Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice r.

2 Trzymaj Formę! 2011/2012 W związku z wdrożeniem programu na terenie powiatu krapkowickiego w roku szkolnym 2011/2012 do jego realizacji pozyskano 9 szkół podstawowych (29,03%) oraz 2 gimnazjalne (25%).

3 Program realizowany był przez: koordynatora powiatowego- pracownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach, który odpowiedzialny był za pozyskanie szkół do realizacji programu, przeprowadzenie szkolenia i narad indywidualnych dla szkolnych koordynatorów, dystrybucję materiałów, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stacji, przeprowadzenie wizytacji w szkołach realizujących program, sporządzenie rocznego sprawozdania,

4 Trzymaj Formę! 2011/ koordynatorów szkolnych- 2 nauczycieli biologii, 2 wychowania fizycznego, 3 nauczycieli innych przedmiotów, 3 pielęgniarki szkolne, którzy odpowiedzialni byli za przeprowadzenie zajęć programowych z uczniami oraz opracowanie Informacji z realizacji programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2011/2012,

5 Trzymaj Formę! 2011/2012 partnerów- Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Firma Nature House, Tygodnik Krapkowicki, rada rodziców, dietetyk- 1 osoba, trener fitness- 1 osoba. Partnerzy odpowiedzialni byli za współpracę z koordynatorami szkolnymi przy realizacji działań programowych.

6 Trzymaj Formę! 2011/2012 Odbiorcami programu byli: uczniowie klas IV- 15 osób, uczniowie klas V szkół podstawowych- 211 osób, uczniowie klas VI szkół podstawowych – 129 osób, uczniowie klas I szkół gimnazjalnych- 116 osób, uczniowie klas II szkół gimnazjalnych- 15 osób, uczniowie klas III szkół gimnazjalnych- 136 osób, rodzice- 360 osób.

7 Trzymaj Formę! 2011/2012 Łącznie w realizacji programu wzięło udział 11 szkół, co stanowi 30,55 % wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie krapkowickim. Łączna liczba uczniów gimnazjów i szkół podstawowych biorących udział w programie to 607 osób.

8 Trzymaj Formę! 2011/2012 Działania przeprowadzone przez Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej pozyskanie szkół do realizacji programu, zorganizowano 1 szkolenie dla 8 osób (6 nauczycieli, 2 pielęgniarek szkolnych), przeprowadzono 1 naradę indywidualną z pielęgniarką szkolną dot. inauguracji programu, wystosowano pisma do 10 szkół nt. konkursu Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość, opublikowano 1 informację na stronie internetowej Stacji, wystosowanie podziękowań, przeprowadzenie wizytacji,

9 Trzymaj Formę! 2011/2012 rozdystrybuowano: 10 poradników, 10 plakatów z talerzem zdrowia, 740 ulotek dla rodziców, 670 broszur dla uczniów, 10 Mini poradników Dbaj o zdrowie, 10 Kodeksów zdrowego życia, 30 ulotek Kodeks zdrowego życia, 10 ulotek nt. szkodliwości soli, 250 ulotek Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce.

10 Trzymaj Formę! 2011/2012 Przebieg realizacji programu w szkołach W 3 szkołach opracowano własny projekt edukacyjny zawierający: temat, cele, zadania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji. Projekty przygotowywane były przez uczniów, nauczycieli oraz przy wsparciu rodziców. Natomiast w 8 szkołach projekt nie został opracowany.

11 Lp.SzkołaTytuł projektuCel projektu 1Zespół Szkół Sportowych Nr 1 Krapkowice Wiosna na talerzu Zdrowe odżywianie 2j.w.Festyn rekreacyjny Sport i rekreacja 3j.w.Wyjazd na narty do Lipowych Laźni Sport i rekreacja zimą 4PSP Nr 1 w Zdzieszowicach W zdrowym ciele zdrowy duch Propagowanie zdrowego stylu życia, reedukacja żywieniowa Temat i cele projektów edukacyjnych

12 Trzymaj Formę! 2011/2012 Sposób w jaki rodzice uczestniczyli w realizacji programu brali udział w zebraniach ogólnych -5 odp. aktywnie pomagali w realizacji/ organizacji zadań programowych-2 odp. aktywnie brali udział w spotkaniach, imprezach, przedsięwzięciach -2 odp. byli odbiorcami, widzami-3 odp. wspierali rzeczowo, finansowo-2 odp.

