Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 "Czyste powietrze wokół nas" Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 "Czyste powietrze wokół nas" Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej."— Zapis prezentacji:

1 1 "Czyste powietrze wokół nas" Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

2 2 Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie

3 3 Program został rozszerzony na oddział przedszkolny. Program został rozszerzony na oddział przedszkolny. Liczba dzieci biorących udział w programie: Przedszkole – 14 Oddział Przedszkolny - 15

4 4 Nauczyciele realizujący program: Mgr Agnieszka Werwińska – koordynator programu Mgr Anna Owczarek – wychowawca oddziału przedszkolnego

5 5 Cele wybrane do realizacji w roku szkolnym 2009/2010: 1.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wydobycie dymu papierosowego. 2.Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. 3.Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

6 6 Działania zrealizowane w ramach programu: Powiadomienie rodziców dzieci o realizacji programu na spotkaniu oraz w formie listu do rodziców. Powiadomienie rodziców dzieci o realizacji programu na spotkaniu oraz w formie listu do rodziców. Edukacja antytytoniowa dla rodziców. Edukacja antytytoniowa dla rodziców. Zajęcia I – WYCIECZKA. Zajęcia I – WYCIECZKA. Zajęcia II – CO I DLACZEGO DYMI? Zajęcia II – CO I DLACZEGO DYMI? Zajęcia III – JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Zajęcia III – JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Zajęcia IV – CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zajęcia IV – CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zajęcia V – JAK UNIKAĆ DYMU TYTONIOWEGO? Zajęcia V – JAK UNIKAĆ DYMU TYTONIOWEGO? Inne działania: wykonanie gazetki, konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka. Inne działania: wykonanie gazetki, konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka. Podsumowanie programu. Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie programu. Spotkanie z rodzicami.

7 7 Spotkanie z rodzicami – 25.03.2010 r. Przedstawienie ogólnych założeń programu oraz oczekiwanych korzyści wypływających z jego realizacji, omówienie przewidywanych trudności.

8 8 Edukacja antytytoniowa dla rodziców–25.03.2010 r. Przedstawienie rodzicom szkodliwego wpływu palenia tytoniu na ich zdrowie oraz niekorzystnego zjawiska biernego palenia. Dyskusja – Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu. Rozdanie ulotek informacyjnych. Przedstawienie rodzicom szkodliwego wpływu palenia tytoniu na ich zdrowie oraz niekorzystnego zjawiska biernego palenia. Dyskusja – Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu. Rozdanie ulotek informacyjnych.

9 9 Zajęcia I – WYCIECZKA (26.03.2010 r.) Cel – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. Cel – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.

10 10 Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów. Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów.

11 11 Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów. Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów.

12 12 Zajęcia II – CO I DLACZEGO DYMI? (29.03.2010 r.) Cel – zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: Cel – zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: - zlokalizowania różnych - zlokalizowania różnych źródeł dymów, źródeł dymów, - określenia różnych - określenia różnych rodzajów dymów, rodzajów dymów, - określenia przyczyn - określenia przyczyn wydobywania się dymów. wydobywania się dymów.

13 13 Rysowanie w grupach różnych źródeł dymu.

14 14 Prezentacja i omawianie rysunków dzieci. Prezentacja i omawianie rysunków dzieci.

15 15 Prezentacja i omawianie różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego). Prezentacja i omawianie różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego).

16 16 Rysunki dzieci Różne źródła dymu. Rysunki dzieci Różne źródła dymu.

17 17 Zajęcia III – JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? (27.04.2010 r.) Cel – zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Cel – zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

18 18 Zapachy przyjemne i nieprzyjemne. Zapachy przyjemne i nieprzyjemne.

19 19 Kolorowanie kwiatowych emblematów. Kolorowanie kwiatowych emblematów.

20 20 Kolorowanie kwiatowych emblematów. Kolorowanie kwiatowych emblematów.

21 21 Zabawa w kwiatki. Zabawa w kwiatki.

