Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO AL. MAŁA 10 24 – 100 PUŁAWY TEL.: (81) 886-44-26 FAX: 886-72-46

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO AL. MAŁA 10 24 – 100 PUŁAWY TEL.: (81) 886-44-26 FAX: 886-72-46"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO AL. MAŁA – 100 PUŁAWY TEL.: (81) FAX:

2 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

3 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk 4 listopada 2010r. z inicjatywy dyrektora szkoły zostało powołane Stowarzyszenie Dwójka. Zrzeszenie pozwala na szerokie wspieranie edukacji dzieci, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie finansowe uczniów. Szczegółowe cele i formy realizacji zadań zawarte zostały w Statucie Stowarzyszenia, który jest opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach w zakładce Statut Stowarzyszenia Dwójka..

4 Stowarzyszenie inicjuje szereg działań mających na celu wszechstronny rozwój uczniów, takich jak: - kształcenie młodzieży w zakresie języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego głównie w aspekcie interkulturowym, - działania integrujące mające na celu wymianę doświadczeń, lepsze poznanie się dzieci i młodzieży z różnych krajów i kontynentów, różnych kultur oraz konfrontację odmiennych punktów widzenia na współczesne problemy młodych artystów, - organizowanie i wspieranie różnych form doskonalenia dydaktyki, - wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.), - wspieranie, organizowanie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym z terenów wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych, - wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym, - współpraca, wspieranie organizacyjne oraz rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i instytucji, które podejmują działania, o których mowa powyżej, - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i edukacyjne.

5 Stowarzyszenie Dwójka wspiera działający w SP2 w Puławach zespół muzyczny Music Club2, w skład którego wchodzą uczniowie szkoły oraz jej absolwenci. W terminie 8-13 marca 2012 grupa 52 uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Paryża i Disneylandu. Stowarzyszenie dofinansowało wyjazd 16-tu członkom zespołu Music Club 2 i czterem nauczycielom. Stowarzyszenie współfinansuje uczestnictwo członków zespołu w festiwalach wokalnych odbywających się na terenie całej Polski.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Stowarzyszenie organizuje kiermasze świąteczne, wystawy artystyczne. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu. Organizuje dla różnych instytucji (np.: Środowiskowy Dom Pomocy, ZNP, PCPR w Puławach, Galeria Zielona) występy artystyczne zespołu Music Club2.

27

28

29

30

31

32 Stowarzyszenie prowadzi również działania, których celem jest wymiana doświadczeń między szkołami z różnych krajów i promocja idei integracji europejskiej. Współorganizowało i współfinansowało wizytę roboczą w dniach r. nauczycieli i dyrektorów ze szkół: Niemiec, Irlandii, Hiszpanii.

33

34

35

36

37

38

39 Szkoła dobrych praktyk Puławy, 2011/12 r. Tekst: dyr. Halina Daniel Korekta: Justyna Kuc Prezentacja: Anna Pajurek 2011


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO AL. MAŁA 10 24 – 100 PUŁAWY TEL.: (81) 886-44-26 FAX: 886-72-46"

Podobne prezentacje


Reklamy Google