Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu”"— Zapis prezentacji:

1 „Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu”
Wolontariat rzeźbi człowieka – z doświadczeń opiekunów Klubu Ośmiu Białystok, 3 listopada 2010 r.

2 „Życie to kamień szlifierski, a o tym czy ten kamień Cię zetrze, czy wypoleruje, zadecydujesz TY sam…” Cavett Robert

3 Trochę historii… Klub Ośmiu przy SP nr 44 rozpoczął swoją działalność w grudniu 2000 r. Jego pomysłodawcą, założycielem i opiekunem był p. Antoni Ćwikliński, a pierwszymi wolontariuszami uczniowie V LO. W krótkim czasie w działalność klubu włączyła się p. Anna Samborska – pedagog szkoły, później p. Anna Zalewska. W ciągu pierwszych lat działalności klubu stale rosła ilość jego członków i opiekunów. Pracę klubu wsparli również inni nauczyciele szkoły. W chwili obecnej Szkolny Klub Wolontariusza liczy ponad 50 członków. W jego skład wchodzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów oraz studenci białostockich uczelni. Bezpośrednią pracą Klubu Ośmiu kierują jego gospodarze i 2 opiekunki: p. A. Samborska i p. A. Zalewska. Szkolny Klub Wolontariusza organizuje systematycznie różnorodne akcje o charakterze charytatywnym, skierowane na pomoc potrzebującym, włącza się w społeczne programy przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej, organizuje czas wolny uczniom, wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły.

4 Głównymi celami klubu są:
◊ bezinteresowna służba na rzecz innych, ◊ pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, ◊ promowanie dobra, ◊ wyszukiwanie autorytetów, ◊ wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, ◊ pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, ◊ pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, ◊ poza akcjami „masowymi” praca indywidualna wolontariusza.

5 Nasza codzienność ... Działania podejmowane przez wolonta-riuszy Klubu Ośmiu realizowane są w oparciu o roczny plan pracy opracowany na podstawie wytycznych Kapituły Klubów Ośmiu

6 Obszary działań wolontariuszy:

7 Cotygodniowe spotkania wychowawczo – integracyjne: szkolenia, planowanie działań, omawianie akcji, zajęcia wychowawcze na podstawie poradnika pod red. J. Fabisiak „Wstyd za zło. Jak radzić sobie z przemocą” oraz „Podaj dalej ...”

8 Koło Edukacji Rówieśniczej „ELF” – rozpoznanie potrzeb i zapewnienie indywidualnej pomocy w nauce i pomoc w odrabianiu lekcji potrzebującym uczniom

9 Organizowanie akcji na terenie szkoły – kiermasze, loterie fantowe, zbiórka karmy dla psów i datków finansowych na rzecz schroniska dla zwierząt

10 Festyn wychowawczo – profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach ogólnopolskiego programu (trzy edycje)

11 Festyn wychowawczo – profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” (osiem edycji)

12 „Wielkanocne pisanie” - osiem edycji imprezy regionalnej pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

13

14 „Baby, ach te baby ...” – wolontariusze z życzeniami z okazji Dnia Kobiet

15 Tydzień Wolontariatu, Dzień Dobrych Uczynków, przedstawienie pt
Tydzień Wolontariatu, Dzień Dobrych Uczynków, przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapałkami”

16 Happening „Dzień na TAK”

17 „Pamięć o tych, co odeszli” - wspólne odwiedzenie i uporządkowanie zapomnianych grobów, zapalenie zniczy, modlitwa i zaduma; organizowanie pomocy powodzianom. Zorganizowany przez wolontariuszy kiermasz ozdób świątecznych i choinkowych zasilił konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

18 „Dzień na TAK” Promocja idei wolontariatu, akcja informacyjna „Być dawcą”, promocja idei transplantologii

19 „Wieczór wróżb i czarów – zabawy andrzejkowe”, organizacja szkolnych dyskotek

20 „Spotkanie opłatkowe”
Opłatkowe spotkanie z wolontariuszami jako przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach pt. „Wigilia Polska” dla osób niepełnosprawnych.

21

22 Udział wolontariuszy w szkoleniach – podczas warsztatów doskonalą swoje umiejętności pracy w grupie

23 Organizowanie i udział w akcjach w środowisku lokalnym: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

24 „Pod skrzydłami aniołów”
Udział w konkursie małych form teatralnych „Pod skrzydłami aniołów”. Przedstawienie promujące ideę wolontariatu otrzymało wyróżnienie. Prezydent miasta p. Tadeusz Truskolaski pogratulował sukcesu młodym aktorom.

25 „Przemocy mówimy NIE” - happening
24 marca 2009r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza i podopieczni Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” zorganizowali happening pod galerią „Zielone Wzgórza”. Karteczki z pozytywnymi sentencjami i baloniki rozdawane przechodniom były wyrazem sprzeciwu szerzącej się przemocy. Happening zorganizowano z okazji „V dnia na TAK” oraz „Narodowego Dnia Życia”.

