Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost gospodarczy: modele wzrostu"— Zapis prezentacji:

1 Wzrost gospodarczy: modele wzrostu

2 Wzrost gospodarczy: fakty.
Akumulacja kapitału: model Solowa. Rola postępu technicznego. Optymalny poziom konsumpcji. Rachunek dochodu i reszta Solowa. Modele endogeniczne.

3 GDP per capita 2002 (USD)

4

5 Nierównomierny wzrost a rozwój gospodarki światowej w ostatnich dwóch wiekach:

6

7 Prosta funkcja produkcji
Y = F ( K,L ) Y/L = F(K/ L, 1) y = f (k) Przykład z funkcją Cobb-Douglasa: Y = A K L1-  y = A k

8 Założenia modelu: G = T = 0 c = C/ L; i = I/ L y = c + i
i = s y = s f (k) c = y – i = (1 - s) y y = (1 - s) y + i

9 Prezentacja graficzna

10 Podstawowe równanie modelu Solowa – (Swana)
 - stopa deprecjacji; n – stopa wzrostu ludności stopa inwestycji i wzrost k:  k = i -  k – n k  k = s f(k) -  k – n k

11 Równowaga stacjonarna (steady state)

12 Równowaga stacjonarna (steady state) cd.
k  k* k* = const. ( k = 0) s f (k*) = ( + n) k* y* = f (k*) = const. zmiana funkcji produkcji f (.), stopy oszczędności s, tempa wzrostu ludności n oraz stopy deprecjacji  zmienia k* oraz y*.

13 Wzrost ludności i tempo wzrostu dochodu
wzrost n powoduje zmniejszenie k* oraz y*

14 Stopa oszczędności i wzrost gospodarczy
Wzrost s zwiększa k*, a także y*.

15 Optymalny poziom konsumpcji
k* oraz y* rosną wraz z s; wzrost y* zwiększa konsumpcję c ale jednocześnie wzrost s zmniejsza c c* = y* – i* = f (k*) – s f (k*) c* = f (k*) – ( + n) k* c* max. jeśłi: f ’(k**) =  + n

16 Dynamika c: sytuacja, gdy k < k** - efekty wzrostu s:

17 Optymalny poziom konsumpcji cd.

18 Wzrost w modelu Solowa W równowadze stacjonarnej k* const. wobec tego K rośnie w tempie n; także y const. co oznacza, że Y rośnie w tempie n

19 Model Solowa z postępem technicznym zasilającym pracę
AL – praca efektywna A rośnie w tempie g k = K / AL kapitał na jednostkę pracy efektywnej y = Y/AL = f (k) produkt na jednostkę pracy efektywnej; s f (k) faktyczne inwestycje na jednostkę pracy efektywnej ( + n + g) inwestycje restytucyjne (inwestycje niezbędne dla utrzymania k na istniejącym poziomie). ^ ^ ^ ^ ^

20 Równowaga stacjonarna w warunkach postępu technicznego
k = s f (k) – ( + n + g) k k = 0 jeśli: s f (k*) = ( + n + g) k* . ^ ^ ^ . ^ ^ ^

21 Podstawowe implikacje modelu
^ ^ k, y const. co oznacza, że: k, y rosną w tempie g K, Y rosną w tempie n + g

22 Wnioski: Głównym czynnikiem wzrostu jest postęp techniczny (w modelu Solowa jest to czynnik egzogeniczny: dany z „zewnątrz”); Stopa wzrostu y w długim okresie osią ścieżkę zrównoważonego wzrostu wyznaczoną przez g Poziom dochodu na mieszkańca zależy od stopy inwestycji; Warunkowa konwergencja dochodu w skali międzynarodowej (przy takiej samej stopie oszczędności); Stopa oszczędności powinna być dostosowana do tzw. „złotej reguły” maksymalizującej konsumpcję.


Pobierz ppt "Wzrost gospodarczy: modele wzrostu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google