Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.swiatnatak.pl. popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży w tym promocja wolontariatu, pomoc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.swiatnatak.pl. popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży w tym promocja wolontariatu, pomoc."— Zapis prezentacji:

1 www.swiatnatak.pl

2 popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży w tym promocja wolontariatu, pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie, wspieranie młodych w przystosowaniu do nowych warunków pracy i życia, pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu działań na rzecz życia wolnego od uzależnień, pozytywnych relacji międzyludzkich, popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego. www.swiatnatak.pl

3 odpowiedzialności w podejmowaniu zadań, cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, często pojawiającymi się w pracy wolontarystycznej, dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych, współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych, kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania. www.swiatnatak.pl

4

5 indywidualnej pracy wolontariusza - kształtująca w wolontariuszu takie cechy jak zaradność czy samodzielność jest zobowiązaniem do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiązków na innych, etyczna zasada wstyd za zło – zasada godności i honoru polega na poważnej refleksji i właściwej ocenie dokonanego czynu przez sprawcę oraz na przeprosinach skierowanych do osoby skrzywdzonej, budowania cywilizacji miłości - jest oddaniem czci wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II i stanowi odpowiedź na wezwanie młodzieży do budowania cywilizacji miłości w dzisiejszym i jutrzejszym świecie". www.swiatnatak.pl

6 praca na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc przy rehabilitacji, pomoc w nauce, działalność rekreacyjna, bale integracyjne, pikniki integracyjne, spotkania cykliczne, wyjazdy turystyczne pomoc osobom chorym i umierającym -organizowanie zajęć na świetlicach szpitalnych, pomoc w hospicjach praca z osobami starszymi - odwiedziny indywidualne oraz w domach pomocy społecznej, organizacja spotkań kulturalnych, biblioterapia pomoc rówieśnikom - pomoc w świetlicach socjoterapeutycznych, w pogotowiu naukowym) dzieci – odwiedziny w domach dziecka, zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego działanie na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego – pomoc w schroniskach, udział w akcjach oczyszczania ziemi, promują zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia – kampanie informacyjne o skutkach uzależnień, organizowanie imprez sportowych, happeningów prozdrowotnych. www.swiatnatak.pl

7 Prawa i obowiązki wolontariusza Klubu Ośmiu w oparciu o Regulamin : Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość. Wolontariusz Klubu Ośmiu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów. Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na działanie w Klubie.

8 Wychowawca i jednocześnie koordynator prac klubu Szkoli wolontariuszy To nauczyciel, pedagog, psycholog, wychowawca w bursie, a nawet bibliotekarz To osoba odpowiedzialna i świadoma swojej odpowiedzialności www.swiatnatak.pl

9 Moim najtrudniejszym wyzwaniem jako opiekuna było pokonanie najniższych instynktów kolegów - nauczycieli. Krytyka i brak zrozumienia dla nadprogramowych działań, podejrzliwość wobec konkurencji" i niezadowolenie z naszego powodzenia (…). Nic gorszego i bardziej szkodliwego nie może przydarzyć się społeczności szkolnej, niż niezdrowa rywalizacja. Rozwiązaniem problemu był Autorski Program Współpracy Klubu Ośmiu Dąbrowski" z Samorządem Szkolnym - pełna integracja wszystkich - młodzieży, dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców, pracowników administracji, wielkie wspólne przedsięwzięcie, duża wspólna odpowiedzialność, niepodzielna radość z efektów tejże integracji. www.swiatnatak.pl

10

11

12 Dzień na Tak czas realizacji: 21 marca cel: zachęcenie ludzi do zmiany negatywnych relacji międzyludzkich, oraz zmiana stereotypowego myślenia o 21 marca, jako dniu wagarowicza. Ten dzień ma się stać dniem budowania świata na TAK. www.swiatnatak.pl

13 Wigilia Polska Czas realizacji: sobota, lub niedziela przed Świętami Bożego Narodzenia Cel – integracja mieszkańców miasta, gminy. Wigilia to czas wspólnego spotkania wszystkich członków rodziny, bez względu na pozycję społeczną i zamożność jej członków. Chcemy tę tradycję przenieść na relacje między mieszkańcami miast, gmin.

