Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 1 KOMITET ERASMUS 20.XII.2005 Porządek spotkania Podstawowe dane statystyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 1 KOMITET ERASMUS 20.XII.2005 Porządek spotkania Podstawowe dane statystyczne."— Zapis prezentacji:

1 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 1 KOMITET ERASMUS 20.XII.2005 Porządek spotkania Podstawowe dane statystyczne – 2005/06 i 2006/07 Podstawowe dane statystyczne – 2005/06 i 2006/07 Proces boloński a kwalifikacja studentów na 2006/07 Proces boloński a kwalifikacja studentów na 2006/07 Zasady podziału funduszy Erasmus – MS i TS Zasady podziału funduszy Erasmus – MS i TS Zajęcia w językach obcych (USOS) Zajęcia w językach obcych (USOS) Przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich Przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich Programy edukacyjne UE 2007-2013 Programy edukacyjne UE 2007-2013

2 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 2

3 3

4 4

5 5

6 6 NAGLE (5 lat) ? >>> rewolucja bolońska np. 2-3-stopniowy cykl kształcenia mobilność na którym roku studiów? (licencjackie/BA, magisterskie Master, dr) mobilność na którym roku studiów? (licencjackie/BA, magisterskie Master, dr) po ilu punktach ECTS? po ilu punktach ECTS? okres trwania mobilności (semestralna, nie 10 mies., krótsza?)? okres trwania mobilności (semestralna, nie 10 mies., krótsza?)? minimum programowe? (40 %?) minimum programowe? (40 %?) czy nowe programy studiów będą uwzględniały semestr dla mobilnych (poziomych i pionowych?)? czy nowe programy studiów będą uwzględniały semestr dla mobilnych (poziomych i pionowych?)?

7 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 7 30 listopada – termin UW składania umów Erasmus 2006/2007 (stan na dzień 19 grudnia 2005) liczba uczelni partnerskich – ok. 265 liczba uczelni partnerskich – ok. 265 liczba krajów – 25 (razem NO, CH) liczba krajów – 25 (razem NO, CH) liczba umów – ok. 580 liczba umów – ok. 580 liczba wyjeżdżających studentów – 1288 na 8332 osobomiesiąceliczba wyjeżdżających studentów – 1288 na 8332 osobomiesiące liczba przyjeżdżających studentów – 1180liczba przyjeżdżających studentów – 1180 liczba wyjeżdżających nauczycieli akademickich – ??? (522)liczba wyjeżdżających nauczycieli akademickich – ??? (522) Gdyby UW otrzymał taką samą kwotę jak w 2005/06 (1323070 ) stypendium Erasmus 2006/2007 >>> 159 / miesięcznie

8 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 8 Budżet Erasmusa 2006/07 (fundusze brukselskie) Czy budżet Erasmusa znacznie wzrośnie? NIE Czy budżet Erasmusa znacznie wzrośnie? NIE Pierwsze dane szacunkowe nieoficjalne z AK – marzec 2006 Pierwsze dane szacunkowe nieoficjalne z AK – marzec 2006 Ustalenie przez Krajowy Komitet Erasmusa Ustalenie przez Krajowy Komitet Erasmusa (9 osób; powołany decyzją ministra edukacji; zwoływany na wniosek FRSE; skład: przedstawiciele KRASP, KRUN, MEiN, RN ZSP, PKA) kryteriów podziału funduszy Erasmus pomiędzy uczelnie polskie według określonego algorytmu Wysokość stypendiów studenckich i grantów na TS – KWIECIEŃ 2006 Dofinansowanie stypendiów studenckich budżet centralny – 500 000 PLN - ??? budżet centralny – 500 000 PLN - ??? środki jednostek UW – 30 000 / 36 000 środki jednostek UW – 30 000 / 36 000

9 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 9 Decyzje do podjęcia Jaka miałaby być minimalna wysokość stypendium Jaka miałaby być minimalna wysokość stypendium (200 ?) Jak, według jakich kryteriów dokonywać kwalifikacji studentów? Jak, według jakich kryteriów dokonywać kwalifikacji studentów? 2005/06 >>> 188 miejsc niewykorzystanych 2005/06 >>> 188 miejsc niewykorzystanych 39 zgłoszeń po kwalifikacji wydziałowej 39 zgłoszeń po kwalifikacji wydziałowej stypendium 278 oraz 227 stypendium 278 oraz 227 Status uczestnika Programu Erasmus Status uczestnika Programu Erasmus

