Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HANDEL A WALUTY Modelowanie handlu zagranicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HANDEL A WALUTY Modelowanie handlu zagranicznego."— Zapis prezentacji:

1 HANDEL A WALUTY Modelowanie handlu zagranicznego

2 Mapa drogowa Podejście ilościowe: – Tradycyjna analiza szeregów czasowych ogółem [Chowdhury, 1993 i Bini-Smaghi, 1991] – Nowocześniejsze metody szeregów czasowych dla Europy [Flam&Johnson, 2000] Podejście teorii grawitacyjnych – Modele panelowe [Frankel&Rose 2000, Rose&Rose&Rose... ]

3 Dlaczego miałby być wpływ? Koszty transakcyjne – Jacques Delors (1989) – raport KE – Ryzyko (kosz hedgingu) – Kwestia konkurencyjności Różnice między FDI oraz handlem międzynarodowym Zwiększenie efektywności – Różnice cenowe bardziej widoczne Konwergencja cen i konwergencja realna?

4 Analiza szeregów czasowych Modele VAR i SVAR – Czy zmienność kursu ma wpływ? Bini-Smaghi 1991 – Kraje EMS w latach 1980 – Jest wpływ Modele ECM – Czy zmienność kursu ma wpływ? Chowdhury 1993 – Kraje G7 – Wpływ jest istotny (statystycznie i ekonomicznie) – Wcześniej go nie znaleziono, bo zła specyfikacja (stochastyczny komponent modelu + multivariate ECM

5 Analiza szeregów czasowych Modele ECM (cd.) – Czy zmienność kursu ma wpływ? Arize 1997 – Kraje EMS versus inne – Nie ma żadnej statystycznie istotnej różnicy Symulacje – Czy efekt jest realny Gagnon 1997 – Kraje EU – Efekt jest ale niewielki...

6 Analiza szeregów czasowych Przypadek Japonii, Australii... – Daly 1998 (Japonia) Badania z najważniejszymi partnerami na poziomie sektora Pozytywny wpływ dla 5 z 14 importowych i 7 z 14 eksportowych – McKenzie 1998 (Austrialia) Badania z najważniejszymi partnerami na poziomie sektora Podobne wyniki

7 Podejście grawitacyjne 1) Czy dwa kraje o wspólnej walucie handlują więcej? Frankel&Rose Rose, Rose, Rose... 2) Czy przyjęcie EURO zwiększa wymianę handlową? Flam & Jansson Flam & Nordstrom ???

8 Typowe badanie Duże zbiory danych: – roczne obserwacje – 1948-1997 dla 217 krajów (dominia też!) – bilateralne model grawitacyjne Wnioski: – wpływ unii walutowej jest duży – wejście do unii walutowej podwaja handel

9 Czym jest unia walutowa? Waluta wymienialna w stałej przez dłuższy okres czasu EMU jako jeden z przypadków – Inne: CFA Franc zone (15 krajów Afryki Zachodniej) ECCA (8 krajów regionu Karaibów) Panama, Ecuador, Guatemala, El Salvador [USD] Many others (Pacific, South Africa, Europe, …) Sztywny reżim kursowy się nie kwalifikuje (Argentyna nie!) Konsekwencje? Belgia i Holandia – jaki efekt można złapać po 1999 roku? A Skandynawii? Kwestia endogeniczności (waluta-> handel czy odwrotnie?)

10 Źródła danych Dane handlowe: – IMF – bazy Helliwela (NBER) Dane gospodarcze: – IMF (International Financial Statistics) – Penn World Tables (Pennsylvania University) – World Development Indicators, Inne dane – CIA – Co komu przyjdzie do głowy... Problemy? – panele niezrównoważone (quasi-panele!) – kraje biedne: zazwyczaj mniej/gorsze dane

11 ln(X ijt ) = 0 + 1 lnD ij + 2 ln(Y i Y j ) t + 3 ln(Y i Y j /Pop i Pop j ) t + 4 Lang ij + 5 Cont ij + 6 Landl ij + 7 Island ij + 8 ln(Area i Area j ) + 9 ComCol ij + 10 CurCol ijt + 11 Colony ij + 12 ComNat ij + 13 FTA ijt + γ CU ijt, + t t T t + ijt gdzie i oraz j oznaczają parę handlującą, a t oznacza czas Metoda estymacji: – MNK panelowe grupowane po roku, – dynamiczny efekt stały (dla pary!), – robust błędy standardowe Model grawitacyjny

12 Wyjście unii walutowej

13 Badania przypadków

14 Standardowe wyniki badań γ=.65 (błąd standardowy =.05) – Wpływ na handel duży: exp(.65)-1 =.92 unia walutowa podwaja handel Takich badań jest ok. 40 – wzrost handlu od 30% do 90% Dla EMU też robione: – Statystycznie istotny dodatni wpływ 1999 roku Efekt kreacji czy efekt dywersji handlu?

