Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"— Zapis prezentacji:

1 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

2 Czyste powietrze wokół nas
Założenia programu: Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo programów antytytoniowych.

3 Czyste powietrze wokół nas
Cele główne programu: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

4 Czyste powietrze wokół nas
Cele szczegółowe programu: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone dym.

5 Czyste powietrze wokół nas
Adresaci programu: Dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do: przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych. Rodzice i opiekunowie.

6 Czyste powietrze wokół nas
Czas trwania programu: I edycja /2009 II edycja /2010 III edycja 2010/2011 IV edycja 2011/2012 V edycja /2013 VI edycja 2013/2014

7 Czyste powietrze wokół nas
Sposób realizacji programu 5 zajęć warsztatowych: Zajęcia I Wycieczka Zajęcia II Co i dlaczego dymi? Zajęcia III Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Zajęcia IV Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? Zajęcia V Jak unikać dymu papierosowego?

8 Czyste powietrze wokół nas
Sposób realizacji treści programowych - rodzice Podstawowym założeniem i warunkiem pracy z małymi dziećmi jest równoległa współpraca z rodzicami i opiekunami.

9 Podsumowanie V edycji programu  „Czyste powietrze wokół nas”  (2012/2013)

10 Czyste powietrze wokół nas
Zasięg programu W V edycji programu brało udział 54 placówek tj.: Placówki przedszkolne – 20 Oddziały przedszkolne – 34

11 Czyste powietrze wokół nas
Liczba dzieci objętych programem w roku szkolnym 2012/13: 2465 W przedszkolach: 1613 Dzieci 5 letnie 724 Dzieci 6 letnie 566 Inne grupy 323 W oddz. przedszk.: 852 Dzieci 5 letnie 350 Dzieci 6 letnie 482 Inne grupy 20 Liczba rodziców biorących udział w programie 2284.

12 Formy realizacji programu
Pogadanki, wykłady, prelekcje 52 Imprezy środowiskowe, 24 przedstawienia Konkursy Projekcje filmu Inne (przemarsze ulicami miasta, meeting, happening, „Akademia Zdrowia Przedszkolaka”)

13 Ocena programu 1 2 3 4 5 6 Zaangażowanie dzieci podczas
1 2 3 4 5 6 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu 23 21 Treści merytoryczne programu ocenione przez realizatorów 10 Wsparcie lokalne (władz lokalnych, policji, stowarzyszeń itp.) 9 18 7 Materiały dodatkowe (ulotki, plakaty, kolorowanki, wierszyki, krzyżówki, układanki, historyjki itp.) 15 24 11

14 Czyste powietrze wokół nas
Wnioski: Program został poszerzony o większą ilość placówek nauczania i wychowania (rok szkolny 2011/2012 – 27 placówek i rok szkolny 2012/2013 – 54 placówki) Realizatorzy pozytywnie ocenili program zarówno pod względem merytorycznym, dostosowania treści do odbiorców jak i różnorodności form pracy. Kilka placówek negatywnie oceniło wsparcie lokalne. W opinii koordynatorów program poszerzył i uporządkował wiedzę dzieci na temat ujemnych skutków palenia papierosów. U dzieci rozwinęła się umiejętność radzenia sobie w sytuacjach gdy dorośli przy nich palą papierosy. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w programie wykazując duże zainteresowanie – aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

15 Czyste powietrze wokół nas
Ciekawe formy w roku szkolnym 2012/2013

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 MATERIAŁY

31 Poradnik dla nauczyciela
Poradnik zawiera: Założenia Scenariusze zajęć dla dzieci Scenariusze zajęć dla rodziców Załączniki

32 Załączniki do poradnika
Tekst piosenki o Dinku

33 Załączniki do poradnika
Nuty piosenki o Dinku

34 Załączniki do poradnika
Kolorowanki

35 DOKUMENTACJA

36

37 Terminy 30.05.2014r. Należy dostarczyć do dnia : (lub wcześniej)
kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : r. (lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) e – mail:

38 Informacje adres strony: www.pssechelm.pl druki terminy założenia
materiały znajdują się na stronie internetowej PSSE w Chełmie. adres strony:

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google