Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 28. czerwca 2007 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Seminarium inaugurujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 28. czerwca 2007 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Seminarium inaugurujące."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 28. czerwca 2007 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego

2 Innowacja Innowacja Zmiana istniejącej sytuacji wymaga wprowadzenia innowacji.

3 Innowacja Innowacja Innowacja to coś więcej niż wynalazek – to proces polegający na wdrożeniu czegoś nowego i przydatnego.

4 Innowacja Innowacja Innowacja ma miejsce, gdy ktoś wykorzystuje wynalazek – albo zastosowuje istniejące narzędzia w nowy sposób – aby zmienić rzeczywistość, funkcjonowanie danej organizacji, życie ludzi, itp.

5 Innowacja Innowacja Istnieją różne typy i definicje innowacji, ale zawsze pytanie podstawowe brzmi: skąd czerpać innowacyjne pomysły i jak je wdrażać ?

6 Inicjatywa Wspólnotowa Equal Inicjatywa Wspólnotowa Equal Equal to program mający na celu testowanie i promowanie – także w drodze współpracy ponadnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

7 Equal – specyfika Equal jest zatem swoistym laboratorium albo poligonem doświadczalnym, w którym wypracowuje się nowe podejścia i metody. Equal jest zatem swoistym laboratorium albo poligonem doświadczalnym, w którym wypracowuje się nowe podejścia i metody. Miernikiem postępu nie jest liczba osób objętych wsparciem, tylko jakość wypracowanych rozwiązań. Miernikiem postępu nie jest liczba osób objętych wsparciem, tylko jakość wypracowanych rozwiązań.

8 Equal – wdrażanie Działanie 1 – etap wstępny, przeznaczony na utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, opracowanie wspólnej strategii i planu pracy oraz nawiązanie współpracy ponadnarodowej – zakończony Działanie 1 – etap wstępny, przeznaczony na utworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, opracowanie wspólnej strategii i planu pracy oraz nawiązanie współpracy ponadnarodowej – zakończony Działanie 2 – etap właściwego wdrażania projektów przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju realizowany – Działanie 2 – etap właściwego wdrażania projektów przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju realizowany – Działanie 3 – etap upowszechniania dobrych praktyk, współpracy tematycznej oraz wpływania na politykę krajową i wspólnotową – realizowany Działanie 3 – etap upowszechniania dobrych praktyk, współpracy tematycznej oraz wpływania na politykę krajową i wspólnotową – realizowany

9 Człowiek – najlepsza inwestycja Hasło kampanii promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Ludzie + umiejętności = sukces Hasło kampanii promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Utworzenie partnerstwa Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztyniewww.wmzdz.pl Olsztyńska Izba Budowlana Olsztyńska Izba Budowlanawww.oib.com.pl Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztyniewww.anr.gov.pl Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Gazowej Grzewczej i Klimatyzacji Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Gazowej Grzewczej i Klimatyzacjiwww.sggik.pl

12 Partnerstwo krajowe branża budowlana branża budowlana empowerment empowerment

13 Partnerstwo ponadnarodowe

14 Istniejące problemy Brak spójnego systemu rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach budowlanych, Brak spójnego systemu rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach budowlanych, Niski poziom wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicznych, Niski poziom wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicznych, Odpływ pracowników na zachód – problemy kadrowe, Odpływ pracowników na zachód – problemy kadrowe, Wysokie bezrobocie przy jednoczesnym nieprzystosowaniu bezrobotnych do świadczenia pracy, Wysokie bezrobocie przy jednoczesnym nieprzystosowaniu bezrobotnych do świadczenia pracy, Tradycyjna dominacja mężczyzn w zawodach budowlanych. Tradycyjna dominacja mężczyzn w zawodach budowlanych.

15 Cele ogólne partnerstwa Wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów wspierania i utrzymania zatrudnienia przez pracowników z branży budowlanej i instalatorskiej Wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów wspierania i utrzymania zatrudnienia przez pracowników z branży budowlanej i instalatorskiej Ułatwienie wykorzystania nowych technologii i nowatorskich rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ułatwienie wykorzystania nowych technologii i nowatorskich rozwiązań proekologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

16 Działania projektu Wdrożenie systemu rotacji pracy Wdrożenie systemu rotacji pracy Rotacja pracy (Job Rotation) to sytuacja, kiedy jeden, bądź więcej pracowników w zakładzie pracy zostaje wysłanych na kurs doskonalenia zawodowego. Pracownicy ci są w tym czasie zastępowani przez specjalnie przygotowane osoby pozostające bez pracy.

17 Rotacja pracy PRACA SZKOLENIA PRACA Bezrobotni PRACA na zastępstwo Pracownicy SZKOLENIA PRACA lub BANK PRACY PRAKTYKA /próbne zatrudnienie PRACA i INSTRUKTAŻ bezrobotnych na praktyce

18 Rotacja pracy Projekty rotacyjne tworzą sytuację trzech zwycięzców, gdzie każda ze stron uczestniczących w projekcie: bezrobotny – pracownik – przedsiębiorca, wygrywa dla siebie to, na czym najbardziej mu zależy, tworząc jednocześnie wartość dodaną wynikającą ze współpracy lokalnych aktorów rynku pracy.