15 Podejście Flama i Nordstroma Czy wejście do EMU zwiększy handel? – Model grawitacyjny – Poziom sektora (one-digit SITC) – 1998-2002 wobec 1989-1997 wzrost o 15% w strefie euro – 1998-2002 wobec 1989-1997 wzrost o 8% poza strefą euro – Efekt rośnie w czasie – Efekt wynika z koncentracji w wysokoprzetworzonych produktach przemysłowych, wskazując na rosnącą specjalizację wertykalną jako przyczynę

16 Jak to się robi samemu? Wykorzystamy wyjściowe dane z CEPR Spróbujemy zreplikować wyniki Rose Spróbujemy wyciągnąć z danych może coś więcej?

17 Dane z CEPR Dane udostępnione są w postaci.dct Konieczny import przez STATę – infile using "C:\... cepr.dct" Obejrzyjmy je – des – sum /wszystko poza country1 i country2/ Dane nie zawierają identyfikatora pary – gen code=cty1*cty2 – xtset code year Ooops, nie działa …

18 Dane z CEPR (cd.) Skorzystajmy z pięknej funkcjonalności: – duplicates list code year /mamy sześć kolejnych obserwacji z powtarzaniem/ /obejrzyjmy je/ – duplicates tag code year, gen(duplicates) – list if duplicates==1 /jest to kilka tylko obserwacji i to przypadkowych/ – duplicates drop code year, force – drop duplicates I tym sposobem otrzymaliśmy wyczyszczony dataset – xtset code year – save cepr.dta, replace

19 O czym był artykuł Frankel & Rose? Mamy model grawitacyjny Po uwzględnieniu ważnych czyników (ekonomicznych i geograficznych sprawdźmy czy: – wystąpienie unii monetarnej wpływa na handel – wystąpienie unii monetarnej wpływa na gdp przez handel – wystąpienie unii monetarnej wpływa na gdp samo z siebie

20 O czym był artykuł Frankel & Rose?

21 Jak dostać wyniki Frankel & Rose? Po pierwsze, spróbujmy sami zrobić regresję – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island, fe – estimates store stale – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island – hausman stale. /powinny być efekty stałe, no to jedziemy/ – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island, fe /wyniki są inne /

22 Wyniki Frankel & Rose

23 Jak dostać wyniki Frankel & Rose Kiedy robimy efekty stałe, dużo zmiennych tracimy Rozwiązanie: oszacowanie between effects – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island, be /wyniki już zaczynają wyglądać bardziej podobnie/ Uwzględnijmy efekt poszczególnych lat – xi: xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island i.year, robust /fixed czy random?/ – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, fe robust – estimates store stale2 – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, robust /stale…/

24 No to jeszcze raz Robimy regresję z efektami stałymi – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, fe robust Robimy regresję between effects – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, be robust No to zróbmy jeszcze tzw MLE – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, mle iterate(20) – xtreg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, mle vce(bootstrap) iterate(16)

25 No to po raz ostatni Można byłoby explicite pokazać panel i efekt kraju… (tzw. opcja LSVD) – areg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island, absorb(year) vce(cluster code) / to standardowa regresja z DV dla każdego zdefiniowanego wydarzenia absorb/ – areg lvalue ldist lrgdp lpop cu comlang border comcol comctry regional ll colonial island _Iy*, absorb(cty1) vce(cluster code) /to umożliwia efekt dla kraju i dla roku z błędem specyficznym dla pary krajów/

26 Wnioski Jak widać opcji jest dużo… … a to dopiero początek, bo jeszcze nie sprawdzaliśmy – podgrup krajów – interakcji – nie zrobiliśmy także nic do drugiego etapu badania => będzie za tydzień Dostać dużo wyników, to nie jest jakiś problem => wyzwaniem jest je zrozumieć i coś z tego wybrać Pomysły na rozszerzenia: różnice w latach, różnice w grupach (EMU vs reszta świata?), itp.


Pobierz ppt "HANDEL A WALUTY Modelowanie handlu zagranicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google