Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego
Olsztyn, 28. czerwca 2007 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2 Innowacja Zmiana istniejącej sytuacji wymaga wprowadzenia innowacji.

3 Innowacja Innowacja to coś więcej niż wynalazek – to proces polegający na wdrożeniu czegoś nowego i przydatnego.

4 Innowacja Innowacja ma miejsce, gdy ktoś wykorzystuje wynalazek – albo zastosowuje istniejące narzędzia w nowy sposób – aby zmienić rzeczywistość, funkcjonowanie danej organizacji, życie ludzi, itp.

5 Innowacja skąd czerpać innowacyjne pomysły i jak je wdrażać ?
Istnieją różne typy i definicje innowacji, ale zawsze pytanie podstawowe brzmi: skąd czerpać innowacyjne pomysły i jak je wdrażać ?

6 Inicjatywa Wspólnotowa Equal
Equal to program mający na celu testowanie i promowanie – także w drodze współpracy ponadnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

7 Equal – specyfika Equal jest zatem swoistym laboratorium albo poligonem doświadczalnym, w którym wypracowuje się nowe podejścia i metody. Miernikiem postępu nie jest liczba osób objętych wsparciem, tylko jakość wypracowanych rozwiązań.

8 Equal – wdrażanie Działanie 1 – etap wstępny, przeznaczony na utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, opracowanie wspólnej strategii i planu pracy oraz nawiązanie współpracy ponadnarodowej – zakończony Działanie 2 – etap właściwego wdrażania projektów przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju realizowany – Działanie 3 – etap upowszechniania dobrych praktyk, współpracy tematycznej oraz wpływania na politykę krajową i wspólnotową – realizowany

9 „Człowiek – najlepsza inwestycja”
Hasło kampanii promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego

10 „Ludzie + umiejętności = sukces”
Hasło kampanii promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Utworzenie partnerstwa
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Olsztyńska Izba Budowlana Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Gazowej Grzewczej i Klimatyzacji

12 Partnerstwo krajowe branża budowlana empowerment

13 Partnerstwo ponadnarodowe

14 Istniejące problemy Brak spójnego systemu rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach budowlanych, Niski poziom wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicznych, Odpływ pracowników na zachód – problemy kadrowe, Wysokie bezrobocie przy jednoczesnym nieprzystosowaniu bezrobotnych do świadczenia pracy, Tradycyjna dominacja mężczyzn w zawodach budowlanych.

15 Cele ogólne partnerstwa
Wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów wspierania i utrzymania zatrudnienia przez pracowników z branży budowlanej i instalatorskiej Ułatwienie wykorzystania nowych technologii i nowatorskich rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

16 Działania projektu Wdrożenie systemu rotacji pracy
Rotacja pracy („Job Rotation”) to sytuacja, kiedy jeden, bądź więcej pracowników w zakładzie pracy zostaje wysłanych na kurs doskonalenia zawodowego. Pracownicy ci są w tym czasie zastępowani przez specjalnie przygotowane osoby pozostające bez pracy.

17 Rotacja pracy Pracownicy Bezrobotni SZKOLENIA PRACA na zastępstwo
PRACA i INSTRUKTAŻ bezrobotnych na praktyce PRACA na zastępstwo PRACA Bezrobotni SZKOLENIA PRAKTYKA /próbne zatrudnienie PRACA lub BANK PRACY

18 Rotacja pracy Projekty rotacyjne tworzą sytuację „trzech zwycięzców”, gdzie każda ze stron uczestniczących w projekcie: bezrobotny – pracownik – przedsiębiorca, wygrywa dla siebie to, na czym najbardziej mu zależy, tworząc jednocześnie wartość dodaną wynikającą ze współpracy lokalnych aktorów rynku pracy.

19 Rotacja pracy Rotacja pracy integruje trzy obszary strategicznych działań na rzecz rynku pracy i gospodarki: promocję kształcenia ustawicznego przez zapewnienie szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez inwestycje w zasoby ludzkie, tworzenie miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia. Integracja tych trzech obszarów w jeden program stanowi siłę koncepcji rotacji pracy.

20 Działania projektu – c.d.
Eksperymentalne wsparcie kobiet z rodzin bezrobotnych biorących udział w rotacji pracy; Cel: sprawdzenie, czy działania w środowisku rodzinnym mają przełożenie na efekty szkolenia i zatrudnialność bezrobotnych z terenów poPGRowskich

21 Walidacja kompetencji
Założenia wstępne: istnieje wiele sytuacji, w których można nabyć kompetencje zawodowe w drodze doświadczenia zawód wyuczony ≠ zawód wykonywany doświadczenie (zawodowe) ma taką samą wartość jak nauka szkolna lub kursowa

22 Walidacja kompetencji
obecnie jedyną możliwością zdobycia dyplomu jest udział w kursie lub szkoleniu w sytuacji, gdy posiada się daną wiedzę, udział w szkoleniu tylko dla zdobycia odpowiedniego certyfikatu, jest marnotrawstwem czasu i pieniędzy

23 Walidacja kompetencji
Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia systemowego rozwiązania umożliwiającego potwierdzanie formalnym dokumentem posiadanych kompetencji zawodowych.

24 Walidacja kompetencji
Walidacja (łac. validare – zatwierdzać) kompetencji to proces formalnego potwierdzania wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowych zdobytych przez doświadczenie.

25

26 Nowe technologie Szkolenia i seminaria dotyczące stosowania innowacji technologicznych i komputerowych; Pilotażowe wdrożenie trzech nowych technologii proekologicznych.

27 COPIK Centrum Oprogramowania Projektowego i Kosztorysowego
AutoCAD REVIT Building Systems Robot Millenium Civil 3D ESOP Arc GIS

28 Dubbletten

29 System Dubbletten zasada działania zbiornik kału (kompostowanie)
frakcja płynna frakcja stała zbiornik kału (kompostowanie) miska ustępowa odbiór własny ROLNICTWO/ NAWOŻENIE odbiór zorganizowany zbiornik moczu

30 Dubbletten - zalety wodooszczędność (do 90%);
brak rozbudowanej infrastruktury - nie wymaga przyłączania do sieci kanalizacyjnej ani budowy szamb eliminacja problemów oczyszczalni ścieków; wartość dodana w postaci produktu ubocznego – nawozu organicznego; efekty pro-ekologiczne.

31 Pozostałe działania adaptacja innowacyjnej metody kształcenia kadr budowlanych w oparciu o model francuski; upowszechnienie stosowania e-learningu. opracowanie modelu branżowego Funduszu Szkoleniowego;

32 Filary Equal Podejście tematyczne Partnerstwo Współpraca ponadnarodowa
Innowacyjność Empowerment Mainstreaming

33 Kontakt Biuro Projektu ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn
tel fax


Pobierz ppt "Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google