Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segmentacja Rynku Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segmentacja Rynku Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski."— Zapis prezentacji:

1 Segmentacja Rynku Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski

2 Zadania dla grupy 1. Dokonać segmentacji rynku (jakiegoś produktu np. pasta do zębów, samochody lub inne) według wybranych kryteriów. KryteriumNazwa segmentu rynkuCharakterystyka

3 2. Dokonać oceny i wyboru segmentu rynku według wybranych czynników określających efekt ekonomiczny np. liczba konkurentów, koszt wejścia na rynek, wielkość segmentu, łatwość komunikowania się z segmentem, sztywność popytu, wpływ bezrobocia na sprzedaż. Kryteria Waga Segmenty AB Ocena WartośćOcenaWartość Suma

4 Czym jest segment?? segment geometryczny - odcinek koła; (l.mn.) metamery; element, część składowa zespołu maszyn albo budowli…

5 BRUZDKOWANIE –(segmentacja): kolejne podziały jaja w pierwszym etapie rozwoju zarodkowego zwierząt i człowieka na coraz mniejsze komórki……

6 SEGMENTACJA Segmentacja – podział rynku na odrębne grupy nabywców, które mogą wymagać odmiennych produktów lub instrumentów marketingowych.

7 Istota segmentacji Działanie na rzecz określonej grupy nabywców (działanie na rzecz kogoś) zamiast działania na rzecz wszystkich stwarza szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, łatwiejszego opracowania programu działania na rynku, a w konsekwencji skuteczniejszego i bardziej efektywnego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

8 Siedem ważnych zagadnień dotyczących procesu segmentacji: I.Poziom segmentacji rynku II.Segmentacja rynku konsumpcyjnego III.Segmentacja rynku przedsiębiorstw IV.Segmentacja rynków międzynarodowych V.Segmentacja wieloczynnikowa VI.Identyfikowanie segmentów rynkowych VII.Warunki efektywnej segmentacji

9 Poziom segmentacji rynku Marketing masowy (brak segmentacji) Mikromarketing (segmentacja całkowita) Marketing segmentacyjny Marketing niszowy LokalnyIndywidualny I.

10 Segmentacja rynku konsumenckiego Nie można stosować jednego rodzaju segmentacji należy stosować rożne kryteria z osobna i w kombinacjach, aby znaleźć najlepszy sposób na rozpoznanie struktury rynku. II.

11 Zmienne używane w procesie segmentacji rynku konsumpcyjnego Segmentacja geograficzna Segmentacja demograficzna Geodemografia Badania związków między lokalizacja geograficzna, a demograficzna Segmentacja psychograficzna Ze względu na 1.Przynależność do grupy społecznej 2.Styl życia 3.Cechy osobowości II. Segmentacja według zachowań konsumentów Podział rynku na grupy nabywców ze względu na ich wiedzę, postawę, sposób użytkowania oraz stosunek do produktu. Okazje zakupowe Oczekiwanie korzyści Status użytkownika Intensywność użytkowania Stopień lojalności Gotowość do zakupu Postawa wobec produktu

12 Segmentacja rynku przedsiębiorstw III. Demografia przedsiębiorstwa Kryteria operacyjne Podejście do zakupu Czynniki sytuacyjne Cechy osobiste -branża -wielkość przedsiębiorstwa -lokalizacja -technologie -status użytkownika -potencjał klienta -organizacja funkcji zakupu -struktura władzy -charakter istniejących związków -ogólna polityka zakupów -kryteria zakupowe -pilność potrzeby -specjalne zastosowania -wielkość zamówienia -podobieństwo nabywcy i sprzedawcy -stosunek do ryzyka -lojalność

13 Segmentacja rynków międzynarodowych IV. Położenie geograficzne Czynniki ekonomiczne Czynniki polityczne i prawne Czynniki kulturowe Segmentacja międzyrynkowa

14 Segmentacja wieloczynnikowa Prosta - użycie kombinacji zmiennych demograficznych V. Zaawansowana - polega na połączeniu wielu zmiennych np. geodemograficzna i psychograficzna Wielostopniowa - makrosegmentacja - mikrosegmentacja

15 Identyfikowanie segmentów rynkowych VI. Badania jakościowe Badania ilościowe Analiza Sprawdzanie wiarygodności Tworzenie profili segmentów

16 Warunki efektywnej segmentacji VII. Mierzalność Stopień w jakim można zmierzyć wielkość danego segmentu rynku, siłę nabywczą i zyski Dostępność Stopień w jakim można dotrzeć do danego rynku i go obsłużyć. Wielkość Stopień w jakim segment rynku jest pojemny lub zyskowny Możliwość skutecznej obsługi Stopień w jakim można opracować efektywne programy zmierzające do przyciągnięcia i obsłużenia danego segmentu rynku

17 Wybór rynku docelowego Rynek docelowy Grupa nabywców o podobnych potrzebach lub cechach, którą firma decyduje się obsługiwać I. Ocena segmentów rynku -atrakcyjność segmentu -silne strony przedsiębiorstwa II.Strategie wyboru segmentu -marketing niezróżnicowany -marketing zróżnicowany -marketing skoncentrowany -proces wyboru strategii działania na rynku


Pobierz ppt "Segmentacja Rynku Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google