Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 1 Spotkanie Koordynatorów ds. Mobilności Porządek spotkania Program Erasmus+ na lata 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 1 Spotkanie Koordynatorów ds. Mobilności Porządek spotkania Program Erasmus+ na lata 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 1 Spotkanie Koordynatorów ds. Mobilności Porządek spotkania Program Erasmus+ na lata 2014/2015 > 2020-2021 Program Erasmus+ na lata 2014/2015 > 2020-2021 Program Erasmus Mundus Akcja 2 - 6 nowych projektów Program Erasmus Mundus Akcja 2 - 6 nowych projektów Projekt LLP Erasmus – Mobilność 2013/2014 Projekt LLP Erasmus – Mobilność 2013/2014 w tym system Mobility Tool w tym system Mobility Tool Pytania i odpowiedzi / dyskusja Pytania i odpowiedzi / dyskusja Prezentacje na stronie www.bwz.uw.edu.pl Prezentacje na stronie www.bwz.uw.edu.plwww.bwz.uw.edu.pl Wzór umowy międzyinstytucjonalnej E+, nowe kody E. Wzór umowy międzyinstytucjonalnej E+, nowe kody E. Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów – 22-23.X.2013 r. Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów – 22-23.X.2013 r.

2 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 2 Program Uczenie się przez całe życie (dawny Socrates) w latach 2007-2013 /14 COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUSKształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe (BZPSiA)GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

3 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 3 Projekt Erasmus Mobilność Projekt centralny jednoroczny (nr 45834) Projekt centralny jednoroczny (nr 45834) 2013/14 – 2.400 mobilności 4,1 mln euro, projekt koordynowany przez BWZ 2013/14 – 2.400 mobilności 4,1 mln euro, projekt koordynowany przez BWZ wymiana studentów na studia częściowe (SMS) wymiana studentów na studia częściowe (SMS) wymiana studentów na praktyki (SMP) wymiana studentów na praktyki (SMP) wymiana nauczycieli akademickich w celu wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) prowadzenia zajęć (STA) wymiana pracowników – szkolenia (STT) wymiana pracowników – szkolenia (STT) organizacja mobilności (OM) organizacja mobilności (OM) Uwaga! Nie tylko wyjazdy, choć tylko one finansowane są z funduszy przyznanych UW. są z funduszy przyznanych UW.

4 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 4 Erasmus – podprogram Socrates I Socrates I Socrates II Socrates II LLP (Lifelong Programme) LLP (Lifelong Programme) > ewolucja programu (SMP, STT) > ewolucja programu (SMP, STT) > zawsze wniosek o Kartę Uczelni Erasmus > zawsze wniosek o Kartę Uczelni Erasmus > zawsze projekt jednoroczny > zawsze projekt jednoroczny

5 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 5 Program Erasmus + Co z tego wynika? bardzo późno wiarygodne informacje (listopad/grudzień 2013; luty 2014) bardzo późno wiarygodne informacje (listopad/grudzień 2013; luty 2014) konieczna duża akcja informacyjna konieczna duża akcja informacyjna gotowość do wykorzystania funduszy poprzez udział w projektach gotowość do wykorzystania funduszy poprzez udział w projektach jakość (informacji, usług, kształcenia; widać nawet w projekcie umowy międzyinst.) jakość (informacji, usług, kształcenia; widać nawet w projekcie umowy międzyinst.) innowacyjność, w tym z zastosowaniem nowych technologii innowacyjność, w tym z zastosowaniem nowych technologii czy większe pieniądze? czy większe pieniądze? większa kontrola / monitoring (system informatyczny MT) większa kontrola / monitoring (system informatyczny MT) kiedy i jak (dokąd) zaplanować kwalifikacje studentów na stypendia 2014/2015? kiedy i jak (dokąd) zaplanować kwalifikacje studentów na stypendia 2014/2015? na jak długo zawierać umowy międzyinst. ? Uwaga! Roczny termin wypowiedzenia umowy! na jak długo zawierać umowy międzyinst. ? Uwaga! Roczny termin wypowiedzenia umowy! budżet projektu Mobilność (K1) według jakiego algorytmu? budżet projektu Mobilność (K1) według jakiego algorytmu? >>>>>>>>>>>>> TERMINY! >>>>>>>>>>>>> TERMINY!

6 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 6 BWZ – zadania według ścisłego harmonogramu Zawieranie umów z uczelniami zagranicznymi (30.XI.2013) Zawieranie umów z uczelniami zagranicznymi (30.XI.2013) Organizacja wyjazdów /przyjazdów studentów na studia częściowe (styczeń 2013?) Organizacja wyjazdów /przyjazdów studentów na studia częściowe (styczeń 2013?) Organizacja wyjazdów studentów na praktyki Organizacja wyjazdów studentów na praktyki Organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich – prowadzenie zajęć Organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich – prowadzenie zajęć Organizacja wyjazdów/przyjazdów pracowników na szkolenia Organizacja wyjazdów/przyjazdów pracowników na szkolenia Składanie wniosków Składanie wniosków Składanie sprawozdań częściowych (2 x ) Składanie sprawozdań częściowych (2 x ) oraz końcowych – merytorycznych i finansowych oraz końcowych – merytorycznych i finansowych. Organizacja spotkań (koordynatorzy, Dni Erasmusa, International Training Week – incoming STT). Materiały informacyjne

7 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 7 Procedura kwalifikacji studentów na studia 2013 – 2014 styczeń, luty 2014 ? >>> KONIECZNY PROTOKÓŁ (USOS) styczeń, luty 2014 ? >>> KONIECZNY PROTOKÓŁ (USOS) minimalna wysokość stypendium ? minimalna wysokość stypendium ? status uczestnika programu Erasmus (jeżeli dotyczy) ? status uczestnika programu Erasmus (jeżeli dotyczy) ? średnia ocen – wysokość do ustalenia przez komisję wydziałową średnia ocen – wysokość do ustalenia przez komisję wydziałową znajomość języka obcego znajomość języka obcego - egzaminy w SJO nie są obowiązkowe!!! Decyduje Komisja !!! udział przedstawiciela Samorządu Studentów w Komisji udział przedstawiciela Samorządu Studentów w Komisji informacje o zasadach / kryteriach ubiegania się o stypendium E., uczelniach partnerskich, okresie trwania studiów, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie komisji, trybie i terminie odwołań od decyzji komisji >>> informacje o zasadach / kryteriach ubiegania się o stypendium E., uczelniach partnerskich, okresie trwania studiów, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie komisji, trybie i terminie odwołań od decyzji komisji >>> podane do publicznej i stałej wiadomości studentów we właściwym czasie

8 Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 8 Zespół Erasmus BWZ UW czyli - Klementyna Kielak, Angelika Dudek, Monika Satała, Elżbieta Jóźwik, Małgorzata Kostecka, Helena Królikowska, Klaudyna Mazur, Sylwia Salamon, Ewa Rak, Dorota Wiącek dziękują Państwu za współpracę! dziękują Państwu za współpracę!www.bwz.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Spotkanie Koordynatorów ds Mobilności - BWZ - 18.10.2013 r. 1 Spotkanie Koordynatorów ds. Mobilności Porządek spotkania Program Erasmus+ na lata 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google