Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENY W MARKETINGU CENA jest głównym elementem marketingu mix. Jest także ona swoistym narzędziem gry ekonomicznej. Dla sprzedającego- cena jest elementem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENY W MARKETINGU CENA jest głównym elementem marketingu mix. Jest także ona swoistym narzędziem gry ekonomicznej. Dla sprzedającego- cena jest elementem."— Zapis prezentacji:

1 CENY W MARKETINGU CENA jest głównym elementem marketingu mix. Jest także ona swoistym narzędziem gry ekonomicznej. Dla sprzedającego- cena jest elementem jego dochodów(ew. zysku lub straty). Dla kupującego-cena jest zmniejszeniem wolumenu środków na inne zakupy.

2 Ceny w usługach....

3 Do funkcji cen wg.H.Meferta zalicza się: max wielkości sprzedaży,
CENY w MARKKETINGU Do funkcji cen wg.H.Meferta zalicza się: max wielkości sprzedaży, osiągnięcie określonego poziomu zysku, utrzymanie udziału w rynku, zwrot poniesionych nakładów, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, pozyskanie nowych nabywców, wyłączenie konkurentów z rynku.

4 CENY W MARKETINGU

5 Na decyzje cenowe mają wpływ:
1.Po stronie przedsiębiorstwa: cele polityki cen, cele marketingu, koszty, struktura marketingu mix 2.Po stronie środowiska zewnętrznego.: akceptacja przez konsumentów oczekiwania i wymogi dystrybucji. ceny konkurentów, normy prawne i regulacje państwowe

6 Na zmienność cen mają wpływ:
Produkty na rynku, Nabywcy i kanały dystrybucji, Pozycja przeds. na rynku(ubiegła, obecna) Stan patentów i licencji, Ocena efektu rynkowego zmian cen, Zakres informacji konkurentów o naszych cenach, Termin i sposób dokonania zmiany cen.

7 Przyczyny podejmowania decyzji cenowych:
gdy cena jest ustalana po raz pierwszy(nowy produkt, nowa usługa), gdy zmieniły się koszty wytwarzania, gdy zachowania konkurentów wymuszają zmianę ceny, gdy zmienia się struktura wewnątrzasortymentowa( np.. pojawiają się substytuty) , gdy zmienia się istotnie popyt

8

9 Czynniki wpływające na wrażliwość cenową:
1. Efekt wartości unikatowej-nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, im bardziej unikatowy jest produkt 2.Efekt świadomości istnienia substytutów-nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy są mniej świadomi istnienia substytutów 3. Efekt trudnego porównania- nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy nie mogą porównać jakości z substytutami 4. Efekt globalnych wydatków- nabywcy są mniej wrażliwi na cenę,im mniejsza część ich dochodu stanowi wydatek na dane dobro 5. Efekt końcowego pożytku-nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, im mniejszy jest wydatek w stosunku do całkowitego kosztu zakupu dobra finalnego 6. Efekt podzielonych wydatków- nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, jeżeli część kosztów jest ponoszona przez kogoś innego

10 C.d. Czynników wpływających na wrażliwość cenową:
7. Efekt „ utopionych” pieniędzy- nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy produkt jest użytkowany wraz z zakupionymi wcześniej 8. Efekt relacji jakości do ceny- nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy zakładają, ze produkt jest wyższej jakości, niesie ze sobą więcej prestiżu lub jest bardziej ekskluzywny 9. Efekt zapasów-nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, kiedy nie mogą przechowywać produktu

11 Ryzyko przy nowych produktach...
Ryzyko zbyt wygórowanej ceny, Ryzyko zbyt małej siły nabywczej konsumentów, Ryzyko ,że nowość nie zostanie zaakceptowana, Ryzyko, że liczba pionierów rynkowych będzie zbyt mała


Pobierz ppt "CENY W MARKETINGU CENA jest głównym elementem marketingu mix. Jest także ona swoistym narzędziem gry ekonomicznej. Dla sprzedającego- cena jest elementem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google