26 „Zielonym do góry” Coroczny udział wolontariuszy w akcji Radia Białystok – sadzenie drzewek na osiedlu Zielone Wzgórza

27 „Z serca do serca” Wyróżnienie w konkursie plastycznym pod honorowym patronatem prezydenta Białegostoku na plakat promujący ideę wolontariatu „Z serca do serca"

28 „Kolorowe emocje – świat żywiołów” udział w otwartej, plenerowej imprezie, która umożliwiła młodym mieszkańcom naszego miasta twórcze spotkania ze sztuką

29 Udział w czterech edycjach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”
Opracowanie i realizacja projektów „Tradycje i zwyczaje regionu Podlasia”, „Dobro, podaj dalej ...”, „Wolontariat – szkoła pomagania innym”, Udział w konkursach grantowych – zdobycie 3 grantów w czterech edycjach programu „Szkoły bez przemocy”, Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy i agresji, Zdobycie tytułu konsultantów „Szkoły bez przemocy” w zakresie pomocy ofierze przemocy i agresji szkolnej

30 Po nagrodę ... do Belwederu
Wolontariusze Klubu Ośmiu po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. Projekt „Dobro, podaj dalej…” został laureatem konkursu grantowego w kategorii „wolontariat”. Zaplanowane w projekcie działania miały na celu zintegrowanie uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

31 Współpraca ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH” – organizowanie zajęć, uroczystości i imprez dla podopiecznych stowarzyszenia: „Hallowenowe zabawy” „Andrzejki” „Walentynki” „Karnawałowy Bal Integracyjny” „Wielkanocne zwyczaje” „Spotkanie z Mikołajem”

32 „Hallowenowe zabawy” - gry i zabawy integrujące społeczność wolontariuszy z podopiecznymi Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”.

33 „Andrzejki” w Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH”

34 „Karnawałowy Bal Integracyjny”, „Walentynki”

35 Współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”
Udział wolontariuszy w akcjach marketowych zorganizowanych przez Fundację „Dziewczynka z zapałkami” na terenie supermarketów Białegostoku. Celem tych akcji jest pomoc w przeciwdziałaniu niedostatkowi dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią

36 Udział wolontariuszy w akcjach ogólnopolskich: „Szlachetna paczka” - włączenie się do akcji Stowarzyszenia „Wiosna”; z banku rodzin wolontariusze wybierają rodziny, którym przygotowują świąteczne paczki

37 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XVI finał w galerii handlowej „Alfa”

38 „Podziel się posiłkiem” – Bank Żywności Zbiórka artykułów spożywczych w supermarketach Białegostoku na rzecz Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny” oraz Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Szansa”                                

39 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego – ferie zimowe z „Dziewczynką z zapałkami” – Łódź 2009

40 Ferie zimowe z „Dziewczynką z zapałkami” – Łódź 2010

41 Wakacje w Mostach k. Gdyni wspólny wypoczynek po roku pracy społecznej

42 Wakacje 2010 r - Zakopane

43 Organizacja czasu wolnego uczniom – wyjazd na majówkę do Parku Jurajskiego z podopiecznymi Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”. Oprócz zwiedzania parku były konkursy, śpiewy i tańce przy ognisku.

44 Majówka w Kopnej Górze - majowa integracja społeczności szkolnej z wolontariuszami

45 Piknik integracyjny –wspólny wyjazd wolontariuszy

46 Białostocka Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży. Laureatami kolejnych edycji konkursu byli wolontariusze naszego Klubu Ośmiu. Początkującym wolontariuszom, którzy swoją postawą zachęcają innych do prospołecznych zachowań zostali laureatami w kategorii „Ósemeczka”.

47 Uczestnictwo w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” – coroczni laureaci w kategorii „Ósemka” i „Ósemeczka”

48 Uczestnictwo w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”

49 Ostatni konkurs to wielki sukces naszych wolontariuszy – aż 7 „Ósemeczek” otrzymało tytuł „Wspaniałej” (zdj. nr 1)

50 Nasze działania … Przez blisko 10 lat pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza – Klubu Ośmiu nasza działalność znacznie „rozrosła się”. Przy ogromnej pracy wolontariuszy, pomocy opiekunów, przyjaciół klubu i niezawodnych sponsorów nasze akcje stają się coraz bardziej atrakcyjne, efektywne i ciekawe. Przez te wszystkie lata zorganizowaliśmy i kontynuujemy szereg imprez, akcji, przedsięwzięć.

51 Współpraca z mediami i organizacjami – promocja wolontariatu
„Kurier Poranny” „Gazeta Współczesna” Podlaskie Wieści Oświatowe Fundacja „Świat na TAK” Polskie Radio Białystok TVP Białystok

52 „I bez konkursu wiedzieliśmy, że nasza pani jest najlepsza!”
Najlepszy Wychowawca Podlasia p. Anna Samborska, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „I bez konkursu wiedzieliśmy, że nasza pani jest najlepsza!” „W swoją pracę wkłada całą duszę i serce” „Możemy z nią o wszystkim porozmawiać…”

53 Najlepszy Wychowawca Podlasia 2010- p
Najlepszy Wychowawca Podlasia p. Anna Zalewska, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „Zawsze nas godzi, gdy się pokłócimy” „Bardzo dużo nas uczy, nawet trudnych, kulturalnych słów”

54 Krótka chwila na wypoczynek ...

55 Co daje praca w wolontariacie?
◊ zdobywasz pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe, ◊ rozwijasz i wzbogacasz swoje zainteresowania, ◊ masz szansę zaangażowania się w życie społeczeństwa, ◊ hierarchizujesz wartości, ◊ uczysz się wspólnie dążyć do dobra, ◊ uczysz się współdziałać z innymi.

56 Czego uczy nas wolontariat?
odpowiedzialności w podejmowaniu zadań, cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych, współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych, kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji, w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania.

57 Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu stanowią całościowy program wychowawczy, kształtujący równomiernie rozwój umysłowy, społeczny, kulturowy i duchowy dzieci i młodzieży

58 Wolontariusze pracujący systematycznie szybko stają się osobami bardziej dojrzałymi i odpowiedzialnymi niż ich rówieśnicy, nie mający takich doświadczeń

59 Wolontariusze pracujący w Klubach Ośmiu tworzą silną, zwartą
grupę rówieśniczą

60 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały: Anna Samborska
Anna Zalewska


Pobierz ppt "„Nikt nie rodzi się bohaterem – oblicza szkolnego wolontariatu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google