Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja RIS MAZOVIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja RIS MAZOVIA"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja RIS MAZOVIA
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Cele i zadania Projektu RIS MAZOVIA Konferencja RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006 roku

2 Regionalne Strategie Innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W najbliższych latach dominującymi priorytetami funduszy strukturalnych staną się badania, innowacje i społeczeństwo informacyjne.

3 RIS materiał KPK 6PR MŚP Instytuty badawcze Instytucje wsparcia
Instytucje finansowe MŚP Instytuty badawcze Instytucje wsparcia Władze regionalne i lokalne Uniwersytety Parki i inkubatory materiał KPK 6PR

4 Korzyści Polityka wsparcia po RIS
Ograniczona ilość działań Koncentracja środków Zorientowanie na potrzeby Masa krytyczna - szansa Wizja strategiczna Klarowność polityki Społeczne poparcie materiał KPK 6PR

5 Konsorcjum projektu RIS MAZOVIA
Koordynator Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Partnerzy Regionalni Politechnika Warszawska Ośrodek Transferu Innowacji-OTI Ośrodek Przetwarzania Informacji Partnerzy Zagraniczni META Group S.r.l. Firma Konsultingowa, Umbria (Terni, Barcelona, Lubljana, Buenos Aires) ZAB - ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH Agencja Rozwoju Brandenburgii

6 RIS MAZOVIA Start Projektu – 1 czerwca 2005 r.
Czas trwania projektu – 32 miesiące; 3 Etapy tworzenia RIS: Etap 1 (tzw. faza 0) – 12 miesięcy; zdefiniowanie strategii, prace organizacyjne (zakończenie 31 maja 2006 r.) Etap 2 (faza 1) – 12 miesięcy; proces badań, analiza regionu, diagnoza (od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r.) Etap 3 (faza 2) – 8 miesięcy; prace nad dokumentem strategii, akcje pilotażowe, monitoring (od 1 czerwca 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.) Zatwierdzenie dokumentu RIS przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – I kwartał 2008 r.

7 RIS –FAZA 0 Ustanowienie struktury zarządzania projektem
(Zespół Zarządzający, Komitet Sterujący); Szeroka współpraca z ekspertami; Promocja tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla regionu; Ustanowienie tematyki grup roboczych; Zdefiniowanie metodologii projektu; Prace w kierunku osiągnięcia regionalnego konsensusu wokół celu projektu jakim jest utworzenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

8 Grupy robocze (1) Grupy robocze stanowią ciało opiniotwórcze i rekomendujące działania podejmowane w celu utworzenia strategii innowacyjnej regionu, są także zespołami do generowania pomysłów; Zespoły tematyczne opiniują na ile rekomendowane przez ekspertów badania są zgodne z ich doświadczeniem, mogą też rekomendować kierunek prowadzonych działań. Zespoły takie grupują i umożliwiają kontakty między osobami z różnych środowisk (nauka, biznes, samorząd), co potencjalnie sprzyja powstawaniu nowych projektów i rozwiązań oraz wzmacnia działania proinnowacyjne. Ludzie zaangażowani w działania grup roboczych poprzez swoje kontakty przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o celach strategii i mogą budować wkoło tej idei szeroko rozumiane poparcie.

9 Grupy robocze (2) 5 obszarów tematycznych dla grup roboczych projektu
1. Nauka dla przedsiębiorczości (potencjał, możliwości, oferta dla przemysłu, podaż technologiczna, potrzeby i oczekiwania od władz publicznych, wykorzystanie badań dla gospodarki, bariery w kontaktach z przemysłem). 2. Przedsiębiorczość – popyt na innowacje (kontakty z nauką od strony przemysłu, poziom zaawansowania technologii, potrzeby innowacyjne firm, bariery w wykorzystywaniu badań, bariery w kontaktach z sektorem nauki). 3. Instytucje pośredniczące i działania wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość (instytucje, programy, współpraca z administracją i samorządem, rozwiązania systemowe). 4. Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji (edukacja, działanie samorządów, władze, obecność w mediach). 5. Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego (odniesienia Mazowsza do sytuacji międzynarodowej - wskaźniki rozwoju, współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w działalności badawczej i innowacyjnej, kierunki badań, foresight regionalny i technologiczny).

10 Komitet Sterujący dla projektu RIS MAZOVIA
(propozycja składu instytucjonalnego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 2006 r.) Struktura Reprezentant Zarządu Województwa Mazowieckiego - Marszałek Województwa Mazowieckiego; Rektorzy wiodących Wyższych Uczelni Mazowieckich (7) Przedstawiciele banków, przedsiębiorstw, instytucji wsparcia biznesu (7) Przedstawiciele innych kluczowych podmiotów z Województwa Mazowieckiego (7)

11 RIS MAZOVIA - Działania wzmacniające cele projektu, podejmowane w Urzędzie Marszałkowskim
powiązanie tworzonej RSI z innymi dokumentami programowymi Województwa Mazowieckiego (Regionalna Strategia Rozwoju, e-Strategia); współpraca z Zespołem ds. RPO na lata dla Województwa Mazowieckiego; współpraca z Departamentem Funduszy Strukturalnych i Pomocowych – działanie 2.6. ZPORR Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy; współpraca z zespołami realizującymi inne projekty (6PR, INTERREG).

12 RIS MAZOVIA Seminaria regionalne
Ciechanów - 5 kwietnia 2006, Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ Płock kwietnia 2006, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych PW Siedlce Radom Warszawa

13 RIS MAZOVIA – priorytety i wyzwania dla Regionalnej Strategii Innowacji
Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji; Działania wspierające tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych; Przyspieszenie rozwoju regionu poprzez wykorzystanie potencjału Warszawy; Promocja innowacyjności wśród MSP, B+R i władz regionu; Edukacja – kreowanie postaw proinnowacyjnych; Narzędzia wspierania innowacyjności (Agencja Rozwoju Mazowsza, system finansowanie innowacji, parki naukowe i technologiczne, inkubatory itp.)

14 RIS MAZOVIA Dziękuję za uwagę
dr Maria Antosik – Kierownik Projektu RIS Mazovia; Biuro Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności; Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; ul. Okrzei 35; Warszawa Tel / 582; Fax ;


Pobierz ppt "Konferencja RIS MAZOVIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google