Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla koordynatorów Programu Edukacji Antytytoniowej - Nie pal przy mnie, proszę oraz Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu - Znajdź właściwe rozwiązanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla koordynatorów Programu Edukacji Antytytoniowej - Nie pal przy mnie, proszę oraz Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu - Znajdź właściwe rozwiązanie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla koordynatorów Programu Edukacji Antytytoniowej - Nie pal przy mnie, proszę oraz Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu - Znajdź właściwe rozwiązanie 5 Listopada 2012 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Sieroca 10

2 2 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata Koordynator programu: Główny Inspektor Sanitarny Zadanie I Zmiana klimatu społecznego i zachowań względem palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania informacyjno - edukacyjne

3 3 Epidemiologia* Szacuje się, że w Polsce pali obecnie 29% dorosłej populacji, co stanowi 9 mln ludzi; Badania przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2011 roku

4 Palacze są bardziej narażenia na: Choroby układu oddechowego – rozedmę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, raka języka, raka wargi, raka jamy ustnej, raka krtani, raka tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę, Choroby układu krążenia – chorobę niedokrwienną serca, zawał, miażdżycę kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty, Inne choroby – raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka przełyku, wrzody żołądka, choroby oczu (kataraktę zwyrodnienie plamkowe), impotencję, upośledzenie płodności

5 5 Ekspozycja na środowiskowy dym tytoniowy 80% palącym zdarza się lub zdarzało palić w obecności osób niepalących, w obecności dzieci - 48%; W 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy; 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych;

6 6 Diagnoza problemu palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży W Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci, a rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich; Do ukończenia jedenastu lat dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem; Wśród piętnastolatków ¼ pali regularnie; Od lat osiemdziesiątych regularnie pali więcej dziewcząt niż chłopców.

7 7 Zdrowotne następstwa biernego palenia tytoniu u dzieci Wzrost ryzyka niższej masy urodzeniowej; Wzrost zakażeń dróg oddechowych; Upośledzenie funkcji płuc; Nawracające choroby ucha środkowego; Ataki astmy; Zespół nagłego zgonu niemowląt

8 Dane epidemiologiczne W 2000 roku palenie tytoniu było przyczyną 69 tysięcy zgonów w Polsce Polacy w średnim wieku tracili około 22 lata życia, a starsi 9 lat

9 Programy Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata Czyste powietrze wokół nas – krajowy program edukacyjny kierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów Nie pal przy mnie, proszę – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów 9

10 10 Ostatnia edycja programów profilaktyki antytoniowej: Organizatorzy programu: Główny Inspektor Sanitarny Państwowa Inspekcja Sanitarna: WSSE (16 stacji) i PSSE (318 stacji)

11 11 Partnerzy programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu Inni ( na poziomie wojewódzkim, powiatowym, lokalnym)

12 12 Koordynatorzy programu: GIS – na poziomie krajowym, WSSE – na poziomie wojewódzkim PSSE – na poziom lokalny Koordynator w szkole – poziom szkolny.

13 13 Ostatnia edycja programów profilaktyki antytoniowej: Czas trwania programów: Lata r. Realizatorzy programu w szkole: - nauczyciele, - przedstawiciele środowiska szkolnego (pielęgniarki szkolne, pedagodzy, psycholodzy) - przeszkoleni liderzy młodzieżowi.

14 14 Sposób realizacji programów profilaktyki antytoniowej w szkołach: Informacja do rodziców dzieci oraz bieżąca współpraca w prowadzeniu programu w szkołach: Spotkanie z rodzicami List do rodziców Zajęcia warsztatowe

15 15 Program Nie Pal przy mnie, Proszę Program edukacji antytytoniowej adresowany dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

16 16 Program Nie Pal przy mnie, Proszę Cele: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, Zwiększenie wiedzy na temat zdrowia, Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, Kształtowanie postaw asertywnych

17 17 Program Nie Pal przy mnie, Proszę Program składa się z 5 zajęć warsztatowych z uczniami: Co to jest zdrowie (poszerzenie wiedzy o zdrowiu) Od czego zależy nasze zdrowie (kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ( informacje o biernym paleniu) Co zrobić, gdy moje życie jest zagrożone Nie pal przy mnie, proszę ( wykształcenie postawy asertywnej u dzieci)

18 18 Program Znajdź właściwe rozwiązanie Program profilaktyki palenia tytoniu dla: uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum

19 19 Program Znajdź właściwe rozwiązanie Cele Programu: Zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

20 Program składa się z 5 zajęć warsztatowych z uczniami: 1. Poznajmy się bliżej 2. Laboratorium ciała 3. Naucz się mówić nie 4. Znajdź właściwe rozwiązanie 5. Uwierz w siebie 20

21 21 Dodatkowe działania rozszerzające - informacje podane w sprawozdaniach z realizacji: Zajęcia praktyczne na temat zawartości substancji smolistych w papierosach ( budowa papierosa), tworzenia hasła na kampanię społeczną promującą nie palenie, zajęcia warsztatowe – kształtowanie postaw asertywnych, wykonanie gazetki ściennej z informacją o skutkach palenia, adresami poradni antynikotynowych, rozdawnictwo ulotek.

22 Programy antynikotynowe Koordynatorzy programu otrzymają drogą mailową druk ankiety sprawozdawczej, którą po zrealizowaniu zajęć należy wypełnić i przesłać do PSSE w Poznaniu do dnia 31 maja 2013 roku Zachęcamy do przesyłania dodatkowej dokumentacji w formie elektronicznej (zdjęcia, prezentacje), którą będziemy mogli zamieścić na stronie internetowej PSSE 22

23 Strona PSSE Na stronie internetowej PSSE w Poznaniu, w zakładce promocja zdrowia, programy edukacyjne, znajdują się broszury do pobrania, Pracownicy Oddziału OZ przeprowadzą ocenę realizacji programu w wybranych placówkach (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) 23

24 24 Kontakt do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Telefon: (61) Strona internetowa:

25 25 Każde dziecko ma prawo do dorastania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego!


Pobierz ppt "Szkolenie dla koordynatorów Programu Edukacji Antytytoniowej - Nie pal przy mnie, proszę oraz Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu - Znajdź właściwe rozwiązanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google