19 Rotacja pracy promocję kształcenia ustawicznego przez zapewnienie szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, promocję kształcenia ustawicznego przez zapewnienie szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez inwestycje w zasoby ludzkie, aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez inwestycje w zasoby ludzkie, tworzenie miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia. tworzenie miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia. Integracja tych trzech obszarów w jeden program stanowi siłę koncepcji rotacji pracy. Rotacja pracy integruje trzy obszary strategicznych działań na rzecz rynku pracy i gospodarki:

20 Działania projektu – c.d. Eksperymentalne wsparcie kobiet z rodzin bezrobotnych biorących udział w rotacji pracy; Eksperymentalne wsparcie kobiet z rodzin bezrobotnych biorących udział w rotacji pracy; Cel: sprawdzenie, czy działania w środowisku rodzinnym mają przełożenie na efekty szkolenia i zatrudnialność bezrobotnych z terenów poPGRowskich Cel: sprawdzenie, czy działania w środowisku rodzinnym mają przełożenie na efekty szkolenia i zatrudnialność bezrobotnych z terenów poPGRowskich

21 Walidacja kompetencji Założenia wstępne: istnieje wiele sytuacji, w których można nabyć kompetencje zawodowe w drodze doświadczenia istnieje wiele sytuacji, w których można nabyć kompetencje zawodowe w drodze doświadczenia zawód wyuczony zawód wykonywany zawód wyuczony zawód wykonywany doświadczenie (zawodowe) ma taką samą wartość jak nauka szkolna lub kursowa doświadczenie (zawodowe) ma taką samą wartość jak nauka szkolna lub kursowa

22 Walidacja kompetencji obecnie jedyną możliwością zdobycia dyplomu jest udział w kursie lub szkoleniu obecnie jedyną możliwością zdobycia dyplomu jest udział w kursie lub szkoleniu w sytuacji, gdy posiada się daną wiedzę, udział w szkoleniu tylko dla zdobycia odpowiedniego certyfikatu, jest marnotrawstwem czasu i pieniędzy w sytuacji, gdy posiada się daną wiedzę, udział w szkoleniu tylko dla zdobycia odpowiedniego certyfikatu, jest marnotrawstwem czasu i pieniędzy

23 Walidacja kompetencji Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia systemowego rozwiązania umożliwiającego potwierdzanie formalnym dokumentem posiadanych kompetencji zawodowych.

24 Walidacja kompetencji Walidacja (łac. validare – zatwierdzać) kompetencji to proces formalnego potwierdzania wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowych zdobytych przez doświadczenie.

25

26 Nowe technologie Szkolenia i seminaria dotyczące stosowania innowacji technologicznych i komputerowych; Szkolenia i seminaria dotyczące stosowania innowacji technologicznych i komputerowych; Pilotażowe wdrożenie trzech nowych technologii proekologicznych. Pilotażowe wdrożenie trzech nowych technologii proekologicznych.

27 COPIK Centrum Oprogramowania Projektowego i Kosztorysowego Centrum Oprogramowania Projektowego i Kosztorysowego AutoCAD REVIT AutoCAD REVIT Building Systems Building Systems Robot Millenium Robot Millenium Civil 3D Civil 3D ESOP ESOP Arc GIS Arc GIS

28 Dubbletten

29 frakcja płynnafrakcja stała zbiornik moczu zbiornik kału (kompostowanie) ROLNICTWO/ NAWOŻENIE odbiór własny odbiór zorganizowany miska ustępowa System Dubbletten zasada działania

30 Dubbletten - zalety wodooszczędność (do 90%); wodooszczędność (do 90%); brak rozbudowanej infrastruktury - nie wymaga przyłączania do sieci kanalizacyjnej ani budowy szamb brak rozbudowanej infrastruktury - nie wymaga przyłączania do sieci kanalizacyjnej ani budowy szamb eliminacja problemów oczyszczalni ścieków; eliminacja problemów oczyszczalni ścieków; wartość dodana w postaci produktu ubocznego – nawozu organicznego; wartość dodana w postaci produktu ubocznego – nawozu organicznego; efekty pro-ekologiczne. efekty pro-ekologiczne.

31 Pozostałe działania adaptacja innowacyjnej metody kształcenia kadr budowlanych w oparciu o model francuski; adaptacja innowacyjnej metody kształcenia kadr budowlanych w oparciu o model francuski; upowszechnienie stosowania e-learningu. upowszechnienie stosowania e-learningu. opracowanie modelu branżowego Funduszu Szkoleniowego; opracowanie modelu branżowego Funduszu Szkoleniowego;

32 Filary Equal Podejście tematyczne Podejście tematyczne Partnerstwo Partnerstwo Współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjność Innowacyjność Empowerment Empowerment Mainstreaming Mainstreaming

33 Kontakt Biuro Projektu ul. Mickiewicza Olsztyn tel fax


Pobierz ppt "Olsztyn, 28. czerwca 2007 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Seminarium inaugurujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google