planu Działania; Implementacja OP Kultura

8 Kontakt: Anna Ceynowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Współpracy z Zagranicą e-mail: aceynowa@mkidn.gov.placeynowa@mkidn.gov.pl tel. 22 42-10-453

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kultura w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Warszawa, 5 11 2012 r. Anna Ceynowa, Departament Współpracy z Zagranicą, MKiDN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google