Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

2 Czyste powietrze wokół nas Założenia programu: Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo programów antytytoniowych.

3 Czyste powietrze wokół nas Cele główne programu: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

4 Czyste powietrze wokół nas Cele szczegółowe programu: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone dym.

5 Czyste powietrze wokół nas Adresaci programu: Dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do: przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych. Rodzice i opiekunowie.

6 Czyste powietrze wokół nas Czas trwania programu: I edycja 2008/2009 II edycja 2009/2010 III edycja 2010/2011 IV edycja 2011/2012 V edycja 2012/2013 VI edycja 2013/2014

7 Czyste powietrze wokół nas Sposób realizacji programu 5 zajęć warsztatowych: Zajęcia IWycieczka Zajęcia II Co i dlaczego dymi? Zajęcia III Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Zajęcia IV Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? Zajęcia V Jak unikać dymu papierosowego?

8 Czyste powietrze wokół nas Podstawowym założeniem i warunkiem pracy z małymi dziećmi jest równoległa współpraca z rodzicami i opiekunami. Sposób realizacji treści programowych - rodzice

9 Podsumowanie V edycji programu Czyste powietrze wokół nas (2012/2013)

10 Czyste powietrze wokół nas Zasięg programu W V edycji programu brało udział 54 placówek tj.: Placówki przedszkolne – 20 Oddziały przedszkolne – 34

11 Czyste powietrze wokół nas Liczba dzieci objętych programem w roku szkolnym 2012/13: 2465 W przedszkolach: 1613 Dzieci 5 letnie724 Dzieci 6 letnie566 Inne grupy323 W oddz. przedszk.: 852 Dzieci 5 letnie350 Dzieci 6 letnie482 Inne grupy20 Liczba rodziców biorących udział w programie 2284.

12 Formy realizacji programu Pogadanki, wykłady, prelekcje52 Imprezy środowiskowe, 24 przedstawienia Konkursy26 Projekcje filmu 13 Inne 20 (przemarsze ulicami miasta, meeting, happening, Akademia Zdrowia Przedszkolaka)

13 Ocena programu 123456 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu 262321 Treści merytoryczne programu ocenione przez realizatorów 1021 Wsparcie lokalne (władz lokalnych, policji, stowarzyszeń itp.) 4591879 Materiały dodatkowe (ulotki, plakaty, kolorowanki, wierszyki, krzyżówki, układanki, historyjki itp.) 2 152411

14 Czyste powietrze wokół nas Wnioski: Program został poszerzony o większą ilość placówek nauczania i wychowania (rok szkolny 2011/2012 – 27 placówek i rok szkolny 2012/2013 – 54 placówki) Realizatorzy pozytywnie ocenili program zarówno pod względem merytorycznym, dostosowania treści do odbiorców jak i różnorodności form pracy. Kilka placówek negatywnie oceniło wsparcie lokalne. W opinii koordynatorów program poszerzył i uporządkował wiedzę dzieci na temat ujemnych skutków palenia papierosów. U dzieci rozwinęła się umiejętność radzenia sobie w sytuacjach gdy dorośli przy nich palą papierosy. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w programie wykazując duże zainteresowanie – aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

15 Czyste powietrze wokół nas Ciekawe formy w roku szkolnym 2012/2013

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 MATERIAŁY

31 Poradnik dla nauczyciela Poradnik zawiera: Założenia Scenariusze zajęć dla dzieci Scenariusze zajęć dla rodziców Załączniki

32 Załączniki do poradnika Tekst piosenki o Dinku

33 Załączniki do poradnika Nuty piosenki o Dinku

34 Załączniki do poradnika Kolorowanki

35 DOKUMENTACJA

36

37 Terminy kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : 30.05.2014r. (lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) 565 30 13 e – mail: ozipz@pssechelm.pl

38 Informacje druki terminy założenia materiały znajdują się na stronie internetowej PSSE w Chełmie. adres strony: www.pssechelm.pl

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google