Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 1 Rynki konkurencji niedoskonałej 1. Rynki konkurencji monopolistycznej 2. Rynki oligopolistyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 1 Rynki konkurencji niedoskonałej 1. Rynki konkurencji monopolistycznej 2. Rynki oligopolistyczne."— Zapis prezentacji:

1 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 1 Rynki konkurencji niedoskonałej 1. Rynki konkurencji monopolistycznej 2. Rynki oligopolistyczne

2 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 2 Cechy rynku uwzględniane przy budowie różnych modeli rynków konkurencji niedoskonałej 1. Rozproszenie popytu i podaży. 2. Charakter produktu: jednorodność lub zróżnicowanie. Preferencje nabywców lub/i sprzedawców. Wpływ firmy na cenę rynkową oferowanych dóbr. Wpływ firmy na cenę rynkową oferowanych dóbr. Sposoby konkurowania na rynku Sposoby konkurowania na rynku 3. Swoboda wejścia na rynek (bariery wejścia) zysk ekonomiczny w długim okresie zysk ekonomiczny w długim okresie 4. Przejrzystość rynku. 5. Współzależność wyborów rynkowych poszczególnych przedsiębiorstw.

3 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 3 Rynki konkurencji monopolistycznej

4 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 4 Problemy do omówienie 1. Właściwości rynku konkurencji monopolistycznej. 2. Swoboda działań firmy na rynku 3. Sposoby zróżnicowania produktów. 4. Równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w krótkim okresie. 5. Równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w długim okresie.

5 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 5 1.Właściwości rynku konkurencji monopolistycznej 1. Na rynku działa wielu producentów - sprzedawców i wielu kupujących. Każdy z oferentów zaspakaja jedynie niewielką cząstkę ogólnego popytu. 2. Produkty są zróżnicowane i posiadają bliskie substytuty. Nabywcy mają preferencje co do dostawców i produktów. Oferenci również mają preferencje co do nabywców. 3. Rynek charakteryzuje się względną swobodą wchodzenia na rynek i wyjścia z rynku. Firmy wchodzące na rynek muszą ponieść koszty różnicowania produktu. 4. Rynek jest przejrzysty w tym sensie, ze oferenci znają popyt na swoje produkty, natomiast kupujący mogą być dobrze poinformowani o ofercie innych producentów, ale tak być nie musi.

6 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 6 Właściwości rynku konkurencji monopolistycznej Istotą konkurencji monopolistycznej jest dążenie poszczególnych producentów do uzyskania monopolu we własnym segmencie rynku Różnicowania produktu (dyferencjacja produktu) – producenci poszczególnych dóbr nadają swoim produktom pewne specyficzne właściwości, odróżniających je od produktów innych firm zaspakajających daną potrzebę.

7 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 7 2. Swoboda działań firmy na rynku Popyt na produkty poszczególnych firm jest cząstką ogólnego popytu rynkowego. Każda firma ma wyodrębniony segment rynku (mikrorynek). Na rynku występują indywidualne krzywe popytu na produkty wytwarzane przez poszczególne przedsiębiorstwa, co odzwierciedla zjawisko różnicowania produktów i możliwości różnicowania cen. Firma decyduje o cenie i wielkości sprzedaży własnych produktów lub usług. Firma nie może wpływać bezpośrednio na ceny i wybory konkurentów. Popyt na produkty danej firmy jest elastyczna, ponieważ produkty różnych firm są substytutami (niedoskonałymi) Popyt na produkty danej firmy, dla określonego poziomu ceny, jest bardziej elastyczny niż popyt rynkowy na daną grupę wyrobów.

8 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 8 3. Sposoby zróżnicowania produktów 3. Sposoby zróżnicowania produktów –różnicowanie właściwości produktu takich jak: jakość produktów, ich forma, kolor, opakowanie, znak firmowy, marka, nazwa firmy, reputacja sprzedawców itp. –różnicowanie usługi dostarczania towaru nabywcy: lokalizacja punktów sprzedaży, różne formy obsługi klienta, dodatkowe usługi świadczone przez sprzedawców, okres gwarancji, zakres obsługi serwisowej, dogodne systemy sprzedaży ratalnej, stosowanie marż i upustów cenowych, itp.

9 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 9 4. Równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w krótkim okresie Firmy mają indywidualne krzywe popytu na produkty wytwarzane przez siebie produkty, co jest następstwem różnicowania produktów. Firma, działająca na rynku konkurencji monopolistycznej, dążąc do maksymalizacji zysku, dokonuje wybory wysokości ceny i wielkości produkcji, podobnie jak czyni to monopol czysty.

10 dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 10 5. Równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w długim okresie. Różnicowanie produktu i swoboda wejścia prowadzą do tego, że popyt na produkty poszczególnych przedsiębiorstw zmniejsza się i staje się bardziej elastyczny. Warunku równowagi przedsiębiorstwa: MR = LMC. Równowaga zachodzi przy zrównaniu się ceny długookresowym kosztem przeciętnym: P = LAC. Firmy nie osiągają wówczas zysków nadzwyczajnych i nie ponoszą strat. TP =0


Pobierz ppt "Dr Irena Rumianowska: Mikroekonomia - wykłady 1 Rynki konkurencji niedoskonałej 1. Rynki konkurencji monopolistycznej 2. Rynki oligopolistyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google