22 22 Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem. Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem.

23 23 Konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka. Konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka.

24 24 Nauka Piosenki o Dinku. Nauka Piosenki o Dinku.

25 25 Zajęcia IV – CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? (07.05.2010 r.) Cel – zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów. Cel – zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów.

26 26 Śpiewanie Piosenki o Dinku. Śpiewanie Piosenki o Dinku.

27 27 Historyjka o podróży Dinusia pociągiem - ilustracja pantomimiczna dzieci. Historyjka o podróży Dinusia pociągiem - ilustracja pantomimiczna dzieci.

28 28 Jedzie pociąg z daleka…. Jedzie pociąg z daleka….

29 29 Wagon pełen palaczy... Wagon pełen palaczy...

30 30 Na zakończenie zajęć jeszcze raz zaśpiewajmy naszą ulubioną piosenkę. Na zakończenie zajęć jeszcze raz zaśpiewajmy naszą ulubioną piosenkę.

31 31 Zajęcia V – JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? (25.05.2010 r.) Cel – wzrost kompetencji dzieci w zakresie: Cel – wzrost kompetencji dzieci w zakresie: - umiejętności zachowania - umiejętności zachowania się, gdy znajdują się się, gdy znajdują się w zadymionych w zadymionych pomieszczeniach. pomieszczeniach. - umiejętności radzenia - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, sobie w sytuacjach, w których inni palą w których inni palą papierosy. papierosy.

32 32 Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia. Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia.

33 33 Tu nie wolno palić!. Tu nie wolno palić!.

34 34 Rozmowa z przedszkolakami na temat znalezionych znaczków. Co one oznaczają? Rozmowa z przedszkolakami na temat znalezionych znaczków. Co one oznaczają?

35 35 Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE! Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE!

36 36 …Ten zielony Dinek nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.... …Ten zielony Dinek nie lubi palaczy, ucieka przed dymem....

37 37 Gazetka (07.06.2010 r.) Wspólne wykonanie gazetki profilaktycznej Czyste powietrze wokół nas. Wspólne wykonanie gazetki profilaktycznej Czyste powietrze wokół nas.

38 38 Nasi dzielni pomocnicy. Nasi dzielni pomocnicy.

39 39 Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie programu (09.06.2010r.).

40 40 Podsumowanie realizacji programu, dyskusja. Podsumowanie realizacji programu, dyskusja.

41 41 Występ przedszkolaków. Występ przedszkolaków.

42 42 Oglądanie prezentacji multimedialnej Czyste powietrze wokół nas. Oglądanie prezentacji multimedialnej Czyste powietrze wokół nas.

43 43 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2009/2010. 1. W programie brało udział łącznie 29 dzieci. 2. Program był realizowany od 25.03.2009r. do 09.06.2010r. w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym. 3. Do programu włączyło się dwoje realizatorów. 4. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach. 5. Przedszkolakom bardzo spodobała się maskotka programu - zielony Dinek oraz piosenka o nim.

44 44 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2009/2010. 6. Przedszkolaki nabyły dużo nowych wiadomości na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. 6. Przedszkolaki nabyły dużo nowych wiadomości na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. 7. Dzieci wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu, w szczególności dymu papierosowego. 7. Dzieci wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu, w szczególności dymu papierosowego. 8. Przedszkolaki często poruszały problem szkodliwości palenia i wdychania dymu papierosowego podczas rozmów z rodzicami w domu, namawiały swoich opiekunów do zaprzestania palenia. 8. Przedszkolaki często poruszały problem szkodliwości palenia i wdychania dymu papierosowego podczas rozmów z rodzicami w domu, namawiały swoich opiekunów do zaprzestania palenia. 9. Nasz największy sukces - tata jednej z dziewczynek, biorącej udział w programie rzucił palenie papierosów! 9. Nasz największy sukces - tata jednej z dziewczynek, biorącej udział w programie rzucił palenie papierosów!

45 45 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "1 "Czyste powietrze wokół nas" Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google