Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach UE Tomasz Sondej Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach UE Tomasz Sondej Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach UE Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński

2 Zmiany rynkowe i regulacyjne w sektorze pocztowym

3 Zakres konkurencji i regulacji rynku usług pocztowych

4 Struktura rynku przesyłek listowych według liczby przesyłek na jednego mieszkańca w 2007 r.

5 Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. według rodzajów nadawcy

6 Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. nadawanych przez nabywców instytucjonalnych według rodzajów adresata

7 Zmiany w strukturze nadawania i kierowania listów do poszczególnych rodzajów odbiorców w 2006 r. w stosunku do lat 2000 i 1992

8 Cena za usługę przesyłu listu o masie do 20 g w 2009 r. przy wykorzystaniu do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

9 Typowa struktura nadawców przesyłek listowych

10 Nasilenie konkurencji wobec publicznego operatora pocztowego w poszczegól- nych segmentach rynku usług pocztowych w państwach europejskich w 2009 r.

11 Udziały operatorów publicznego i niepublicznych w segmencie przesyłek listowych według ilości przesyłek w 2007 r.

12 Zmiany udziału w rynku usług pocztowych operatora publicznego (DP AG) na rzecz licencjonowanych konkurentów w Niemczech [%]

13 Struktura rynku paczek i przesyłek ekspresowych w UE w 2008 r. według wartości usług i kierunku przepływu przesyłek

14 Cena za usługę przesyłu paczki o masie do 1 kg w 2009 r. przy wykorzystaniu do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

15 Warianty form aktywności publicznych operatorów pocztowych w segmencie druków bezadresowych w UE

16 Udział publicznych operatorów pocztowych w segmencie druków bezadresowych według ilości przesyłek w 2006 r. udział w rynku państw o

17 Operatorzy publiczni wobec zmian na rynku usług pocztowych

18 Model kształtowania struktury organizacyjnej przez publicznych operatorów w Europie

19 Przykłady kształtowania struktury organizacyjnej przez wybranych publicznych operatorów w Europie

20 Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe w segmencie klientów biznesowych

21 Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe w segmencie klientów biznesowych (ciąg dalszy)

22 Średnie zmiany wysokości cen listów o masie do 20 g i paczek o masie do 1 kg w roku w wybranych państwach europejskich w latach 2005–2009

23 Kluczowe wymiary ekspansji operatorów pocztowych

24 Uwagi: Dane dla grup kapitałowych; klasyfikacja przychodów według danych źródłowych. Usługi logistyczne świadczone na rzecz firm zewnętrznych. Struktura przychodów publicznych operatorów pocztowych według segmentów działalności w odsetkach przychodów w 2007 r.

25 Międzynarodowa ekspansja europejskich publicznych operatorów pocztowych

26 Międzynarodowa ekspansja narodowych operatorów pocztowych w segmencie paczek i przesyłek ekspresowych do 2008 r.

27 Źródło: J. Haldi, The value of output of the Post Offi ce Departament, w: The analysis of public output, Columbia University Press and Nati onal Bureau of Economic Research, New York–London 1970, s. 339–380, za: G. Knieps, Dienstleistungpoliti k der DBP und Ordungspoliti k, w: Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaft politi k, Heidelberg 1987, s. 157–158. Udział kosztów realizacji poszczególnych faz procesu świadczenia usług pocztowych oraz występowanie korzyści skali działania operatora pocztowego

28 Liczba placówek na 10 tys. mieszkańców w UE w latach 1998 i 2007

29 Udział agencji pocztowych w ogólnej liczbie placówek pocztowych w państwach członkowskich UE

30 Udział w obrotach (przychodach) i zysku poszczególnych rodzajów działalności w grupie Royal Mail Holdings plc w 2010 r.

31 Operatorzy niepubliczni wobec zmian na rynku usług pocztowych

32 Strategie wejścia operatorów alternatywnych

33 Zmiany w poziomie cen w segmencie listowych przesyłek ekonomicznych w Holandii po wejściu znaczącego konkurenta (Sandd)

34 Spadek kosztów jednostkowych Bring Citymail w Szwecji (koszt/sztuka, 1993 = 100%)

35 Model doręczania przesyłek z wykorzystaniem infrastruktury operatora publicznego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wraz z liczbą doręczanych przesyłek w 2008 r.

36 Przewagi i luki konkurencyjne operatorów publicznego i niepublicznych na rynku usług pocztowych

37 Badane podmioty według rodzaju i liczby nadawanych przesyłek

38 Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych

39 Ocena poziomu realizacji elementów asortymentu usług pocztowych przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

40 Ocena poziomu realizacji elementów jakości usług pocztowych przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

41 Ocena poziomu realizacji elementów polityki cenowej przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

42 Ocena poziomu realizacji elementów dystrybucji przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

43 Ocena poziomu realizacji elementów promocji przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

44 Ocena poziomu realizacji elementów obsługi klienta przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

45 Metoda CSI polega na ocenie oferty poszczególnych przedsiębiorstw lub całej gałęzi w relacji do oferty będącej idealną w wyobrażeniu respondentów. Efektem analizy jest poznanie stopnia zadowolenia respondentów (najczęściej) nabywców z aktualnej oferty przedsiębiorstw pocztowych w stosunku do świadczonych usług. CSI – wskaźnik zadowolenia nabywcy – jest ilorazem sumy iloczynów rang ważności i odpowiadających im ocen realizacji poszczególnych elementów składowych instrumentów konkurencji oraz sumy iloczynów rang ważności i ocen maksymalnych. Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI

46 Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI - wyniki

47 Dziękuję za uwagę

48

49

50


Pobierz ppt "Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach UE Tomasz Sondej Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google