13 Trzymaj Formę! 2011/2012 Zastosowane formy zajęć z uczniami Zapoznanie z zaburzeniami stanu odżywiania oraz chorobami z tym związanymi (anoreksja, bulimia, otyłość) -9 odp. Współdziałanie i praca w grupie- 8 odp. Prelekcje, pogadanki-8 odp. Odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych- 7 odp.

14 Trzymaj Formę! 2011/2012 Zastosowane formy zajęć z uczniami - c.d. Wykonywanie prac plastycznych, ekspozycje, wystawy- 6 odp. Dni zdrowego jedzenia, wybranego produktu - owocu, warzywa, sałatki, soku itp.- 6 odp. Ocena własnej aktywności fizycznej i stylu życia (w tym m.in. testy wysiłkowe)- 5 odp. Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety-5 odp. Pomiar tętna lub ciśnienia- 5 odp. Zawody, turnieje sportowe, mecze- 5 odp.

15 Trzymaj Formę! 2011/2012 Zastosowane formy zajęć z uczniami - c.d. Przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp., zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne- 4 odp. Obliczanie BMI, diagramy klasowe- 4 odp. Gry i zabawy- 4 odp. Rajdy rowerowe lub piesze, wycieczki, marsze na orientację, spływy- 3 odp. Wykonywanie prezentacji multimedialnych- 3 odp. Wyjazdy na basen, lodowisko, do studio fitness, ośrodka wspinaczki linowej /skałkowej- 3 odp. Projekcje filmowe, nakręcanie własnych filmów -3 odp. Publikacje w mediach-3 odp.

16 Trzymaj Formę! 2011/2012 Zastosowane formy zajęć z uczniami - c.d. Zajęcia, pokazy, instruktaże ruchowe ćwiczenia gimnastyczne (dodatkowe – poza lekcjami w-f, np. ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne, Nordic Walking, ćwiczenia śródlekcyjne )-2 odp. Zajęcia taneczne, aerobiku, fitness itp.-2 odp. Konkursy np. plastyczne, wiedzy (inne niż konkursy sprawnościowe/ zawody sportowe) -2 odp. Wykłady- 2 odp.

17 Trzymaj Formę! 2011/2012 Zastosowane formy zajęć z uczniami - c.d. Spotkania / wywiady ze specjalistami, ekspertami, autorytetami-2 odp. Biegi uliczne-2 odp. Badania ankietowe, sondaże-2 odp. Inscenizacje teatralne, scenki rodzajowe i kabaretowe, skecze-1 odp. Organizacja punktów/ stoisk informacyjno- edukacyjnych-1 odp.

18 Trzymaj Formę! 2011/2012 Trudności w realizacji programu Nie – 4 odp. Tak, w następującym zakresie: trudności finansowe, brak środków- 4 odp. brak czasu na realizację programu, nadmiar innych inicjatyw -5 odp. niewystarczająca ilość materiałów edukacyjnych -2 odp. małe zainteresowanie rodziców- 3 odp. małe zaangażowanie młodzieży- 3 odp. zbyt małe wsparcie ze strony partnerów programu - 1 odp. trudności związane z metodą projektu - 2 odp.

19 Trzymaj Formę! 2011/2012 Propozycje przezwyciężenia wyżej wymienionych trudności Koordynator szkolny proponuje utworzenie bazy materiałów dla koordynatora (quizy, krzyżówki, informacje dot. interpretacji składników w produktach) oraz prosi o wsparcie np. w postaci nagród, gadżetów, wejściówek na obiekty rekreacyjne.

20 Trzymaj Formę! 2011/2012 Podsumowanie i wnioski Program należałoby wprowadzić już w klasach I-III, gdyż nawyki żywieniowe najskuteczniej zmienia się, gdy dzieci są młodsze, a nauczyciel ma większy autorytet. Młodsze dzieci wykazują większe zainteresowanie taką tematyką, a ich rodzice wykazują większe zaangażowanie niż rodzice dzieci starszych.

21 Trzymaj Formę! 2011/2012 Przebieg monitoringu Przeprowadzono wizytacje w 5 placówkach, co stanowi 45,45% placówek realizujących program na terenie powiatu krapkowickiego w roku szkolnym 2011/2012. Ponadto zaplanowano 1 kontrolę w grudniu 2012 r.

22 Trzymaj Formę! 2011/2012 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Realizacja programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google