Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2008/2009

2 Program LLP-Erasmus od roku akademickiego 2007/2008 Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Więcej informacji na stronie www.erasmus.org.pl

3 Erasmus we WSAP WSAP od 2000/2001(Sokrates Erasmus) 2007-2013 LLP-Erasmus Wymiany studentów i kadry akademickiej Obecny rok akademicki 36 studentów, 10 wykładowców Średnie stypendium wyrównawcze 1600 Tylko raz w życiu Wyjazdy ze stypendium bądź bez !!!! WSAP zawsze zalicza zajęcia (ECTS) Learning Agreement Od roku 2007/2008 wyjazdy na praktyki od 3- 12 miesięcy – nowość!

4 Dofinansowanie wyjazdu Program finansuje stypendia na pokrycie różnicy w zwiększonych a nie całkowitych kosztach związanych z wyjazdem ! Ze stypendium lub bez WSAP: Zwalnia z opłaty za czesne w semestrze (lub 2 semestrach) wyjazdowych

5 Nasi Partnerzy: Universität in Potsdam, Niemcy Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin, Niemcy University of Pardubice, Czechy Ege Universitesi, Turcja Mykolo Romerio Universitetas, Litwa Siauliai University, Litwa Varna Free University, Bułgaria American University, Bułgaria University of Pisa, Włochy Universita Politecnica delle Marche en Ancona, Włochy University of Palermo, Włochy University of Latvia, Łotwa

6 Zasady Rekrutacji Kandydat musi spełniać poniższe warunki formalne: student co najmniej II roku (w czasie wyjazdu) średnia co najmniej 4,0 Posiadać potwierdzona znajomość języka obcego w którym student będzie studiował (certyfikat B2 lub opinia lektora) wysoka motywacja wyjazdu, wysoki stopień samodzielności uzyskać pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej zaangażowanie w życie szkoły

7 Zasady Rekrutacji cd. Wyjazdy na 1 lub 2 semestry, możliwość wyjazdu bez grantu stypendium Złożyć wymagane dokumenty do pok. 17 (Biuro Współpracy Zagranicznej) w Pałacu Lubomirskich do 4 kwietnia 2008 (wniosek, CV, list motywacyjny, certyfikat językowy lub opinia lektora, zaświadczenie o średniej) Stawić się na rozmowę kwalifikacyjną i zdać egzamin z języka obcego Wyniki rekrutacji będą znane do końca kwietnia

8 Rekrutacja na praktyki Zasady takie same jak na wyjazd na studia Biuro Gubernatora Stambułu Wakacje lipiec-wrzesień Stypendium na wyjazd 1650 Euro Po zakwalifikowaniu trójstronne opracowanie programu praktyk

9 Co się dzieje po rekrutacji? Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych Uzgodnienie programu zajęć na uczelni przyjmującej (Learning Agreement) Podpisanie umowy na wyjazd Kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus na miejscu lub tandem z innym studentem Wyjazd na stypendium Zaliczenie pobytu studiów na uczelni przyjmującej

10 Ważne informacje Student w trakcie wyjazdu jest nadal studentem WSAP Wciąż otrzymuje stypendium naukowe lub socjalne WSAP zawsze uznaje okres studiów odbytych i zaliczonych na uczelni partnerskiej WSAP wydaje zaświadczenie na podstawie którego student może ubiegać się o przyznanie Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych na okres trwania studiów zagranicznych (dotyczy UE) Student sam ubiega się o wizę w przypadku wyjazdu na studia bądź praktyki do Turcji

11 Zdjęcia z wyjazdów można będzie zobaczyć w Galerii WSAP - Erasmus

12 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Wniosek na wyjazd dostępny na stronie www.bwz.wsap.edu.pl – zakładka Erasmus www.bwz.wsap.edu.pl Termin składania dokumentów 04.04.2008 Email: udawidowska@wsap.edu.pludawidowska@wsap.edu.pl Forum


Pobierz ppt "Do you Erasmus? Praktyczne informacje dotyczące Programu uczenie się przez całe życie – Erasmus we WSAP dla studentów na rok akademicki 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google