Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa
za rok 2008.

2 Adrianna Tarnas i Michał Ciok
Wykonali: Adrianna Tarnas i Michał Ciok

3 W skład zarządu wchodzą:
Zofia Kulikowska Marzena Ciok Łukasz Skorodecki Dariusz Tarnas Anna Kurkiewicz

4 Główne cele działalności:
-prowadzenie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego; -działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; -rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej; -podejmowanie i upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz zaspakajania potrzeb społecznych i kulturalnych;

5 -popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; -powołanie i prowadzenie klubu sportowego, klubu miłośników fantastyki oraz klub seniora „50plus” ; -działalność krajoznawcza oraz wszelkich form wypoczynku dla dzieci i młodzieży; -działalność na rzecz osób potrzebujących w ramach wolontariatu;

6 W roku 2008 zrealizowaliśmy:

7 Program „POŻYTECZNE FERIE”
Dzieci ferie spędzały w specjalnie zorganizowanych zajęciach w szkolę. W programie zajęć odbył się również wyjazd dzieci do Żar na basen oraz do kina.

8 „Dzień Kobiet”

9 Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, informatycznych i korepetycji z matematyki i fizyki .

10 Zajęcia socjoterapeutyczne
Młodzież poprzez zabawę i czynny udział w warsztatach nauczy się jak pracować w grupie i panować nad stresem oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

11 Zajęcia komputerowe Pozwalają na zapoznanie się jak wykorzystywać komputer i Internet na potrzeby samokształcenia i samodoskonalenia oraz w życiu codziennym.

12 Zajęcia matematyczno-fizyczne
Pogłębiają wiedzę odnośnie nauk ścisłych, uświadamiają uczestnikom zajęć iż owe nauki są nie mniej ważnie niż na przykład humanistyczne.

13 Bezpłatny wyjazd dzieci do kina w Zielonej Górze.

14 Pożyteczne wakacje W programie zajęć odbył się również wyjazd dzieci do Poznania. ZOO, Ogród Botaniczny, Palmiarnia oraz posadzenie iglaków koło szkoły, urządzenie skalnika.

15 Festyn wiejski Na festynie było wiele atrakcji m.in. loteria fantowa, mecz piłki nożnej, przejażdżka konno, pokaz break dance, gry dla dzieci oraz tradycyjne zabawy dla wszystkich.

16 Remont schodów

17 Spotkanie z poetami lubuskimi z okazji X jubileuszowego Lubuskiego Tygodnia Seniora.

18 Wycieczki:

19 Czechy- Liberec, Jablonna i Slup

20 Warszawa

21 Żelazny Brod, Brazkow i Czeski Raj

22 Niemcy- Drezno

23 Dąb Napoleona

24 POPSUMOWANIE ROKU 2008. Stan członków na koniec 2008 r. - 40 osób
POPSUMOWANIE ROKU Stan członków na koniec 2008 r osób. Odbyło się jedno Walne Zebranie członków dnia 7 lipca Ilość posiedzeń Zarządu- 13 (w tym 5 z Komisją Rewizyjną)

25 Dziękujemy 


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google