Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Od kropelki do kropelki… sukces będzie wielki!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Od kropelki do kropelki… sukces będzie wielki!”"— Zapis prezentacji:

1 „Od kropelki do kropelki… sukces będzie wielki!”
Projekt ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym - działania w ramach projektu „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole” Białystok, 2010

2 Współczesna polska szkoła/przedszkole stoi przed nowymi zadaniami
Współczesna polska szkoła/przedszkole stoi przed nowymi zadaniami. Jednym z nich jest wykształcenie ucznia/dziecka kreatywnego, samodzielnego, o umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia. Realizację tych zadań ułatwiają aktywizujące metody nauczania. Jedną z nich jest metoda projektu, w oparciu o którą można pracować już w przedszkolu. Głównym celem projektu ekologicznego, realizowanego w naszej placówce było sprzyjanie realizacji dziecięcych pasji przyrodniczych oraz wzbogacanie osobistego rozwoju przedszkolaków (kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności komunikacyjnych, postaw proekologicznych).

3 Jednym z efektów naszego projektu było osiągnięcie właściwych postaw proekologicznych m.in. wypracowanie nawyku oszczędzania wody – w tym celu w każdej łazience dzieci umieściły samodzielnie wykonane wodoprzypominacze.

4 m.in. na temat ile jest słodkiej wody na świecie...
W każdej sali powstały kąciki ekologiczno - badawcze oraz gazetki tematyczne dotyczące wody. Dzieci zdobyły wiedzę m.in. na temat ile jest słodkiej wody na świecie... Zrozumiały, jak ważne jest oszczędzanie wody.

5 Miały okazję rozwinąć naturalną dociekliwość poznawczą.
Poprzez różnego rodzaju doświadczenia, zabawy badawcze dzieci nabywały umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Miały okazję rozwinąć naturalną dociekliwość poznawczą. Projekt „Od kropelki do kropelki… sukces będzie wielki” wyzwolił aktywność własną dzieci, zaszczepił w nich chęć poznawania, poszukiwania, odkrywania i dążenia do samodzielnego wzbogacania swojej wiedzy.

6 Podejmowane działania przyczyniały się do rozwijania ciekawości badawczej dzieci, jak również wzbogacały słownik pojęć ekologicznych. Realizowany projekt edukacyjny stwarzał też sytuacje do nabywania umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

7 Spotkania ze specjalistami (np
Spotkania ze specjalistami (np. ekologiem, dietetykiem) wzbogaciły wiedzę przedszkolaków. Zainspirowały do dalszych działań na rzecz ekologii, jak też uświadomiły dzieciom znaczenie wody.

8 „Stop. słodkim sokom” - to jedna z akcji projektu
„Stop! słodkim sokom” - to jedna z akcji projektu. W naszym przedszkolu promujemy picie czystej, niegazowanej wody wśród dzieci i ich rodziców.

9 Hasła nawiązywały również
Światowy Dzień Wody uczciliśmy happeningiem – przedszkolaki przemaszerowały ulicami osiedla z transparentami promującymi oszczędzanie wody. Hasła nawiązywały również do znaczącej roli picia wody w życiu człowieka. Do tworzenia haseł aktywnie włączyli się rodzice.

10 Podczas realizacji projektu dzieci miały możliwość podniesienia swoich umiejętności komunikacyjnych poprzez kontakt ze społecznością lokalną. Przedszkolaki zachęcały do oszczędzania wody wręczając ulotki spotkanym przechodniom. Odwiedzały również różne zakłady pracy.

11 Dzieci miały możliwość zaprezentowania zdobytych wiadomości w twórczy
i kreatywny sposób. Dzięki temu rozwijały umiejętność integrowania posiadanej wiedzy z różnych dziedzin. Projekt pozwolił dzieciom na w pełni świadome dokonywanie właściwego wyboru oraz wyrażanie własnego zdania.

12 Swoje działania dokumentowaliśmy poprzez zdjęcia, prezentacje oraz albumy grupowe. Jeden z albumów przedszkolaki zawiozły do Urzędu Miasta. Razem z podarowanym albumem dzieci przekazały Prezydentowi Miasta Białegostoku petycję, dotyczącą oszczędzania wody w placówkach oświatowych miasta Białegostoku. Stąd też zrodził się pomysł przeprowadzenia konkursu „Najlepszy strażnik wody”.

13 Bezpośredni kontakt z przyrodą to najlepszy sposób wzbogacania wiedzy.
Zdobyte doświadczenia własne przyczyniły się do pełniejszego rozumienia znaczenia wody w przyrodzie. Wszelkiego rodzaju wycieczki kształtowały umiejętność mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. To była również doskonała okazja do poszukiwań np. źródeł wody.

14 Zalety metody projektu:
rozwija samodzielność, pozwala na indywidualizację, rozwija myślenie twórcze, uwzględnia zainteresowania, uzdolnienia uczniów/dzieci, daje możliwość samooceny, wyrażania własnego zdania, umożliwia zaprezentowanie i zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształci umiejętność pracy w grupie, daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi/dziecku.

15 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. : „Akademia Jasia i Małgosi”
Opracowały: mgr Bożena Arłukiewicz mgr Irena Iwaniuk mgr Justyna Stabińska Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. : „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku


Pobierz ppt "„Od kropelki do kropelki… sukces będzie wielki!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google