10 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 10 Procedura kwalifikacji studentów - 2006 – 2007 styczeń, luty 2006 >>> KONIECZNY PROTOKÓŁ styczeń, luty 2006 >>> KONIECZNY PROTOKÓŁ minimalna wysokość stypendium minimalna wysokość stypendium status uczestnika Programu Erasmus (jeżeli dotyczy) status uczestnika Programu Erasmus (jeżeli dotyczy) średnia ocen – wysokość do ustalenia przez komisję wydziałową średnia ocen – wysokość do ustalenia przez komisję wydziałową znajomość języka obcego znajomość języka obcego - egzaminy w SJO nie są obowiązkowe !!! Decyduje Komisja !!! udział przedstawiciela Samorządu Studentów w Komisji udział przedstawiciela Samorządu Studentów w Komisji informacje o zasadach / kryteriach ubiegania się o stypendium E., uczelniach partnerskich, okresie trwania studiów, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie komisji, trybie i terminie odwołań od decyzji komisji >>> informacje o zasadach / kryteriach ubiegania się o stypendium E., uczelniach partnerskich, okresie trwania studiów, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie komisji, trybie i terminie odwołań od decyzji komisji >>> podane do publicznej i stałej wiadomości studentów we właściwym czasie

11 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 11 CO POTEM? Organizacja wyjazdów studentów wymaga do 10 marca 06 – kwalifikacja studentów przez jednostki UW do 10 marca 06 – kwalifikacja studentów przez jednostki UW 10 marca – przekazanie do SEPE zielonych wniosków wyjazdowych 10 marca – przekazanie do SEPE zielonych wniosków wyjazdowych oraz protokołów postępowania kwalifikacyjnego lub formularzy elektronicznych z danymi studentów do końca MARCA – wpisywanie danych wstępnie zakwalifikowanych studentów do bazy SEPE (lub do USOSa) do końca MARCA – wpisywanie danych wstępnie zakwalifikowanych studentów do bazy SEPE (lub do USOSa) w celu przetwarzania danych koniec kwietnia – ustalenie wysokości stypendium koniec kwietnia – ustalenie wysokości stypendium KWIECIEŃ 06 – informator KROK po KROKU KWIECIEŃ 06 – informator KROK po KROKU spotkanie informacyjne dla studentów organizowane przez SEPE (??) spotkanie informacyjne dla studentów organizowane przez SEPE (??) kwiecień (maj) – ostateczne decyzje studentów, przekazanie uczelniom partnerskim danych osobowych zakwalifikowanych studentów (koordynatorzy + SEPE), rejestracja on-line w uczelniach partnerskich, składanie przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, wpłacanie kaucji za akademik itp... kwiecień (maj) – ostateczne decyzje studentów, przekazanie uczelniom partnerskim danych osobowych zakwalifikowanych studentów (koordynatorzy + SEPE), rejestracja on-line w uczelniach partnerskich, składanie przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, wpłacanie kaucji za akademik itp...

12 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 12 CO POTEM? Studenci otrzymują potwierdzenie o przyjęcie na studia w uczelni partnerskiej. Studenci otrzymują potwierdzenie o przyjęcie na studia w uczelni partnerskiej. Studenci sporządzają LA. Studenci sporządzają LA. Studenci przed wyjazdem podpisują w SEPE indywidualną umowę, składają wniosek wyjazdowy oraz kopię LA; otrzymują zaświadczenia Studenci przed wyjazdem podpisują w SEPE indywidualną umowę, składają wniosek wyjazdowy oraz kopię LA; otrzymują zaświadczenia SEPE wypłaca stypendium E. SEPE wypłaca stypendium E. W 2002 roku Uniwersytetowi została przyznana Uniwersytecka Karta Erasmusa (swoisty znak jakości m.in. za prawidłową organizację wymiany osobowej). W 2002 roku Uniwersytetowi została przyznana Uniwersytecka Karta Erasmusa (swoisty znak jakości m.in. za prawidłową organizację wymiany osobowej). Otrzymując prawo uczestniczenia w Programie, UW zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów, m.in. Do starannej organizacji wyjazdów studentów zgodnie z zapisami KARTY ERASMUSA (uchwała Senatu z września 2002r.) Otrzymując prawo uczestniczenia w Programie, UW zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów, m.in. Do starannej organizacji wyjazdów studentów zgodnie z zapisami KARTY ERASMUSA (uchwała Senatu z września 2002r.)

