Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działać z pasją różnorodne formy oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozwojowi ucznia. Grażyna Bednarska SP 23 Gdynia Nauczyciel Roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działać z pasją różnorodne formy oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozwojowi ucznia. Grażyna Bednarska SP 23 Gdynia Nauczyciel Roku."— Zapis prezentacji:

1 Działać z pasją różnorodne formy oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozwojowi ucznia. Grażyna Bednarska SP 23 Gdynia Nauczyciel Roku 2011

2 I a… II a … III a Przedstawiam Państwu niektóre z podjętych działań i form pracy, które w moim przekonaniu pomagają dzieciom otworzyć się, nabrać pewności siebie, odkrywać i rozwijać swoje talenty i czerpać z tego radość. Dzieci upewniają się, że są niezwykłe, ważne, niepowtarzalne i każde ma inne możliwości – często im to powtarzam.

3 Organizacja pracy w oddziale integracyjnym
Klasa III a liczy 18 uczniów w tym (obecnie) 4 uczniów niepełnosprawnych. Wychowawcami są: Grażyna Bednarska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Beata Gajewska – oligofrenopedagog. W ciągu trzech lat edukacji w oddziale byli uczniowie z zaburzeniami zachowania, zespołem Downa, niedowidzeniem i niepełnosprawnością fizyczną. Praca obu nauczycieli polega na współpracy, wzajemnym uzupełnianiu się i wymienności, bez sztywnego podziału zadań.

4 Lekcje tematyczne poza szkołą pomagają dzieciom otworzyć się, nabrać pewności siebie, rozwijać zainteresowania… Malowanie na szkle, Muzeum Etnograficzne w Oliwie Park Naukowo -Technologiczny Eksperyment w Gdyni Budzę zainteresowanie u dzieci naszym regionem, dumę, że mieszkamy na Kaszubach. Między innymi, w ramach cyklu zajęć „Kaszuby – moja mała Ojczyzna”, zabrałam uczniów na wycieczkę na Kaszuby, a warsztaty plastyczne z tego tematu odbyły się pod kierunkiem twórcy ludowego. Jestem w trakcie tworzenia wystawy o tematyce kaszubskiej (eksponaty dostarczyły dzieci i ich rodzice), umieścimy na niej również wytwory własne uczniów. Park Naukowo - Technologiczny Eksperyment w Gdyni Korty tenisowe w Gdyni Lekcja w Akwarium Gdyńskim

5 Dodatkowe zajęcia tematyczne…
Akademia Filmowa Dbam, by dzieci tworzyły klasową rodzinę. Pamiętamy o sobie cały rok. Na zdjęciu zaznaczamy miejsca, które odwiedziliśmy w czasie wakacji – przyklejamy pocztówki z wakacyjnymi pozdrowieniami, które przysłały do mnie dzieci. Postanowiłam rozwijać zainteresowanie matematyką moich uczniów i prowadzę społecznie zajęcia dla matematycznie uzdolnionych, a w ramach wolontariatu ,,Czytamy razem” usprawniam czytanie w klasie. Efekty już widać! (40 punktów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangurek” jednego z moich uczniów). Zależy mi na tym, by dzieci posiadały szeroką wiedzę ogólną. Przeprowadziłam cykl lekcji o Chopinie ,, Chopin w naszej klasie”- zakończony testem wiedzy i plakatem (praca zbiorowa) z okazji Roku Chopinowskiego. 3. W dobie filmów wersji 3 –D zainteresowałam dzieci Akademią Filmową ,,Multikina” w Gdyni-program, w którym projekcja filmów dla dzieci poprzedzona jest prelekcją i zajęciami w kinie o różnorodnej tematyce (rodzina, opieka nad zwierzętami, ekologia). 4. Uatrakcyjniam lekcje plastyki zapraszając do klasy artystę malarza p. Jerzego Okonia – dziadka naszej uczennicy, który uczył nas jak cieszyć się i bawić wyobraźnią i przelewać ją na różne materiały - papier , kamień, szkło, pianka. Uczymy się żyć w przyjaźni Tworzymy klasową rodzinę, która pamięta o sobie i wspiera się przez cały rok. Rok Chopinowski

6 Akademia Gdańskich Lwiątek
W soboty poznajemy ciekawe miejsca i muzea Trójmiasta. Jestem lokalnym patriotą i staram się zarazić moją pasją uczniów, zabierając ich w soboty do ciekawych miejsc i muzeów Trójmiasta w ramach Akademii Gdańskich Lwiątek- projektu pod patronatem ministra edukacji i prezydenta Gdańska,. W Akademii biorą udział uczniowie różnych klas z naszej szkoły.

