Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej."— Zapis prezentacji:

1 Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r. dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa dr Julian Kołodziej Polski Komitet TICCIH Muzeum Techniki, Warszawa dr Klemens M. Stańkowski Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa, ul. Kawęczyńska 36

2 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 2 Wyzwania budowy społeczeństwa innowacyjnego Problemy społeczne Mazowsza: 1.wysokie bezrobocie dotykające także absolwentów wyższych uczelni 2.niska innowacyjność: procesowa, produktowa i technologiczna 3.niezadowalający sposób wykorzystania potencjału przedsiębiorczości 4.niska absorpcja środków publicznych UE w tym funduszy strukturalnych Program współpracy partnerskiej wspierający działania pro-innowacyjne na Mazowszu

3 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 3 Aktorzy sceny innowacji na Mazowszu Przedsiębiorstwa Samorząd Uczelnie, instytuty Lokalne inicjatywy Instytucje finansowe (banki) Organizacje pozarządowe UM / RIS Obszar inno - wacyjny

4 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 4 sposoby odczuwania punkty widzenia interesy zdolności mobilizacji know-how różni partnerzy na Mazowszu wzbogacone wizje obszaru nowe skojarzenia idei bardziej dojrzałe projekty skuteczniejszy proces realizacji umocnienie trwałości działań w czasie Partnerstwo – koło zamachowe innowacji

5 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 5 Ł ączenie różnych sposobów odczuwania aspekty ekonomiczne aspekty polityczne i instytucjonalne wzbogaconą wizję obszaru odkrywając w ten sposób możliwości, których istnienia nie podejrzewano aspekty społeczne i kulturowe

6 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 6 Łączenie różnych punktów widzenia dają początek nasłuchiwanie i dialog czynnik czas/skuteczność interes ogólny nowym skojarzeniom idei... … zalążki innowacji

7 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 7 sprzyja powstawaniu tworząc ramy spójności społecznej i gospodarczej Łączenie różnych interesów rentowność działalności gospodarczej, dostosowanie do wymagań rynkowych zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura dojrzalszych projektów jakość życia, kwestie społeczne

8 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 8 Łączenie zdolności do mobilizacji zasoby ludzkie środki finansowe i majątek prywatny środki finansowe i majątek publiczny skuteczniejszą realizację gwarantują pełniejszą kontrolę ryzyka zapewniają

9 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 9 Łączenie wiedzy i umiejętności (know-how) potencjał refleksji wsparcie instytucjonalne zarządzanie i realizacja trwałości efektów działań w czasie w oparciu o zdolność odtworzeniową sprzyjają

10 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 10 Co składa się na partnerstwo? / Sieć kontaktów / Sformalizowany tryb współpracy / Klimat zaufania / Zdolność organizacyjna i zarządcza / Zmienna geometria w zależności od rodzaju wyzwań

11 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 11 Mazowieckie partnerstwo dla innowacji Inicjatywa PARTNERSTWA to sposób organizacji: jednoczący ludzi wokół wspólnych działań dający wszystkim możliwości wypowiedzenia się umożliwiający szersze spojrzenie na zasoby zapewniający powiązanie pomiędzy działaniami doskonale dostosowany do lokalnych realiów elastycznie zarządzany

12 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 12 Program partnerstwa platforma do usprawnienia komunikacji i wdrażania instrumentów wspierających współpracę pomiędzy aktorami kreującymi innowacyjność dla rozwoju społeczno- gospodarczego Mazowsza celowość ujęcia subregionalnego wyodrębnienie aglomeracji stołecznej mniejsze miasta ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym Radom Płock Ostrołęka Biała Podlaska Ciechanów Siedlce …

13 Warszawa, 23 marca 2006 J. KOŁODZIEJ, J.J. BRDULAK, K.M. STAŃKOWSKI LOGO KBC Group 13 Pytania wiodące Jakie są główne bariery ograniczające możliwości rozwoju współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym i regionalnym na Mazowszu? W jaki sposób uruchomić współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego nakierowaną na wzrost innowacyjności? Jak kreować kulturę innowacji w naszym regionie?


Pobierz ppt "Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google