14 Integracyjny Bal Karnawałowy czas realizacji : okres karnawału cel: promowanie integracji dzieci i młodzieży, nauka budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami i ich rówieśnikami, ale przede wszystkim wspólna zabawa. www.swiatnatak.pl

15

16

17 Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. www.swiatnatak.pl

18

19 Program mający na celu stworzenie możliwości dla młodzieży z niezamożnych rodzin uzupełnienia zaległości w nauce, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz egzaminów poprawkowych. Program realizowany jest przy współpracy nauczycieli i studentów warszawskich szkół raz w tygodniu w szkołach na terenie centrum Warszawy. www.swiatnatak.pl

20

21

22 KORZYŚCI JAKIE OSIĄGA SZKOŁA, W KTÓREJ ISTNIEJE KLUB OŚMIU: zwiększenie programu wychowawczego szkoły, zwiększenie oferty edukacyjnej, obniżenie poziomu agresji wśród uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zwiększenie aktywności i odpowiedzialności uczniów, będących dla pozostałych autorytetami rówieśniczymi, zwiększenie aktywności szkoły w społeczności lokalnej. www.swiatnatak.pl

23

24 Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez: SZKOLENIA WSTĘPNE - obejmujące podstawowe informacje z zakresu historii wolontariatu, idei młodzieżowego wolontariatu i Klubów Ośmiu, SZKOLENIA PROFILOWANE - kierowane do wolontariuszy, którzy pracują z konkretnymi grupami odbiorców np.: osobami sędziwymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowniach, dziećmi i młodzieżą ze świetlic socjoterapeutycznych,

25 www.swiatnatak.pl Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez: SZKOLENIA FORMACYJNE - przeznaczone dla wszystkich wolontariuszy, dotyczą analizy zagadnień ważnych dla młodzieży np.: patriotyzm, granice tolerancji, służba życiu czy służba śmierci, bezinteresowność-prywata. Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, zapraszani są specjaliści i znane osobistości życia publicznego,

26 www.swiatnatak.pl szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkoleń i prowadzeniem Klubu Ośmiu, Fundacja Świat na Tak oferuje pomoc merytoryczną dla opiekunów w zakresie prowadzenia Klubu Ośmiu, organizujemy obozy szkoleniowe dla wolontariuszy, konferencje szkoleniowe itp.

27 www.swiatnatak.pl

28

29 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli: Organizatorzy zapewniają atrakcyjne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe opiekunów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, podczas których omawiane są najważniejsze problemy występujące w pracy z młodzieżą. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów w dziedzinach takich jak: pedagogika, psychologia, komunikacja interpersonalna.

30 www.swiatnatak.pl Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli: Udział w prestiżowym ruchu społecznym. Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu objęte są patronatem Ministra Edukacji. W ramach programu współpracują m.in. organizacje oświatowe, szkoleniowe, lokalne organizacje społeczne, samorządy, media. Udział w programie wzbogaca doświadczenie zawodowe nauczyciela.

31 www.swiatnatak.pl Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli: Udział w prestiżowym ruchu społecznym. Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu są ogólnopolskim programem wspierającym wychowanie dzieci i młodzieży. Jest dobrze znany i rozpoznawany w środowisku oświatowym. Do tej pory wzięło w nim udział ponad: Kilkaset tysięcy młodych ludzi

32 www.swiatnatak.pl

33

34

35

36 KONTAKT: Fundacja Świat na Tak Al. J. Ch. Szucha 27 00-580 WARSZAWA www.swiatnatak.pl fundacja@swiatnatak.pl Podlaski Koordynator Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Anna Samborska podlaskie@swiatnatak.pl www.swiatnatak.pl


Pobierz ppt "Www.swiatnatak.pl. popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży w tym promocja wolontariatu, pomoc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google