7 Arteterapia teatrem Zapraszamy do współpracy rodziny uczniów, na zdjęciu dziadek Danieli w roli króla. Dzień rodziny 2011 Uczę w oddziale integracyjnym i szukając ciekawych form i metod w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, postanowiłam założyć koło teatralne dla naszej klasy. Poprzez działania parateatralne dzieci poznawały trudności wynikające z niepełnosprawności kolegów, uczyły się empatii i akceptacji inności. Uczniowie wystąpili na IX Gdyńskim Przeglądzie Teatralnym ,,My zaczarowani teatrem” w sztuce pt. ,,Księżniczka na groszku”. Zaangażowałam do współpracy rodziców . W tytułowej roli księżniczki wystąpiła uczennica z zesp. Downa (zagrała wspaniale). Zespół teatralny „Przyjaciele z II a” na X Gdyńskim Przeglądzie Teatralnym kinoteatr Grom Gdynia 2011

8 Program pod patronatem prezydenta Gdyni
„Jak żyć w przyjaźni” Moja integracyjna klasa jest bardzo zgrana, zaprzyjaźniona ze sobą i dlatego wzięliśmy udział w programie ,,Jak żyć w przyjaźni” pod patronatem prezydenta Gdyni, gdzie zgłosiłam scenariusze zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. W nagrodę zostaliśmy zaproszeni na film w 3D,,RIO”. Wcześniej odbyły się zajęcia i warsztaty ze szkolnym psychologiem związane z empatią- ,,Poczuj to samo”. Na zdjęciu – redaktorzy okolicznościowej gazetki „Przyjaciele z II a” Program pod patronatem prezydenta Gdyni

9 Czasami zapraszam do współpracy szkolnego psychologa
Zajęcia „poczuj to samo” wspierające integrację grupy klasowej i kształtujące empatię. Dbając o rozwój emocjonalny uczniów zaprosiłam do współpracy psychologa szkolnego, z którym przeprowadziłam zajęcia kształtujące empatię, zrozumienie i akceptację ludzi niepełnosprawnych.

10 Wycieczki, spacery Wycieczki przyrodnicze Kaszuby, wizyta w młynie
Uważam, że integracja grupy to bardzo ważny aspekt edukacji i wychowania, który doskonale można realizować podczas wycieczek, spacerów, gdzie dzieci poznają piękno naszego miasta i regionu. Na zdjęciach wycieczki na kaszubską wieś, do lasu, do Parku Oliwskiego, ulicami Gdyni. Poznajemy nasze rodzinne miasto Park Oliwski

11 Szkolny konkurs „OMNIBUS JUNIOR SP 23”
W ubiegłym roku szkolnym wzięło w nim udział 56 uczniów, I etap i tytuł Omnibusa Juniora wygrali uczniowie mojej klasy. Konkurs ten rozwija zainteresowania ogólne uczniów, poszerza ich wiedzę z wielu dziedzin. Jako organizator szkolnego konkursu OMNIBUS JUNIOR SP 23, zachęcam dzieci do szukania informacji z różnych źródeł, z wielu dziedzin. Udział w Omnibusie jest wielkim przeżyciem dla uczniów. W ubiegłym roku szkolnym wzięło w nim udział 56 uczniów, I etap i tytuł Omnibusa Juniora wygrali uczniowie mojej klasy. Konkurs ten rozwija zainteresowania ogólne uczniów, poszerza ich wiedzę z wielu dziedzin.

