Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu Wolontariat rzeźbi człowieka – z doświadczeń opiekunów Klubu Ośmiu Białystok, 3 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu Wolontariat rzeźbi człowieka – z doświadczeń opiekunów Klubu Ośmiu Białystok, 3 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu Wolontariat rzeźbi człowieka – z doświadczeń opiekunów Klubu Ośmiu Białystok, 3 listopada 2010 r.

2 Życie to kamień szlifierski, a o tym czy ten kamień Cię zetrze, czy wypoleruje, zadecydujesz TY sam… Cavett Robert

3 Trochę historii… Klub Ośmiu przy SP nr 44 rozpoczął swoją działalność w grudniu 2000 r. Jego pomysłodawcą, założycielem i opiekunem był p. Antoni Ćwikliński, a pierwszymi wolontariuszami uczniowie V LO. W krótkim czasie w działalność klubu włączyła się p. Anna Samborska – pedagog szkoły, później p. Anna Zalewska. W ciągu pierwszych lat działalności klubu stale rosła ilość jego członków i opiekunów. Pracę klubu wsparli również inni nauczyciele szkoły. W chwili obecnej Szkolny Klub Wolontariusza liczy ponad 50 członków. W jego skład wchodzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów oraz studenci białostockich uczelni. Bezpośrednią pracą Klubu Ośmiu kierują jego gospodarze i 2 opiekunki: p. A. Samborska i p. A. Zalewska. Szkolny Klub Wolontariusza organizuje systematycznie różnorodne akcje o charakterze charytatywnym, skierowane na pomoc potrzebującym, włącza się w społeczne programy przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej, organizuje czas wolny uczniom, wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły.

4 Głównymi celami klubu są: bezinteresowna służba na rzecz innych, bezinteresowna służba na rzecz innych, pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, promowanie dobra, promowanie dobra, wyszukiwanie autorytetów, wyszukiwanie autorytetów, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, poza akcjami masowymi praca indywidualna wolontariusza. poza akcjami masowymi praca indywidualna wolontariusza.

5 Nasza codzienność... Działania podejmowane przez wolonta- riuszy Klubu Ośmiu realizowane są w oparciu o roczny plan pracy opracowany na podstawie wytycznych Kapituły Klubów Ośmiu

6 Obszary działań wolontariuszy:

7 Cotygodniowe spotkania wychowawczo – integracyjne: szkolenia, planowanie działań, omawianie akcji, zajęcia wychowawcze na podstawie poradnika pod red. J. Fabisiak Wstyd za zło. Jak radzić sobie z przemocą oraz Podaj dalej...

8 Koło Edukacji Rówieśniczej ELF – rozpoznanie potrzeb i zapewnienie indywidualnej pomocy w nauce i pomoc w odrabianiu lekcji potrzebującym uczniom

9 Organizowanie akcji na terenie szkoły – kiermasze, loterie fantowe, zbiórka karmy dla psów i datków finansowych na rzecz schroniska dla zwierząt

10 Festyn wychowawczo – profilaktyczny Zachowaj trzeźwy umysł w ramach ogólnopolskiego programu (trzy edycje)

11 Festyn wychowawczo – profilaktyczny Bezpieczne wakacje (osiem edycji)

12 Wielkanocne pisanie - osiem edycji imprezy regionalnej pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

13

14 Baby, ach te baby... – wolontariusze z życzeniami z okazji Dnia Kobiet

15 Tydzień Wolontariatu, Dzień Dobrych Uczynków, przedstawienie pt. Dziewczynka z zapałkami

16 Happening Dzień na TAK

17 Pamięć o tych, co odeszli - wspólne odwiedzenie i uporządkowanie zapomnianych grobów, zapalenie zniczy, modlitwa i zaduma; organizowanie pomocy powodzianom. Zorganizowany przez wolontariuszy kiermasz ozdób świątecznych i choinkowych zasilił konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą.

18 Dzień na TAK Promocja idei wolontariatu, akcja informacyjna Być dawcą, promocja idei transplantologii

19 Wieczór wróżb i czarów – zabawy andrzejkowe, organizacja szkolnych dyskotek

20 Spotkanie opłatkowe Opłatkowe spotkanie z wolontariuszami jako przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach pt. Wigilia Polska dla osób niepełnosprawnych.

