Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach UE Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński

2 Zmiany rynkowe i regulacyjne
w sektorze pocztowym

3 Zakres konkurencji i regulacji rynku usług pocztowych

4 Struktura rynku przesyłek listowych według liczby przesyłek
na jednego mieszkańca w 2007 r.

5 Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r
Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. według rodzajów nadawcy

6 instytucjonalnych według rodzajów adresata
Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. nadawanych przez nabywców instytucjonalnych według rodzajów adresata

7 Zmiany w strukturze nadawania i kierowania listów do poszczególnych rodzajów odbiorców w 2006 r. w stosunku do lat 2000 i 1992

8 do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)
Cena za usługę przesyłu listu o masie do 20 g w 2009 r. przy wykorzystaniu do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

9 Typowa struktura nadawców przesyłek listowych

10 Nasilenie konkurencji wobec publicznego operatora pocztowego w poszczegól-nych segmentach rynku usług pocztowych w państwach europejskich w 2009 r.

11 Udziały operatorów publicznego i niepublicznych w segmencie przesyłek listowych według ilości przesyłek w 2007 r.

12 Zmiany udziału w rynku usług pocztowych operatora publicznego (DP AG)
na rzecz licencjonowanych konkurentów w Niemczech [%]

13 Struktura rynku paczek i przesyłek ekspresowych w UE w 2008 r. według
wartości usług i kierunku przepływu przesyłek

14 do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)
Cena za usługę przesyłu paczki o masie do 1 kg w 2009 r. przy wykorzystaniu do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

15 Warianty form aktywności publicznych operatorów pocztowych w segmencie
druków bezadresowych w UE

16 według ilości przesyłek w 2006 r.
Udział publicznych operatorów pocztowych w segmencie druków bezadresowych według ilości przesyłek w 2006 r. udział w rynku państwo

17 Operatorzy publiczni wobec zmian na rynku usług pocztowych

18 Model kształtowania struktury organizacyjnej przez publicznych operatorów
w Europie

19 Przykłady kształtowania struktury organizacyjnej przez wybranych publicznych operatorów w Europie

20 Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe
w segmencie klientów biznesowych

21 Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe
w segmencie klientów biznesowych (ciąg dalszy)

22 w roku w wybranych państwach europejskich w latach 2005–2009
Średnie zmiany wysokości cen listów o masie do 20 g i paczek o masie do 1 kg w roku w wybranych państwach europejskich w latach 2005–2009

23 Kluczowe wymiary ekspansji operatorów pocztowych

24 Struktura przychodów publicznych operatorów pocztowych
według segmentów działalności w odsetkach przychodów w 2007 r. Uwagi: ∗ Dane dla grup kapitałowych; klasyfikacja przychodów według danych źródłowych. ∗∗ Usługi logistyczne świadczone na rzecz firm zewnętrznych.

25 Międzynarodowa ekspansja europejskich publicznych operatorów pocztowych

26 Międzynarodowa ekspansja narodowych operatorów pocztowych
w segmencie paczek i przesyłek ekspresowych do 2008 r.

27 Udział kosztów realizacji poszczególnych faz procesu świadczenia usług pocztowych oraz występowanie korzyści skali działania operatora pocztowego Źródło: J. Haldi, The value of output of the Post Offi ce Departament, w: The analysis of public output, Columbia University Press and Nati onal Bureau of Economic Research, New York–London 1970, s. 339–380, za: G. Knieps, Dienstleistungpoliti k der DBP und Ordungspoliti k, w: Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaft politi k, Heidelberg 1987, s. 157–158.

28 Liczba placówek na 10 tys. mieszkańców w UE w latach 1998 i 2007

29 Udział agencji pocztowych w ogólnej liczbie placówek pocztowych w państwach członkowskich UE

30 w grupie Royal Mail Holdings plc w 2010 r.
Udział w obrotach (przychodach) i zysku poszczególnych rodzajów działalności w grupie Royal Mail Holdings plc w 2010 r.

31 Operatorzy niepubliczni wobec zmian na rynku usług pocztowych

32 Strategie wejścia operatorów alternatywnych

33 Zmiany w poziomie cen w segmencie listowych przesyłek ekonomicznych
w Holandii po wejściu znaczącego konkurenta (Sandd)

34 Spadek kosztów jednostkowych Bring Citymail w Szwecji (koszt/sztuka, 1993 = 100%)

35 Model doręczania przesyłek z wykorzystaniem infrastruktury operatora
publicznego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wraz z liczbą doręczanych przesyłek w 2008 r.

36 Przewagi i luki konkurencyjne operatorów publicznego i niepublicznych na rynku usług pocztowych

37 Badane podmioty według rodzaju i liczby nadawanych przesyłek

38 Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych

39 Ocena poziomu realizacji elementów asortymentu usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

40 Ocena poziomu realizacji elementów jakości usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

41 Ocena poziomu realizacji elementów polityki cenowej
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

42 Ocena poziomu realizacji elementów dystrybucji
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

43 Ocena poziomu realizacji elementów promocji
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

44 Ocena poziomu realizacji elementów obsługi klienta
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

45 Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI
Metoda CSI polega na ocenie oferty poszczególnych przedsiębiorstw lub całej gałęzi w relacji do oferty będącej idealną w wyobrażeniu respondentów. Efektem analizy jest poznanie stopnia zadowolenia respondentów (najczęściej) nabywców z aktualnej oferty przedsiębiorstw pocztowych w stosunku do świadczonych usług. CSI – wskaźnik zadowolenia nabywcy – jest ilorazem sumy iloczynów rang ważności i odpowiadających im ocen realizacji poszczególnych elementów składowych instrumentów konkurencji oraz sumy iloczynów rang ważności i ocen maksymalnych.

46 Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI - wyniki

47 Dziękuję za uwagę

48

49

50


Pobierz ppt "Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google