12 Robię to świetnie ! Konkursy recytatorsko-aktorskie w szkole i poza szkołą. Zachęcam dzieci do udziału we WSZYSTKICH KONKURSACH SZKOLNYCH-( a nuż urodzi się talent?) np. czytelniczych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych. Konkursy, które organizuję to: a) Szkolny Konkurs ,,Robię To Świetnie” klas O-III- odpowiednik telewizyjnego programu ,,Mam Talent”- wzięło w nim udział 46 uczniów utalentowanych w wielu dziedzinach. III miejsce zajęła uczennica mojej klasy. b). Szkolny Konkurs Recytatorsko – Aktorski klas O-III ( moja uczennica- II miejsce). Przygotowuję moich uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych, na przykład udział uczennic mojej klasy w konkursie recytatorsko-aktorskim ,,Moja Gdynia” na szczeblu miejskim w Gdyńskiej Szkole Społecznej ( dyplomy i mnóstwo prezentów oraz zdobycie doświadczenia).

13 „ Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa” - finał
Inne sukcesy „ Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa” - finał Przygotowuję moich uczniów do umiejętności rywalizacji i zasad fair-play w konkurencjach sportowych, plastycznych, muzycznych, testach wiedzy, które wymagają od nich bardzo dużego wysiłku i zaangażowania. Moja klasa doszła do finału miejskiego konkursu ,,Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa” pod patronatem komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gdyni (6 najlepszych zespołów w Gdyni). W nagrodę pojechaliśmy do Stacji Morskiej w Helu na zajęcia warsztatowe i wizytę w fokarium. Nagrodzeni prymusi

14 Koncert dla rodziny Na koncercie chwalimy się swoimi talentami i zdobytymi umiejętnościami przed całymi rodzinami. Ponieważ występy dają dzieciom wiele radości i satysfakcji, przygotowuję je do udziału w wielkim KONCERCIE DLA RODZINY ,, granym” corocznie przez klasy młodsze, który licznie gromadzi całe rodziny naszych uczniów oraz wielu gości.

15 Wigilia klasowa z rodzicami
Utrzymuję dobre, serdeczne kontakty z rodzicami uczniów, co wpływa na pozytywne relacje między rodzicami, uczniami i szkołą. Zapraszam do udziału w życiu klasy i szkoły rodziców i dziadków moich uczniów. Rodzice mają zaufanie do wybranych przeze mnie form i metod pracy , uważając je za dobre dla rozwoju swoich dzieci. Mam satysfakcję, że moi dorośli uczniowie, którzy zostali już rodzicami, powierzają mi swoje własne dzieci, zapisując je do mojej klasy. Doceniając moją pracę, uczniowie klasy III a oraz szóstych, wraz z rodzicami, zgłosili moją kandydaturę do konkursu ,,NAUCZYCIEL ROKU 2011” wraz z uzasadnieniem, a kapituła konkursowa spośród 200 kandydatów przyznała mi ten zaszczytny tytuł.

16 ,,COMENIUS -muzyka bez granic”,
Po mojej wizycie w Szkocji, w ramach europejskiego projektu ,,Comenius – muzyka bez granic”, w którym nauczyciele z Niemiec, Grecji, Szkocji i Polski poznawali kulturę tych państw i wymieniali się doświadczeniami, wykorzystałam wiele pomysłów szkockich szkół, między innymi na drzwiach naszej sali-jako jej gospodarze- umieściliśmy autoportrety, nagrywaliśmy nasze zabawy ruchowe ze śpiewem dla szkockich rówieśników i sami znamy te zabawy w języku angielskim i greckim. Wykonaliśmy gazetki na temat państw – uczestników projektu. Było to niezwykłe, niezapomniane przeżycie dla dzieci i pracowników szkoły. Trwają prace przygotowawcze do udziału w nowym projekcie unijnym. Dzieci poznały gry i zabawy rówieśników z innych krajów i potrafią też bawić się w języku angielskim i greckim.

17 Dziękuję za uwagę! Projekt kartki świątecznej
rozsyłanej do uczniów naszej klasy w grudniu 2010 roku. Pokazałam państwu niektóre formy pracy z naszymi dziećmi. Postawiłam na zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań i odnalezienia tego, w czym są dobre, poprzez pokazywanie dzieciom wielu możliwości z różnych dziedzin ( a nóż urodzi się talent?). Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcą Państwo poświęcić swój czas i obejrzeć prezentację w całości, (ponownie). Będzie ona dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


Pobierz ppt "Działać z pasją różnorodne formy oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozwojowi ucznia. Grażyna Bednarska SP 23 Gdynia Nauczyciel Roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google