21

22 Udział wolontariuszy w szkoleniach – podczas warsztatów doskonalą swoje umiejętności pracy w grupie

23 Organizowanie i udział w akcjach w środowisku lokalnym: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

24 Pod skrzydłami aniołów Udział w konkursie małych form teatralnych Pod skrzydłami aniołów. Przedstawienie promujące ideę wolontariatu otrzymało wyróżnienie. Prezydent miasta p. Tadeusz Truskolaski pogratulował sukcesu młodym aktorom.

25 Przemocy mówimy NIE - happening 24 marca 2009r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza i podopieczni Stowarzyszenia MY DLA INNYCH zorganizowali happening pod galerią Zielone Wzgórza. Karteczki z pozytywnymi sentencjami i baloniki rozdawane przechodniom były wyrazem sprzeciwu szerzącej się przemocy. Happening zorganizowano z okazji V dnia na TAK oraz Narodowego Dnia Życia.

26 Zielonym do góry Coroczny udział wolontariuszy w akcji Radia Białystok – sadzenie drzewek na osiedlu Zielone Wzgórza

27 Z serca do serca Wyróżnienie w konkursie plastycznym pod honorowym patronatem prezydenta Białegostoku na plakat promujący ideę wolontariatu Z serca do serca"

28 Kolorowe emocje – świat żywiołów udział w otwartej, plenerowej imprezie, która umożliwiła młodym mieszkańcom naszego miasta twórcze spotkania ze sztuką

29 Udział w czterech edycjach programu społecznego Szkoła bez przemocy Opracowanie i realizacja projektów Tradycje i zwyczaje regionu Podlasia, Dobro, podaj dalej..., Wolontariat – szkoła pomagania innym, Opracowanie i realizacja projektów Tradycje i zwyczaje regionu Podlasia, Dobro, podaj dalej..., Wolontariat – szkoła pomagania innym, Udział w konkursach grantowych – zdobycie 3 grantów w czterech edycjach programu Szkoły bez przemocy, Udział w konkursach grantowych – zdobycie 3 grantów w czterech edycjach programu Szkoły bez przemocy, Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy i agresji, Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy i agresji, Zdobycie tytułu konsultantów Szkoły bez przemocy w zakresie pomocy ofierze przemocy i agresji szkolnej Zdobycie tytułu konsultantów Szkoły bez przemocy w zakresie pomocy ofierze przemocy i agresji szkolnej

30 Po nagrodę... do Belwederu Wolontariusze Klubu Ośmiu po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiego programu Szkoła bez przemocy. Projekt Dobro, podaj dalej… został laureatem konkursu grantowego w kategorii wolontariat. Zaplanowane w projekcie działania miały na celu zintegrowanie uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

31 Współpraca ze Stowarzyszeniem MY DLA INNYCH – organizowanie zajęć, uroczystości i imprez dla podopiecznych stowarzyszenia: Hallowenowe zabawy Hallowenowe zabawy Andrzejki Andrzejki Walentynki Walentynki Karnawałowy Bal Integracyjny Karnawałowy Bal Integracyjny Wielkanocne zwyczaje Wielkanocne zwyczaje Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem

32 Hallowenowe zabawy - gry i zabawy integrujące społeczność wolontariuszy z podopiecznymi Stowarzyszenia MY DLA INNYCH.

33 Andrzejki w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH

34 Karnawałowy Bal Integracyjny, Walentynki

35 Współpraca z Fundacją Dziewczynka z zapałkami Udział wolontariuszy w akcjach marketowych zorganizowanych przez Fundację Dziewczynka z zapałkami na terenie supermarketów Białegostoku. Celem tych akcji jest pomoc w przeciwdziałaniu niedostatkowi dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią

36 Udział wolontariuszy w akcjach ogólnopolskich: Szlachetna paczka - włączenie się do akcji Stowarzyszenia Wiosna; z banku rodzin wolontariusze wybierają rodziny, którym przygotowują świąteczne paczki

37 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XVI finał w galerii handlowej Alfa

38 Podziel się posiłkiem – Bank Żywności Zbiórka artykułów spożywczych w supermarketach Białegostoku na rzecz Stowarzyszenia Klub Dobrej Nowiny oraz Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Szansa

39 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego – ferie zimowe z Dziewczynką z zapałkami – Łódź 2009

40 Ferie zimowe z Dziewczynką z zapałkami – Łódź 2010

41 Wakacje w Mostach k. Gdyni wspólny wypoczynek po roku pracy społecznej

42 Wakacje 2010 r - Zakopane

43 Organizacja czasu wolnego uczniom – wyjazd na majówkę do Parku Jurajskiego z podopiecznymi Stowarzyszenia MY DLA INNYCH. Oprócz zwiedzania parku były konkursy, śpiewy i tańce przy ognisku.