13 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 13 Studenci przyjeżdżający – główne problemy Konieczność zmiany terminów składania dokumentów na do 15 maja (?) i 30 listopada (?)Konieczność zmiany terminów składania dokumentów na do 15 maja (?) i 30 listopada (?) Liczba przyjeżdżających – za dużo i za mało?Liczba przyjeżdżających – za dużo i za mało? Rejestracja on-line IRK-BWZ ?? ( IRKang) >> USOSRejestracja on-line IRK-BWZ ?? ( IRKang) >> USOS Informacja o zajęciach w językach obcych (III, IV) – zbyt późno, nieprawdziwa, nieaktualizowana, trudno dostępnaInformacja o zajęciach w językach obcych (III, IV) – zbyt późno, nieprawdziwa, nieaktualizowana, trudno dostępna Internetowa rejestracja na zajęcia w językach obcych (USOS) – BWZ Internetowa rejestracja na zajęcia w językach obcych (USOS) – BWZ Koszty zajęć w językach obcych a liczba przyjeżdżających studentówKoszty zajęć w językach obcych a liczba przyjeżdżających studentów Zakwaterowanie (DS Radomska – 80 miejsc, Atos i Aramis, kwatery prywatne, inne możliwości – są prowadzone rozmowy)Zakwaterowanie (DS Radomska – 80 miejsc, Atos i Aramis, kwatery prywatne, inne możliwości – są prowadzone rozmowy) Integracja ze studentami polskimi –Integracja ze studentami polskimi – działalność Erasmus Student Network (ESN) – Sekcja UWdziałalność Erasmus Student Network (ESN) – Sekcja UW Orientation Day (SEPE + niektóre jednostki UW)Orientation Day (SEPE + niektóre jednostki UW)

14 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 14 Wyjazdy nauczycieli akademickich (TS) 2005/2006 liczba wyjazdów zaplanowanych - 109 liczba wyjazdów zaplanowanych - 109 wysokość grantu – do 800 wysokość grantu – do 800 minimalna liczba godzin dydaktycznych - 8 minimalna liczba godzin dydaktycznych - 8 wysokość przyznanych funduszy – 87500 wysokość przyznanych funduszy – 87500 Do 20 grudnia 2005 utworzenie listy głównej i rezerwowej utworzenie listy głównej i rezerwowej brak wyjazdu lub rezygnacja – zmiany w liście rezerwowej brak wyjazdu lub rezygnacja – zmiany w liście rezerwowej Prośba o informowanie o przyjazdach – choćby e-mail lub kopia pisma dot. zrealizowania liczby godzin

15 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 15 Programy edukacyjne UE 2007 - 2013 Faza przejściowa? Faza przejściowa? Zmniejszenie liczby programów Zmniejszenie liczby programów Spłaszczenie ich struktury Spłaszczenie ich struktury Uproszczenie procedur i formularzy wniosków Uproszczenie procedur i formularzy wniosków Czy nowa Uniwersytecka Karta Erasmusa? Czy nowa Uniwersytecka Karta Erasmusa? Meganarzędzia elektroniczne do zarządzania programami i projektami składanymi w trybie on-line (Symmetry, IRIS) – NIE Meganarzędzia elektroniczne do zarządzania programami i projektami składanymi w trybie on-line (Symmetry, IRIS) – NIE Utworzenie > Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego – 2010

16 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 16

17 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 17

18 Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 18 Do 1 marca 2006 wnioski o projekty wielostronne typu CD (Curriculum Development) IP (Intensive Programme) TN (Thematic Networks) Rejestracja on-line na spotkanie informacyjne AN Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!


Pobierz ppt "Sekcja Europejskich Programów Edukacyjnych Biura Współpracy z Zagranicą UW 1 KOMITET ERASMUS 20.XII.2005 Porządek spotkania Podstawowe dane statystyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google