44 Majówka w Kopnej Górze - majowa integracja społeczności szkolnej z wolontariuszami

45 Piknik integracyjny –wspólny wyjazd wolontariuszy

46 Białostocka Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży. Laureatami kolejnych edycji konkursu byli wolontariusze naszego Klubu Ośmiu. Początkującym wolontariuszom, którzy swoją postawą zachęcają innych do prospołecznych zachowań zostali laureatami w kategorii Ósemeczka.

47 Uczestnictwo w konkursie Ośmiu Wspaniałych – coroczni laureaci w kategorii Ósemka i Ósemeczka

48 Uczestnictwo w konkursie Ośmiu Wspaniałych

49 Ostatni konkurs to wielki sukces naszych wolontariuszy – aż 7 Ósemeczek otrzymało tytuł Wspaniałej (zdj. nr 1)

50 Nasze działania … Przez blisko 10 lat pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza – Klubu Ośmiu nasza działalność znacznie rozrosła się. Przy ogromnej pracy wolontariuszy, pomocy opiekunów, przyjaciół klubu i niezawodnych sponsorów nasze akcje stają się coraz bardziej atrakcyjne, efektywne i ciekawe. Przez te wszystkie lata zorganizowaliśmy i kontynuujemy szereg imprez, akcji, przedsięwzięć.

51 Współpraca z mediami i organizacjami – promocja wolontariatu Kurier Poranny Kurier Poranny Gazeta Współczesna Gazeta Współczesna Podlaskie Wieści Oświatowe Podlaskie Wieści Oświatowe Fundacja Świat na TAK Fundacja Świat na TAK Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok TVP Białystok TVP Białystok

52 Najlepszy Wychowawca Podlasia 2009 - p. Anna Samborska, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza I bez konkursu wiedzieliśmy, że nasza pani jest najlepsza! I bez konkursu wiedzieliśmy, że nasza pani jest najlepsza! W swoją pracę wkłada całą duszę i serce W swoją pracę wkłada całą duszę i serce Możemy z nią o wszystkim porozmawiać… Możemy z nią o wszystkim porozmawiać…

53 Najlepszy Wychowawca Podlasia 2010 - p. Anna Zalewska, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza Zawsze nas godzi, gdy się pokłócimy Zawsze nas godzi, gdy się pokłócimy Bardzo dużo nas uczy, nawet trudnych, kulturalnych słów Bardzo dużo nas uczy, nawet trudnych, kulturalnych słów

54 Krótka chwila na wypoczynek... Krótka chwila na wypoczynek...

55 Co daje praca w wolontariacie? zdobywasz pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe, zdobywasz pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe, rozwijasz i wzbogacasz swoje zainteresowania, rozwijasz i wzbogacasz swoje zainteresowania, masz szansę zaangażowania się w życie społeczeństwa, masz szansę zaangażowania się w życie społeczeństwa, hierarchizujesz wartości, hierarchizujesz wartości, uczysz się wspólnie dążyć do dobra, uczysz się wspólnie dążyć do dobra, uczysz się współdziałać z innymi. uczysz się współdziałać z innymi.

56 Czego uczy nas wolontariat? odpowiedzialności w podejmowaniu zadań, odpowiedzialności w podejmowaniu zadań, cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych, dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych, współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych, dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych, kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji, w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania. kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji, w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania.

57 Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu stanowią całościowy program wychowawczy, kształtujący równomiernie rozwój umysłowy, społeczny, kulturowy i duchowy dzieci i młodzieży

58 Wolontariusze pracujący systematycznie szybko stają się osobami bardziej dojrzałymi i odpowiedzialnymi niż ich rówieśnicy, nie mający takich doświadczeń

59 Wolontariusze pracujący w Klubach Ośmiu tworzą silną, zwartą grupę rówieśniczą

60 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały: Anna Samborska Anna Zalewska


Pobierz ppt "Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu Wolontariat rzeźbi człowieka – z doświadczeń opiekunów Klubu Ośmiu Białystok, 3 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google